Zagadnienia obowiązujące do kolokwium zaliczeniowego z wykładu „Fizyka Stosowana” dla studentów I roku geologiiPobieranie 8.1 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar8.1 Kb.
Zagadnienia obowiązujące do kolokwium zaliczeniowego z wykładu „Fizyka Stosowana” dla studentów I roku geologii


 1. Związek fizyki z innymi naukami przyrodniczymi i techniką

 2. Rachunek wektorowy

 3. Kinematyka punktu materialnego

 4. Rzut poziomy i pionowy

 5. Ruch po okręgu

 6. Dynamika punktu materialnego (zasady Newtona)

 7. Prawa Keplera ruchu planet

 8. Prawo powszechnego ciążenia

 9. Praca, energia, prawo zachowania energii

 10. Ruch harmoniczny

 11. Rezonans

 12. Fale
 1. Zasady termodynamiki

 2. Skale termometryczne

 3. Zasada pomiaru temperatury

 4. Rozszerzalność cieplna ciał stałych, gazów i cieczy

 5. Ciepło jako forma energii (równoważnik mechaniczny ciepła)

 6. Przemiany gazowe (izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna, adiabatyczna)

 7. Równanie stanu gazu doskonałego

 8. Cykl Carnota dla gazu doskonałego

 9. Wydajność silników cieplnych

 10. Teoria kinetyczno-cząsteczkowa gazów

 11. Ciepło właściwe gazów pod stałym ciśnieniem i w stałej objętości

 12. Ruchy Browna

 13. Równanie stanu van der Waalsa
 1. Prawo Coulomba

 2. Opis pola elektryczne (dwa sposoby: wektorowy i skalarny)

 3. Dipol elektryczny

 4. Ładunek elektryczny w polu elektrycznym

 5. Strumień pola elektrycznego i prawo Gaussa

 6. Doświadczenia Millikana

 7. Pole elektryczne wokół naładowanego przewodnika

 8. Kondensatory

 9. Elektryczność w atmosferze

 10. Prąd elektryczny

 11. Opór elektryczny przewodnika

 12. Zależność oporu elektrycznego od temperatury

 13. Co to jest nadprzewodnik

 14. Praca i energia prądu elektrycznego

 15. Źródła prądu elektrycznego (pojęcie siły elektromotorycznej)

 16. Prawa Kirchhoffa

 17. Łącznie ogniw i oporów elektrycznych

 18. Indukcja pola magnetycznego

 19. Ruch ładunku w polu magnetycznym

 20. Oddziaływanie pola magnetycznego z przewodnikiem z prądem

 21. Oddziaływanie dwóch przewodników i definicja ampera

 22. Prawo indukcji Faradaya i indykcja elektromagnetyczna

 23. Indukcyjność solenoidu

 24. Energia pola magnetycznego

 25. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego

 26. Własności magnetyczne materii

 27. Prąd przemienny i jego parametry

 28. Obwód drgający LC
 1. Światło jako fala elektromagnetyczna

 2. Prędkość światła

 3. Odbicie i załamanie

 4. Równanie zwierciadła

 5. Równanie soczewki

 6. Błędy soczewek (aberracja sferyczna i chromatyczna)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna