Zagadnienia średniowiecze periodyzacja epokiPobieranie 8.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.71 Kb.
ZAGADNIENIA – ŚREDNIOWIECZE 1. Periodyzacja epoki. media tempora

 2. Obraz społeczeństwa. [m.in. system feudalny, łacina, religijność, lęk przed śmiercią, koncepcja czasu]

 3. Uniwersalizm kultury średniowiecznej Europy.

 4. Filozofia i światopogląd epoki – jako kontekst interpretacyjny [teocentryzm, scholastyka, dualizm, gradualizm, franciszkanizm, asceza, tomizm, augustynizm, humanizm średniowieczny, devotio moderna].

 5. Funkcje literatury [literatura parenetyczna, kultura dworska, carmen patrium, ad maiorem Dei gloriam, memento mori]

 6. Gotyk – katedra jako obraz świata i kultury

 7. Alegorie średniowieczne.

 8. Gatunki: plankt, hymn, apokryf, moralitet, chansons de geste (pieśni o czynach).

 9. Archaizmy.

 10. Wiersz średniowieczny (intonacyjno-zdaniowy, rymowo-zdaniowy)

WIZERUNKI MARYJNE
 1. Wizerunki maryjne: pieta, Theotokos, Mater Dolorosa, deesis.

 2. Wizerunki dogmatyczne (idea boskości) i apokryficzne.

 3. Matka Boska jako patronka Polski i jako orędowniczka, pośredniczka (idea wstawiennictwa, hierarchizm)

 4. Konteksty plastyczne: wizerunki charakterystyczne dla sztuki romańskiej [np. deesis, Theotokos] i gotyckiej [pieta, Mater Dolorosa, compassio Mariae]

 5. Wizerunki Chrystusa.

 6. Konteksty filozoficzne: teocentryzm, gradualizm, humanizm średniowieczny, doloryzm, devotio moderna.

 7. „Bogurodzica” jako carmen patrium

TANIEC ŚMIERCI
 1. Groteska w średniowiecznym obrazie śmierci.

 2. Pojęcia: taniec śmierci, personifikacja, oswojenie śmierci, danse macabre, memento mori.

 3. Średniowieczna wizja śmierci (alegoryczne obrazy śmierci, jej personifikacje)

WZORCE OSOBOWE
 1. Funkcje literatury parenetycznej.

 2. Idealny władca w literaturze różnych epok.

 3. Dziejopisarstwo.

 4. Idealny rycerz w literaturze różnych epok.

 5. Święty jako wzór osobowy: asceza, fuga mundi, vita contemplativa, hagiografia.

 6. Miłość w literaturze średniowiecznej – kultura dworska, legendy arturiańskie: Tristan i Izolda (żona króla Marka), Lancelot i Ginewra (żona króla Artura), Beatrycze.

LEKTURY:


PP Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

PR Dante Alighieri Boska Komedia – fragmenty Piekła


Kultura średniowieczna, wzorce osobowe epoki i motywy są niezbędnym kontekstem przy interpretacji innych tekstów literackich, np. utworów lirycznych różnych epok i „Potopu” H. Sienkiewicza.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna