Zakład Antropologii PublikacjePobieranie 51.93 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar51.93 Kb.
Zakład Antropologii - Publikacje

Niektóre publikacje pracowników ZAKŁADU ANTROPOLOGII


Skany okładek publikacji pracowników Katedry:


 1. Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców. Model własny i analiza porównawcza innych metod. Studia i Monografie Nr 17, 2001.

 2. Dziecko krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa.

 3. Dziecko krakowskie 2000. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży miasta Krakowa.

 4. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej pod red. M. Chrzanowskiej. Studia i Monografie Nr 30, 2004.

 5. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii Podręczniki i Skrypty Nr 2, Wyd. II, Pod red. S. Gołąba i M. Chrzanowskiej. 2005.

 6. Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym. Pod red. R. Żarowa. Studia i monografie Nr 35, 2006.


prof. dr hab. Maria Chrzanowska

 1. Chrzanowska M., 1992. Biologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju podskórnej tkanki tłuszczowej u dzieci i młodzieży (rozprawa habilitacyjna). Wyd. Monograf. Nr 49 AWF w Krakowie, s. 293.

 2. Chrzanowska M., 1993. Niektóre odrębności rozwojowe dzieci otyłych i nadmiernie szczupłych. Przegląd Antropol. Tom 56, z. 1 - 2, s. 37 - 52.

 3. Chrzanowska M., 1998. Niektóre epidemiologiczne i społeczno-kulturowe aspekty nadwagi i otyłości na przykładzie populacji dorosłych z regionu Polski Południowo-Wschodniej. W: Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków, AWF Warszawa, s. 41 - 54.

 4. Chrzanowska M., 1999. Wpływ otłuszczenia ciała w dzieciństwie na występowanie otyłości we wczesnym wieku dorosłym (12-letnie badania longitudinalne). Pediatria Polska, Tom LXXIV, Nr 3, s. 239 - 245.

 5. Chrzanowska M., Gołąb, Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J., 2002. Dziecko Krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie AWF w Krakowie Nr 19, s. 98.

 6. Gołąb S., M. Chrzanowska, J. Sobiecki, R. Żarów, T. Kościuk, J. Brudecki, S. Matusik, J. Pałosz, T. Gwardjak, A. Suder, K. Cadel 2003. Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała i młodzieży miasta Krakowa. Pod red. S. Gołąba i M. Chrzanowskiej. Studia i Monografie Nr 22 AWF w Krakowie, s. 98.

 7. Gołąb S., M. Chrzanowska, J. Sobiecki, R. Żarów, A. Woronkowicz, J. Brudecki, 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Pod red. M. Chrzanowskiej. Studia i Monografie Nr 30, AWF w Krakowie, s. 151-152.

 8. Chrzanowska M., Matusik S., 2006. Male Inhabitants of Krakow and Their Self-assessment of Health Condition in the Light of Selected Biological Traits, social Variables, and Lifestyles. Polish J. Environ. Stud. Vol. 15, No 2b, s. 1034-1037.

 9. Chrzanowska M., Sobiecki J., Kowal M., Kościuk T., Matusik S., 2006. Is there a relationship beetween body build and serum level of cholesterol and triglycerides in women? Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, vol. 69.

 10. Chrzanowska M., 2006. Nadwaga i otyłość dzieci i młodzieży Krakowa na tle standardów międzynarodowych. W: Otyłość - epidemią XXI wieku. Dziewiąte Warsztaty Antropologiczne. Warszawa.

 11. Chrzanowska M., J. Sobiecki, M. Kowal, T. Kościuk, S. Matusik. S., 2006. Is there a relationship beetween body build and the serum level of cholesterol and triglycerides in women? Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, Vol. 69, s. 37 – 47.

 12. Żychowicz P., M. Chrzanowska, 2006. Sexual maturation in vissually disabled boys and girls. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, Nr 5B, cz. I, s. 79 – 82.

 13. Chrzanowska M., S. Kozieł, Stanley J. Uliaszek 2007. Changes in BMI and the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents. Economics and Human Biology 5: 370-378.

 14. Chrzanowska Maria, Agnieszka Suder, 2008. Ontogenesis changes and sex dimorphism of subcutaneous fat distribution: 12-year longitudianl study of children and adolescents from Cracow, Poland. American Journal of Human Biology.

 15. Curyło Marta, Maria Chrzanowska, Maria Gacek, 2008. The level of body fatness versus eating habits in adolescents of 16 – 19 years of age. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 4A, s. 77-81.

 16. Maria Chrzanowska, 2010. Ekspansja nadwagi w populacji dzieci i młodzieży Krakowa w okresie 1971 – 2000 w świetle wskaźnika EOW (Extent Overweight). Extent of overweight in population of children and adolescents in Cracow in 1971 – 2000 on the ground EOW (Extent of Overweight) index. Pediatria Polska. Tom 85, nr 1 (2010), s. 481 – 484.

 17. Maria Chrzanowska, Agnieszka Suder, 2010. Canges in central fatness and abdominal obesity in children and adolescents from Cracow, Poland 1983 – 2000. Annals of Human Biology. 37(2) s. 243 – 253. 37(2), s. 243 – 253.

 18. Maria Chrzanowska, Agnieszka Suder, 2010. The extent of overweight index in children and adolescents from Cracow, Poland (1971 – 2000). Homo – Journal of Comparative Human Biology. 61 (2010), s. 453 – 458.

 19. Bartłomiej Sokołowski, Maria Chrzanowska. 2010. Changes in somatic and motor development in children and adolescents in the years 1980-1988 and in 2000. Zmiany w rozwoju somatycznym i motorycznym u dzieci i młodzieży w latach 1980 – 1988 i w roku 2000. Antropomotoryka. Vol. 20, nr 49, s. 81 – 88.

 20. Marta Curyło, Maria Chrzanowska. 2010. The influence of selected lifestyle elements on body mass index and the level of body lipomatosis. Wpływ wybranych elementów stylu życia na wskaźnik masy ciała i poziom otłuszczenia.(W): Medical and social problem of human in different periods of life. Edited by Zbigniew Kotwica. Monografia Nr 149, s. 479 – 489. Technical University of Radom.


prof. dr hab. Stanisław Gołąb

 1. Gołąb S., 1979, Wpływ wybranych czynników rodzicielskich (wysokości ciała, wieku w chwili urodzenia dziecka, kolejności urodzenia dziecka oraz aktywności ruchowej) na zróżnicowanie poziomu rozwoju morfologicznego i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Wyd. Monograf. AWF w Krakowie, 15.

 2. Chrzanowska M., Gołąb S., Bocheńska Z., Panek S., 1988. Dziecko krakowskie. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Wyd. Monograf.. Nr 34 AWF w Krakowie .

 3. Gołąb S., 1992. Differentatiation ot the physical development in children and youth in relation to the socioeconomic and health status on the example of longitudinal studies in Nowa Huta, Poland, Acta Medica Auxologica, vol. 24, 3.

 4. Gołąb S., Cadel K., Kurnik G., Sobiecki J., Żarów R. 1993. Biologiczne i społeczne uwarunkowania zmienności przebiegu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z Nowej Huty (wyniki badań ciągłych). Wyd. Monograf. AWF w Krakowie, 53.

 5. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J., 2002. Dziecko krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie AWF w Krakowie Nr 19.

 6. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Gwardjak T., Suder A., Cadel K., 2003. Dziecko krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie AWF w Krakowie nr 22.

 7. Gołąb S. Chrzanowska M., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J. Zmiany sekularne w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży krakowskiej w ostatnim 30-leciu XX wieku. 2002, Wych. Fizyczne i Sport, 46.

 8. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R. Woronkowicz A., Brudecki J., 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Studia i Monografie AWF w Krakowie Nr 30.

 9. Gołąb W., Gołąb S., 2005. Charakterystyka morfologiczna zawodników snowboardu (W:) sporty zimowe. Strategia rozwoju - badania naukowe. Studia i Monografie AWF w Krakowie nr 31, 107 - 113.

 10. Gołąb S., Woronkowicz A., 2006. Dzieci wysokie i niskie w populacji krakowskiej (uwarunkowania biologiczne i społeczne) Annales Un. Mariae Curie-Skłodowska. Medicina, Vol. LX, Supl.XVI, No2, 262 - 267.

 11. Gołąb S., J. Brudecki, 2006. Acceleration of sexual development in Cracow boys – somatic ad social differences. Polish Journal of Environmental Studies,Vol. 15, Nr 5B, cz. I, s. 368 – 371.

 12. Gołąb S., J. Brudecki, 2007. Międzypokoleniowa tendencja przemian w pokwitaniu chłopów. Biologiczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania. IX Warsztaty Antropologiczne im. Prof. J. Charzewskiego, AWF Warszawa, 14 – 31.

 13. Gołąb S. 2008. Biologiczny wyraz stratyfikacji społecznej w populacji krakowskiej
  w ostatnim 30-leciu XX wieku. 2008. Księga Jubileuszowa Stulecie Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1908 – 2008; 55 – 70.

 14. Gołąb S. 2009. „Dymorfizm płciowy w zakresie cech somatycznych wśród młodzieży studenckiej na tle zróżnicowań „płci mózgu”. Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Tom 3. Rozdz. II. s. 23 – 38. Sprawność fizyczna. (red. E. Zadarko, Z. Barabasz). Uniw. Rzeszowski.

 15. Gołąb S., J. Sobiecki, J. Brudecki, 2009. Social and somatic determinants of physical fitness in men aged 20 – 70 years from Cracow”. Human Movement. Vol. 10, no 2, s. 116 – 125.


prof. dr hab. Ryszard Żarów

 1. Żarów R. 2001.Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców: model własny i analiza porównawcza innych metod. Studia i Monografie Nr 17, AWF Kraków, s. 128.

 2. Cichocka B., Żarów R., 2002. Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa, Warszawy i Wrocławia w latach 1965 - 200 a sytuacja psychosocjalna. Pediatria Polska Nr 4, 317 - 322.

 3. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J. 2002. Dziecka krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. (pod red. S. Gołąba i M. Chrzanowskiej). Studia i Monografie Nr 19, AWF w Krakowie, s. 97.

 4. Żarów R., Chrzanowska M., Cichocka B., Gołąb S., Matusik A. 2003. Wiek menarche a wielkość dorastania wysokości ciała dziewcząt. Pediatria Polska Nr 2, 111-115.

 5. Żarów R., 2004. Podstawy rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży: wzrastanie i rozwój chłopców a prognozowanie ich dorosłej wysokości ciała. Medicina Sportiva. Vol. 8, supl. 1, 33-48. Trener piłki nożnej: wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego.

 6. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R. Brudecki J. 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej (pod red. M. Chrzanowskiej). Studia i Monografie Nr 30, AWF W Krakowie, s.154.

 7. Żarów R. Matusik S., 2005. Aktywność fizyczna a poziom sprawności motorycznej kobiet. Ann. UMCS, sect. D, Vol. 60, Supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości (Cz. 6), 468-472.

 8. Kowal M., Sobiecki J., Woronkowicz A., Żarów R., 2006. Influence of carrerprelated work and physical activities on adiposity parameters and waist-tohip ratio in adult males. Polish Journal of Environmental Studies 15 (2B), 344-347.

 9. Żarów R., Brudecki J., Chrzanowska M., Gołąb S., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006. Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym (pod red. R. Żarowa). Studia i Monografie Nr 36. AWF w Krakowie, s. 165.

 10. Żarów R., Gołąb S., Sobiecki J., Matusik S., Brudecki J., 2006. Growth velocity of 11-12-old boys with different activity level - knemometric measurements. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 774-775

 11. Żarów R., M. Chrzanowska, B. Cichocka, S. Gołąb, J. Brudecki, J. Sobiecki. 2006. Trendy sekularne wieku menarche dziewcząt krakowskich. W: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek /The Human is a Measure of All Things. - Sopot : Tower Press, 138 – 142. Tekst dostępny również w wersji elektronicznej.

 12. Jeż W., R. Żarów, J. Brudecki, M. Dudzińska. 2006. Menarche u dziewcząt z zespołem Turnera. Ann. UMCS, Sect. D. Vol. 60, supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, cz. 3, 55 - 58.

 13. Brudecki J., H. Chrząstek-Spruch, M. Kozłowska, R. Żarów. 2006. The Accuracy of Adulth Height Prognosis in Girls and Boys from Lublin Longitududinal Study. Polish J. Environ. Stud.. Vol. 15, nr 5 p. 2, 770 – 773.

 14. Kogut P., M. Pasek, R. Żarów, A. Mytnik, E. Krupa, K. Mróz. 2007. Jakość życia i aktywność fizyczna chorych na osteoporozę. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3, 237 – 242

 15. Żarów R., B. Cichocka. 2008. A Comparative analysis of Estimation of Age at Menarche by Various Methods in Women Participating in the Krakow Longitudinal Growth Study, Poland Amer. J. Hum. Biol.. - Vol. 20, nr 2, s. 146 - 148.

 16. Człowiek w zdrowiu i chorobie : promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. T. 1, 2, 3. 2010. /red. Ryszard Żarów/. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. , 2010dr Jan Sobiecki

 1. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Pałosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K., 2003. Dziecko Krakowskie 2000. Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Pod red. Marii Chrzanowskiej i Stanisława Gołąba. AWF Kraków, Studia i Monografie Nr 22.

 2. Gołąb S, Sobiecki J., 2004. Los contrastes sociales y la condición f(sica de las mujeres y de los hombres en Polonia. Ediciones Universidad de La Serena. Vicerrectoria Acade`mica. ss.153-170.

 3. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Woronkowicz A., Brudecki J. 2004. Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej (Level of somatic and motor development in healthy man from Cracow). Pod red. Marii Chrzanowskiej. AWF Kraków, Studia i Monografie Nr 30.

 4. Sobiecki J., Kowal M., Woronkowicz Agnieszka., Kościuk T., 2005. Wpływ aktywności fizycznej i statusu społeczno-ekonomicznego na poziom cholesterolu i jego frakcji w osoczu krwi u kobiet z populacji wielkomiejskiej. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, s. 165- 168.

 5. Gołąb S. Sobiecki J., Matusik S., 2005. Uwarunkowania sprawności i wydolności fizycznej mężczyzn z populacji krakowskiej. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, s. 66- 70.

 6. Sobiecki J., Szałkiewicz A., 2005. Budowa ciała łyżwiarek i łyżwiarzy szybkich ocenianych metodą Heath-Carter. AWF Kraków, Studia i Monografie Nr 31, ss. 115-120.

 7. Kowal M., Sobiecki J., Woronkowicz A., Żarów R., 2006. Influence of Carrer-Related Work and Physical Activities on Adippsity Parameters and Waist-to-Hip Ratio in Adult Males. Polish Journals of Environmental Studies, Olsztyn Vol. 15, No.2B, Part II.

 8. Sobiecki J., Woronkowicz A., Kowal M., 2006. Poziom otłuszczenia i typ dystrybucji tkanki tłuszczowej a elementy stylu życia i preferencji żywieniowych mężczyzn z populacji Krakowa. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, nr.7, ss. 164- 168.

 9. Sobiecki J., Kościuk T. 2006. Budowa ciała oraz epidemiologia zespołów bólowych kręgosłupa i jego pochodnych u dorastających chłopców uprawiających pływanie. Annales UMCS Lublin, Vol. LX Suppl. XVI, nr.7, ss. 169- 172.

 10. Żarów R., Brudecki J., Chrzanowska M., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006. Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym. Pod red. Ryszarda Żarowa, AWF Kraków, Studia i Monografie nr 36

 11. Woronkowicz A., J. Sobiecki, 2006. Secular trends of body build diversity in Cracovian children and adolescents. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, Nr 5B, cz. I, s. 38 – 43.

 12. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2007. Body fat parameters and fat tissue distribution in adult women from urban populations which are influenced by their career-related work, physical activity they claim to perform and their actual physical fitness. Wyd. Monograf. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Pod red. A. Kaczor, A. Borzęcki i M. Iskry. Katedra i Zakład Higieny AM. Lublin, s.719 – 724.

 13. Gołąb S., A. Woronkowicz, J. Sobiecki, 2009. Ocena przydatności metod określania tkanki tłuszczowej u mężczyzn w świetle relacji ze sprawnością i wydolnością fizyczną. Anthropological Review – Supl. 6, s. 42.

 14. Sobiecki J., A. Woronkowicz, S. Gołąb, 2009. Dymorfizm płciowy cech somatycznych zawodniczek i zawodników uprawiających sporty zimowe. Anthropological Review. Supl. 6, 2009, s. 101.

 15. Woronkowicz A., B. A. Cichocka, M. Kowal, J. Sobiecki, 2010. Wczesny adiposity rebound u dziewcząt z Krakowa – badania pilotażowe. Early adiposity rebound in girls from Krakow (Poland) – preliminary research. Pediatria Polska. Tom 85, nr 6, s. 561 – 567.

 16. Małgorzata Kowal, Barbara Anna Cichocka, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki, 2010. Factors conditioning the parameter diversification in newborn babies in two-parent and single parent families. Czynniki różnicujące parametry noworodkowe dzieci z rodzin pełnych i niepełnych. (W:) Public health in education. Edited by Zofia Kubińska. Biała Podlaska, s. 217 – 227.


dr Agnieszka Woronkowicz

 1. Gołąb.S, Chranowska M., Sobiecki J., Żarów R., Woronkowicz A., Brudecki J., 2004, Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Red.M.Chrzanowska, Studia i Monografie Nr 30, AWF Kraków;

 2. Sobiecki J., Kowal M., Woronkowicz A., Kościuk T., 2005, The influence of physical activity and socioeconomical status on serum lipid in women of the great city, Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 490): 165-168;

 3. Woronkowicz A., Kowal M., Sobiecki J., Suder A., 2005. Lifestyles of the adults men, the workers of the HTS in Crocow, within the groups with different body fat and distribution of adipose tissue, Ann. UMCS Sec.D, LX (suppl. XVI, 635): 307-311;

 4. Woronkowicz A., Gołąb S., 2005. Realizacja potencjału wzrostowego w populacji dzieci i młodzieży Krakowa, Przegląd Antropologiczny, Supplement 4, 119;

 5. Kowal M., Sobiecki J., Woronkowicz A., Żarów R., 2006. Influence of Career-Related Work and Physical Activities on Adiposity Parameters and Waist-to-Hip Ratio in Adult males. Polish J.Environ.Stud. Vol.15, No.2b, 344-347;

 6. Gołąb S., Woronkowicz A., 2006. Cracow high and low children - biological ad social determinats. Ann. UMCS Sec.D, Vol.LX, Suppl.XVI, 177, 262-267;

 7. Sobiecki J., Woronkowicz A., Kowal M., 2006. Thickness and type of distribution of body FAT laser and the prefalble lifestyle and dietary habits of men in Krakow. Ann. UMCS Sec.D, Vol.LX, Suppl.XVI, 729, 164-168;

 8. Żarów R., Brudecki J., Chrzanowska M., Gołąb S., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006. Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym. Red. R. Żarów, Studia i Monografie nr 36, AWF Kraków;

 9. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2006. Influence of carer-related work and physical activities adiposity parameters and waist-to-hip ratio in adult males. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, Nr 5B, cz. II. s. 344-347.

 10. Kowal M., J. Sobiecki, A. Woronkowicz, R. Żarów, 2007. Body fat parameters and fat tissue distribution in adult women from urban populations which are influenced by their career-related work, physical activity they claim to perform and their actual physical fitness. Wyd. Monograf. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Pod red. A. Kaczor, A. Borzęcki i M. Iskry. Katedra i Zakład Higieny AM. Lublin, s.719 – 724.

 11. Cichocka B., A. Woronkowicz, M. Kowal, J. Sobiecki, J. Pałosz, E. Mądrzak, 2009. Wyrzynanie się zębów stałych: zmiany sekularne w populacji dzieci przedszkolnych z Krakowa w ostatnim półwieczu – badania pilotażowe. Pediatria Polska, t. 84, nr 3, s. 251 – 255.

 12. Cichocka B., A. Woronkowicz, M. Kowal, J. Sobiecki, J. Pałosz, E. Mądrzak, 2009. Wyrzynanie się zębów stałych: zmiany sekularne w populacji dzieci przedszkolnych z Krakowa w ostatnim półwieczu – badania pilotażowe. Anthropological Review – Supl. 6, s. 31.

 13. Gołąb S., A. Woronkowicz, J. Sobiecki, 2009. Ocena przydatności metod określania tkanki tłuszczowej u mężczyzn w świetle relacji ze sprawnością i wydolnością fizyczną. Anthropological Review – Supl. 6, s. 42.

 14. J. Sobiecki, A. Woronkowicz, S. Gołąb, 2009. „Dymorfizm płciowy cech somatycznych zawodniczek i zawodników uprawiających sporty zimowe”. Anthropological Review – Supl. 6, s. 101.

 15. Woronkowicz A., M. Chrzanowska, 2009. Czy niska masa urodzeniowa jest czynnikiem ryzyka otyłości w wieku 18 lat?. Anthropological Review – Supl. 6, s. 122.


dr Janusz Brudecki

 1. Żarów R., Gołąb S., Sobiecki J., Matusik S., Brudecki J., 2001, Szybkość wzrastania 11-12 letnich chłopców o zróżnicowanej aktywności fizycznej – badania knemometryczne. Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Człowiek między biologią a kulturą”, Toruń.

 2. Gołąb S., Chrzanowska M., Żarów R., Sobiecki., Brudecki J., 2002, Zmiany sekularne w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży krakowskiej w ostatnim 30-leciu XX wieku. Wychowanie Fizyczne i Sport. T 46, 301-314.

 3. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R., Sobiecki J., Brudecki J., 2002, Dziecko Krakowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Wydawnictwo Monograficzne AWF, Kraków, 19.

 4. Żarów R., Chrzanowska M., Gołąb S., Sobiecki J., Brudecki J., 2003, Tendances seculaires dans la croissance et le developpement des enfants et des adolescents de Cracovie au cours des derniers 30 ans du XXeme siecle. [W:] ctes du XXVIe Colloque Biodiversite des populations humaines mediterrannees, 22 - 25 septembre 2003 / Gruopement des Anthropologistes de Langue Francaise, Universite Cadi Ayyad. Faculte des Sciences Semblalie. Laboratoire d'Ecologie Humaine. Marrakech: Laboratoire d'Ecologie Humaine, Universite Cadi Ayyad, Faculte des Sciences Semblalie.

 5. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Połosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K., 2003, Dziecko krakowskie 2000: sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. AWF, Kraków.

 6. Brudecki J., Żarów R., 2003, Modelling Human Growth from Birth to Maturity. [W:] [Michał Markun, Justyna Stefaniak, ed.] Proceedings of the Ninth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Piwniczna, 9-13 September 2003, s.13-19.

 7. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Woronkowicz A., Brudecki J., 2004, Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej. Studia i Monografie, AWF, Kraków, 30.

 8. Gołąb S., Brudecki J., Chrzanowska M., Żarów R., 2004, Aktywność fizyczna rodziny a stan rozwoju fizycznego dziecka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LIX, Suppl. XIV, 130, 187-192.

 9. Brudecki J., Żarów R., Chrzanowska M., Gołąb S., 2004, Ocena własnej sytuacji życiowej rodziny a rozwój biologiczny dzieci. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LIX, Suppl. XIV, 47, 241-245.

 10. Żarów R., Brudecki, 2005, Poziom sprawności motorycznej w zależności od podejmowanej aktywności fizycznej u 30-letnich mężczyzn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XIV, 461-463

 11. Jeż W., Żarów R., Brudecki J., 2005, Wpływ leczenia hormonalnego (Gh, oxandrolon) na zmiany w budowie ciała kobiet z zespołem Turnera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XIV, 269-272

 12. Brudecki J., Chrząstek-Spruch H., Kozłowska A., Żarów R., 2006, The accuracy of adult height prognosis in girls and boys from Lublin Longitudinal Study. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 770-773.

 13. Brudecki J., Gołąb S., 2006, Zachowania antyzdrowotne mężczyzn. Roczniki PZH 57, 141-146.

 14. Chrzanowska M., Brudecki J., 2006, Secular changes of shortness and tallness in Cracow’s children’s and youths. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 405-407.

 15. Gołąb S., Brudecki J., 2006, Acceleration of sexual development in Cracow boys – somatic and social differences. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 368-372.

 16. Jeż W., Brudecki J., Dudzińska M., 2006, Menopauza u dziewcząt z zespołem Turnera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XVI, 59-62

 17. Jeż W., Żarów R., Brudecki J., Dudzińska M., 2006, Menarche u dziewcząt z zespołem Turnera. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, LX, Suppl. XVI, 55-58.

 18. Żarów R,. Brudecki J., Chrzanowska M., Gołąb S., Kowal M., Matusik S., Sobiecki J., Woronkowicz A., 2006, Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym. (red. R. Żarów), Studia i Monografie 36, AWF, Kraków

 19. Żarów R., Chrzanowska M., Cichocka B., Gołąb S., Brudecki J., Sobiecki J., 2006, Trendy sekularne wieku menarche dziewcząt krakowskich. [w:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, Tower Press, Sopot,138-142.

 20. Żarów R., Gołąb S., Sobiecki J., Matusik S., Brudecki J., 2006, Growth velocity of 11-12-old boys with different activity level – knemometric measurements. Pol. J. Environ. Stud. 15, 5B, 774-775,

 21. Gołąb S., Brudecki J., 2007, Międzypokoleniowa tendencja przemian w pokwitaniu chłopców, Biospołeczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania, AWF, Warszawa

 22. Chrzanowska M., Brudecki J., 2007, Wzrastanie z wiekiem wysokości i masy ciała. (rozdział w: Gołąb S., Chrzanowska M., (red.) Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Wyd. III poprawione i uzupełnione), 27-30.

 23. Gołąb S., Sobiecki J., Brudecki J, 2009, Social and somatic determinations of physical fitness level in 20-70-olds man, Human Movement, vol. 10, Nr 2, 116-125.

 24. Brudecki J., 2010, Rola edukacji zdrowotnej w promowaniu koncepcji „health-related fitness”, Roczniki PZH, 61, Nr 4, 401-403.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna