Zakład Biologii Stresów Środowiskowych Zespół Regulacji Ekspresji Genów SpecjalizacjaPobieranie 27.76 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar27.76 Kb.
CV
Prof. dr hab. Tadeusz Rorat
E-mail: tro@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 16


Zakład Biologii Stresów Środowiskowych
Zespół Regulacji Ekspresji Genów
Specjalizacja: genetyka i biologia molekularna, stresy środowiskowe, ziemniak, jęczmień
Profil badawczy
Poznanie molekularnej i fizjologicznej podstawy mechanizmów adaptacji roślin do stresu niskiej temperatury i niedoboru wody. Zintegrowane badania na poziomie fizjologicznym, biochemicznym, genetycznym i molekularnym.
Metody
Metody fizjologiczne i molekularne związane z Izolacją i badaniem funkcji genów w adaptacji do warunków stresowych
Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe


  • Fundusze strukturalne POIG 2007-2013

Nr projektu: UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-00

Tytuł projektu: POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę”

Zadanie 2: Identyfikacja czynników transkrypcyjnych regulujących procesy prowadzące do adaptacji jęczmienia do warunków suszy.

Kierownik zadania: T. Rorat

Wykonawcy:, M. de Mezer, A. Turska, A. Kiełbowicz-Matuk, J. Woźna, M. Biegańska

Okres realizacji: 1 czerwca 2008 - 31 grudnia 2014;

Staże zagraniczne
1. Anglia, 1983. Rothamsted Experimental Station, Harpenden, - staż badawczy, 3 miesiące

2. Francja, 1986. Dr Michel Delseny, Laboratoire de Physiologie et Biologie Moléculaire, Université de Perpignan, Perpignan, - staż badawczy, 3 miesiące

3. Francja, 1988. Dr Michel Delseny, Laboratoire de Physiologie et Biologie Moléculaire, Université de Perpignan, - staż badawczy, 2 miesiące

4. Francja, 1990. Dr Michel Delseny, Laboratoire de Physiologie et Biologie Moléculaire, Université de Perpignan, staż badawczy 3 miesiące

5. Francja, 1998. Dr Pascal Rey, Laboratoire d’Ecophysiologie de la Photosynthèse, Département d’Ecophysiologie Végétale et de Microbiologie, CEA/Cadarache, - staż badawczy, 3 miesiące

6. Francja, 1999. Dr Pascal Rey, Laboratoire d’Ecophysiologie de la Photosynthèse, Département d’Ecophysiologie Végétale et de Microbiologie, CEA/Cadarache, - staż badawczy, 1 miesiąc

7. Francja, 2000. Dr Pascal Rey, Laboratoire d’Ecophysiologie de la Photosynthèse, Département d’Ecophysiologie Végétale et de Microbiologie, CEA/Cadarache, - staż badawczy, 1 miesiąc

Współpraca zagraniczna
Dr hab. Pascal Rey: CEA/Cadarache, Direction des Sciences du Vivant, Département d’Ecophysiologie Végétale et Microbiologie, Laboratoire d’Ecophysiologie de la Photosynthèse, Saint-Paul-lez-Durance, Francja - 3 wspólne publikacje (2006, 2007, 2008)
Publikacje:
Kiełbowicz-Matuk A, Rey P, Rorat T. (2008). The organ-dependent abundance of a Solanum lipid transfer protein is up-regulated upon osmotic constraints and associated with cold acclimation ability. J. Exp. Bot. 59: 2191-2203.
Głodek M, Bartoszewski G, Yin Z, Rorat T. Niemirowicz-Szczytt K. (2008). Transformation of tomato with cold-induced Solanum sogarandinum dhn24 dehydrin gene. Acta Horticulturae. 789: 309-314.
Kiełbowicz-Matuk A., Rey P., Rorat T. (2007). The abundance of a single domain cyclophilin in Solanaceae is regulated as a function of organ type and high temperature and not by other environmental constraints. Physiol. Plantarum. 131: 387-398.
Sobieszczuk-Nowicka E., Rorat T., Legocka J. (2007). Polyamine metabolism and S -adenosylmethionine decarboxylase gene expression during the cytokinin-stimulated greening process. Acta Physiologiae Plantarum. 29: 495-502.
Rorat T. (2006). Plant dehydrins - tissue localization, structure and function. Cel. Mol. Biol. Let. 11: 536-556.
Rorat T, Szabała B.M, Grygorowicz W.J, Wójtowicz B, Yin Z, Rey P. (2006). Expression of SK3-type dehydrin in transporting organs is associated with cold acclimation in Solanum species. Planta. 224: 205-221.
Yin Z, Rorat T, Szabala B.M, Ziółkowska A, Malepszy S. (2006). Expression of a Solanum sogarandium SK3-type dehydrin enhances cold tolerance in transgenic cucumber seedlings. Plant Sci. 170: 1164-1172.
Korobczak A., Aksamit A., Łukaszewicz M., Lorenc K., Rorat T., Szopa J. (2005). The potato glucosyltransferase gene promoter is environmentally regulated. Plant Sci. 168: 339-348.

Sobieszczuk-Nowicka E., Rorat T., Legocka J. (2005). Regulation of S-adenosylmethionine decarboxylase gene expression and the role of endogenous spermidine in the greening process stimulated by cytokinin. Biological Lett. 42(2): 139.

Rorat T., Grygorowicz WJ., Irzykowski W., Rey P. (2004). Expression of KS-type dehydrins is primarily regulated by factors related to organ type and leaf developmental stage under vegetative growth. Planta. 218:878-885.


Yin Z, Pawłowicz I, Bartoszewski G, Malinowski R, Malepszy S, Rorat T. (2004). Transcriptional expression of a Solanum sogarandinum pGT::DHN10 gene fusion in cucumber, and its correlation with chilling tolerance in transgenic seedlings. Cell. Mol. Biol. Lett. 91: 891-902.
Pawłowicz I, Grygorowicz WJ, Rorat T. (2004). DHN10 dehydrin is not expressed in transgenic Solanum species plants when the Dhn10 gene is fused to a glucosyl transferase promotor. Cell. Mol. Biol. Lett. 91: 947 -961.
Rorat T, Irzykowski W., Cuiné S., Becuwe N.,Rey P. (2001). PSII-S gene expression, photosynthetic activity and abundance of plastid thioredoxin and lipid-associated proteins during chilling stress in Solanum species differing in freezing tolerance. Physiol. Plant. 113:72-78.
Rorat T. (2001). Changes in gene expression in a wild potato (S. sogarandinum) during cold acclimation. Acta Physiol. Plant. 23: 117-126.
Rorat T., Grygorowicz W.J., Berbezy P., Irzykowski W. (1998). Isolation and expression of cold specific genes in potato (Solanum sogarandinum). Plant Sci. 133: 57-67.
Rorat T., Irzykowski W., Grygorowicz W. J. (1997). Identification and isolation of novel cold induced genes in potato (Solanum sogarandinum). Plant Sci. 124:69-78.
Sadowski J., Rorat T., Cooke.R., Delseny M. (1997). Isolation and preliminary sequence characterization of β-amylase genes promoters in rye (Secale cereale L.). J. Appl. Genet. 38: 241-251.
Rorat T., Irzykowski W. (1996). Changes in mRNA population during cold acclimation in two potato lines of Solanum sogarandinum differing by their cold hardiness. Acta Physiol. Plant. 18:25-32.
Irzykowski W., Rorat T., Jakubiec J. (1996). Analysis of cold resistance in wild and cultivated potato species. Acta Physiol. Plant. 18:217-221.
Rorat T., Irzykowski W., Grygorowicz W. J. (1996). Isolation and expression of genes induced in potato (Solanum sogarandinum) during cold acclimation. J. Appl. Genet. 37: 82-85.
Rorat T., Sadowski J., Irzykowski W., Ziegler P., Daussant J. (1995). Differential expression of two β-amylase genes of rye during seed development. Physiol. Plant. 94: 19-24.

Sadowski J., Rorat T., Cooke R., Delseny M. (1993). Nucleotide sequence of a cDNA clone encoding ubiquitous β-amylase in rye (Secale cereale L.). Plant Physiol. 102: 315-316.


Rorat T., Sadowski J., Grellet F., Daussant J., Delseny M. (1991). Characterization of cDNA clones for rye endosperm β-amylase and analysis of β-amylase deficiency in rye mutant lines. Theor. Appl. Genet. 83: 257-263.
Daussant J., Sadowski J., Rorat T., Mayer C., Lauriere. (1991). Independent regulatory aspects and posttranslational modifications of two β-amylases of rye. Plant Physiol. 96: 84-90.
Monografie i rozdziały w książkach:

1. T. Rorat. Zastosowanie genetyki klasycznej i molekularnej do identyfikacji genów warunkujących tolerancję oraz aklimatyzację roślin do niskiej temperatury. Red. Paweł M. Pukacki. Reakcje roślin na stres niskich temperatur. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2009. str. 38-45. ISBN 978-61320-76-0. (książka ukazała się w 2010 r.).2. T. Rorat. Stres termiczny. Red. A. Goździcka-Józefiak i A. Woźny. Reakcje komórek roślin na czynniki stresowe, Tom II. 2010. str. 175-199. WN-UAM w Poznaniu. 2010. ISBN 978-83-232-2198-2.

Nagrody i odznaczenia
Tadeusz Rorat: Nagroda V Wydziału PAN dla Zespołu za wyniki badań uzyskane w latach 2005-2006, pt. "Wyizolowanie i zidentyfikowanie genów, których ekspresja jest związana z tolerancją odmian uprawnych ziemniaka oraz dzikiego gatunku Solanum sogarandinum na stresy wywołane chłodem, suszą i zasoleniem".

Zainteresowania / Hobby
Historia Polski i Europy (cywilizacja, rozwój społeczny), polityka, ekonomia


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna