Zakład Biotechnologii Zespół Roślin Energetycznych SpecjalizacjaPobieranie 68.2 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar68.2 Kb.
CV

Prof. dr hab. Stanisław Jeżowski
E-mail: ajez@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 240


Zakład Biotechnologii
Zespół Roślin Energetycznych
Specjalizacja: rośliny energetyczne, Miscanthus, Panicum virgatum, zmienność, nowe mieszańce, biomasa, biopaliwa.
Profil badawczy
Głównym celem badań nad roślinami energetycznymi jest przede wszystkim poznanie możliwość ulepszenia genetycznego w odniesieniu do zwiększenia plonu biomasy traw olbrzymich miskant należących do rodzaju Miscanthus i prosa wiechowatego należącego do gatunku Panicum virgatum. Prace koncentrują się na poszerzaniu zmienności genetycznej tych roślin poprzez wykorzystanie ich naturalnych zasobów genowych a także uzyskanych sztucznie poprzez poliploidyzację czy haploidyzację (androgeneza) i tworzeniu z nich kolekcji. Z kolei tak tworzona kolekcja pozwala na właściwy dobór i krzyżowanie odpowiednich genotypów w celu uzyskiwanie interesujących mieszańców odnośnie ich plonu biomasy tak pod względem ilościowym i jakościowym uwzględniającym rodzaj i ilość pierwiastków chemicznych. Również w prowadzonych badaniach rozwiązywane są problemy związane z oceną wpływu stresów abiotycznych (susza i niskie temperatury) na wzrost, rozwój i plonowanie roślin energetycznych.

Metody
Ocena zmienności roślin wybranych gatunków miskanta (Miscanthus sinensis, Miscanthus sacchariflorusi i Miscanthus x giganteus) i prosa wiechowatego (Panicum virgatum) jest wykonywana na poziomie fenotypowym, molekularnym i biochemicznym. Badania na poziomie fenotypowym wykonywane są w oparciu o eksperymenty szklarniowe i polowe. Weryfikacja wyników przeprowadzonych eksperymentów jest wykonywana głównie za pomocą metod wielozmiennej analizy wariancji. Natomiast badania zmienności na poziomie genetycznym (molekularnym) analizowanych genotypów odbywa się z wykorzystaniem procedury PCR-AFLP

W badaniach biochemicznych polegających na ocenie chemizmu biomasy badanych genotypów roślin energetycznych wykorzystywane są znane i ogólnie dostępne procedury analityczne. Natomiast w badaniach nad poszerzeniem zmienności poprzez haploidyzację poliploidyzację czy też modyfikację genetyczną badanych roślin wykorzystujemy metody biotechnologiczne, głównie kultury in Vitro i metody inżynierii genetycznej.Projekty badawcze krajowe i międzynarodowe


  • NCBiR

Tytuł projektu: SORMISOL Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji biometanolu II generacji z biomasy sorgo (Soghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.)

Kierownik zespołu w IGR: S. Jeżowski

Okres realizacji: 01.10. 2012 do 30.09. 2014
  • Międzynarodowe

Nr projektu: FP7-KBBE-2011-5/ 289461

Tytuł projektu: GrassMargins Enhancing biomass produktions from marginal lands with perennial grasses

Kierownik zespołu w IGR: S. Jeżowski

Okres realizacji: 01.10. 2011 do 30 09. 2015
Staże zagraniczne
1982 (6 miesięcy), 1993, 1997, 2000 i 2004 ( 2 miesiące w kazdym wymienionym roku) - Institute of Crop Sciences, Federal Agricultural Research Centre, Braunschweig, Niemcy
Współpraca krajowa
Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny-prof. Stanisław Kalembasa-wspólne badania nad chemizmem biomasy roślin energetycznych
Bydgoszcz, Ogród Botaniczny IHAR-dr W. Majtkowski-wymiana matriału roślinnego wybranych gatunków traw energetycznych

Współpraca zagraniczna
Irlandia, Carlow, Oak Park Research Centre –dr Johan Finn-współpraca w ramach grantu 7FP-KBBE „GrassMargins”
Dania, Aarhus, Aarhus Universitet-prof. Uffe Jorgensen- współpraca w ramach grantu 7FP-KBBE „grassMargins”
USA, Urbana, University of Illinois, prof. Erik Sacks- współpraca w badaniach nad ulepszeniem genetycznym cech struktury plonu biomasy miskanta (Miscanthus sp.)
Publikacje:
Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports

Swaminathan K., Chae B., Mitros T., Varala K., Xie L., Brling A., Głowacka K., Jeżowski S., Ming R., Hudson M., Juvik A., D., Rokhsar S. and Moose S., P. (2012). A framework genetic map for Miscanthus sinensis from RNAseq-basaed markers shows recent tetraploidy. BMC Genomics 13:142-159.

Głowacka K, Kaczmarek Z. and Jeżowski S. (2012). Androgenesis in the bioenergy plant Miscanthus sinensis: From calli induction to plant regeneration. Crop Science 52: 2659-2673.
Jeżowski S., Głowacka K., Kaczmarek Z., Szczukowski S. (2011). Yield traits of eight Salix viminalis clones in the first three years following planting. Biomass and Bioenergy.35: 1205-1210

Jeżowski S., Głowacka K., Kaczmarek Z. (2011).Variation in biomass yield and morphological traits of energy grasses from the genus Miscanthus during the first years of crop establishment. Biomass and Bioenergy. 35: 814-821


Bagniewska A., Wojciechowicz M., Zenkteler M., Jeżowski S., Zenkteler E. (2010). Cytological analysis of hybrid embryos of intergeneric cross between Salix viminalis and Populus species. Australian Journal of Botany 58: 42-48.
Głowacka K., Jeżowski S., Kaczmarek Z. (2010). Effects of genotype, developmental stage of explant and induction medium on callus induction and plant regeneration in two Miscanthus species. Plant Cell, Tissue & Organ Culture 102: 79-86.
Głowacka K., Jeżowski S., Kaczmarek Z. (2010). Impact of colchicine application during callus induction and callus regeneration on micropropagation and polyploidyzation rates in two Miscanthus species. In Vitro Cellular and Developmental Biology 46:161-171.
Głowacka K., Jeżowski S., Kaczmarek Z. (2010). In vitro induction of polyploids in two Miscanthus species by treatment of shoots with colchicine. Ind. Crops Prod., 32: 88-96.
Głowacka K., Jeżowski S., Kaczmarek Z (2009). Polyploidization of Miscanthus sinensis and Miscanthus x giganteus by plant colchicine treatment. Ind. Crops Prod. 30:444 - 446
Głowacka K., Jeżowski S. (2009). Genetic and nongenetic factors influencing callus induction in Miscanthus sinensis (Anderss.) anther cultures J. Appl. Genet. 50 (4): 341-345.
Zenkteler M., Zenkteler E., Wojciechowicz M., Bagniewska-Zadworna A., Jeżowski S. (2005). Intergeneric crossability studies on obtaining hybrids between Salix viminalis and four Populus species. in vivo and in vitro pollination of pistils and the formation of embryos and plantlets. Trees 19:638-643
Kaczmarek Z., Suma M., Adamski T., Jeżowski S.,Madajewski R., Krystkowiak K., Kuczyńska A. (2002). Interaction of gene effects with environments for malting quality of barley doubled haploids. J. Appl. Genet. 43(1): 33-42.
Kaczmarek Z., Adamski T., Surma M., Jeżowski S., Leśniewska-Frątczak M. (1999). Structure of genotype-environment interaction of barley doubled haploids with regard to malting quality. Plant Breeding. 118: 243-247.
Publikacje w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie Journal Citation Reports

Ciszewska-Marciniak J., Jędryczka M., Jeżowski S., Przyborowski J., Wojciechowicz K., Zenkteler E. (2010). Morphology of uredina and urediniospores of the fungui melampsora Larici-epitea-Kleb. a damging pathogen of common osier (Salix viminalis L) in Poland. Acta Agrobotanica 63:117-125


Deptuła B., Grobelna M., Jeżowski S. (2009). The effectiveness of cultivation and utilization of Miscanthus as a biofuel. In: J.Miklewicz, W.Nowak and A. Stachel (eds). W: Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Szczecin: 23-29
Jeżowski S., Głowacka K., Kaczmarek Z. (2009). Wstępna ocena głównych parametrów wymiany gazowej związanych z fotosyntezą w odniesieniu do plonowania traw energetycznych z rodzaju Miscanthus w pierwszym roku uprawy. Acta Agrophysica 14: 73-81
Głowacka K., Rybiński W., Jeżowski S. (2007) Regeneracja kalusa Miscanthus x giganteus przy wykorzystaniu stymulującego wpływu światła lasera helowo-neonowego. Acta Agrophysica 151:79-89
Jeżowski S., Głowacka K., Bocianowski J.(2007). Zmienność wybranych klonów traw olbrzymich z rodzaju Miscanthus pod względem plonowania. Zeszyty problemowe PNR. 517: 339-348
Deptuła B., Grobelna M., Jeżowski S. (2006). The characteristics of Miscanthus biomass as an energy raw material. W: S. Jeżowski, M. K. Wojciechowicz, E. Zenkteler (eds.) Alternative plants for sustainable agriculture. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań:91-98

Deptuła B., Grobelna M., Jeżowski S. (2006). The thermodynamic and economic analysis of combined conversion of chemical energy of Miscanthus biomass into thermal and electrical energy. W: J. Miklewicz, W. Nowak and A. Stachel (eds.) Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Szczecin: 41-46


Głowacka K., Jeżowski S. (2006). Callus induction in Miscanthus sinensis. In: R.Pude (eds) Miscanthus- Potentiale und Perspektiven. Universitat Bonn-ILB : 77-82
Jeżowski S.(2006). Energia w trawie. Czysta Energia 10:6-8
Jeżowski S. (2006). Aby w domu było ciepło-biomasa roślin energetycznych alternatywą dla węgla i ropy. W: Nakonieczny M i Miguła P. (eds) W: Problemy środowiska i jego ochrony. Uniwersytet Śląski 4: 133-145
Jeżowski S., Wojciechowicz M. K., Zenkteler E. (2006). Alternative plants for sustainable agriculture. Monograph. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań:1-201
Jeżowski S., Kalembasa D., Malinowska E. (2006). The effect of mineral fertilization on contents of chromium, zinc, copper and nickel in the biomass of Miscanthus. W: S. Jeżowski, M. K. Wojciechowicz, E. Zenkteler (eds.) Alternative plants for sustainable agriculture. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań:99-107
Kalembasa D., Malinowska E., Jeżowski S. (2006). Zawartość potasu w rożnych klonach trawy Miscanthus w zależności od nawożenia mineralnego. Nawozy i nawożenie. 3:359-364
Kalembasa D., Jeżowski S., Malinowska E. (2006). Dynamics of zinc, copper and chromium uptake by selected clones of Miscanthus grass. W: S. Jeżowski, M. K. Wojciechowicz, E. Zenkteler (eds.) Alternative plants for sustainable agriculture. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań:109-114
Malinowska E., Kalembasa D., Jeżowski S. (2006). Wpływ dawek azotu na plon i zawartość makroelementów w trawie Miscanthus sacchariflorus uprawianej w doświadczeniu wazonowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 512:403-409
Zenkteler M., Wojciechowicz M.K., Jeżowski S. (2006). Preliminary results on obtaining hybrids between Salix viminalis and Populus sp. through the technique of in vitro pollination of catkin. W: S. Jeżowski, M. K. Wojciechowicz, E. Zenkteler (eds.) Alternative plants for sustainable agriculture. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań:63-68
Zenkteler M., Wojciechowicz M.K. Jeżowski S. (2006). Induction of callogenesis from floral explants of Salix viminalis. In: S. Jeżowski, M. K. Wojciechowicz, E. Zenkteler (eds.) Alternative plants for sustainable agriculture. Institute of Plant Genetics PAS, Poznań:77-82
Adamska E., Olejniczak J., Jeżowski S. (2005). Wpływ mutagenów chemicznych na zmienność indukowaną u rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste 1:57-62
Jeżowski S., Surma M., Adamski T., Krajewski P., Głowacka K. (2005). Genetic analysis of morphological and physical stem characteristics determining lodging resistance in two – and six-rowed barley (Hordeum vulgare L.) lines. Internat. Agrophysics 19:299-303
Kalembasa D., Malinowska E., Jaremko D., Jeżowski S.(2005). Wpływ klonu i fazy rozwojowej na zawartość siarki w biomasie trawy Miscanthus. Inżynieria i ochrona środowiska 12 :280-282
Kalembasa D., Malinowska E., Varnhold N.,.Jeżowski S. (2005). The content of sulphur in some clones of Miscanthus grass. Journal of Elementology 10:300-314.
Kalembasa D, Malinowska E, Jeżowski S. (2005). Content of phosphorus in biomass of different genotype of Miscanthus. Ecological Chemistry and Engineering 11: 1229-1236.
Kalembasa D., Jeżowski S., Pude R., Malinowska E. (2005).The content of carbon, hydrogen and nitrogen in different development stage of some clones of Miscanthus. Polish Journal of Soil Science 2: 169-177

Bartkowiak S., Jeżowski S. (2004). Polimorfizm białek w pylnikach wybranych traw olbrzymich z gatunku Miscanthus sinensis. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 497 : 209-215.


Bartkowiak S., Jeżowski S. (2004). Pollen proteins of some gigant grasses of genus Miscanthus. In: R.Pude (eds) Anbau, Verwertung und Erfolgaussichten von Miscanthus in Europa. Universitat in Bonn :28-33
Deptuła B. Grobelny M., Jeżowski S. (2004). The effectiveness of energetic plantation of Miscanthus. In: J. Miklewicz, W.Nowak and Stachel (eds) Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. Politechnika Szczecińska, Szczecin: 43-48
Głowacka K., Zenkteler M., Jeżowski S. (2004). Mikrorozmnażanie Miscanthus x giganteus z różnych eksplantantów. Biotechnologia. 65: 251-259.
Kalembasa D., Malinowska E., Jaremko D., Jeżowski S. (2004). Zawartość żelaza i manganu w biomasie miskanta. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 55:203-207
Kalembasa D., Varnhold N., Malinowska E., Jaremko D., Jeżowski S. (2004). Wpływ nawożenia NPK na strukturę plonu wybranych klonów traw Miscanthus sp. Biuletyn IHAR 234:205-211
Jeżowski S., Głowacka K. (2004). Plants instead of coal. Academia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences 2:24-26.
Jeżowski S. (2004). Wykorzystanie metod agrofizycznych w badaniach nad odpornością na wyleganie jęczmienia. Biuletyn informacyjny PTA. 17: 10-14.
Krajewski P., Adamski T., Jeżowski S., Kaczmarek Z., Surma M. (2004). Genetyka ilościowa i melekularna- razem czy osobno? Wydawnictwo IGR PAN Rozprawy i Monografie 11:223-242.
El Bassam N., Jeżowski S. (2004). Koncepcja wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Postępy Nauk Rolniczych 6: 87-94.
Q. Xi, Jeżowski S. (2004). Plant resources of Triarrhena and Miscanthus species in China and its meaning for Europe. Plant Breeding and Seed Science. 49: 63-75

Jeżowski S. (2003). Rośliny energetyczne – produktywność oraz aspekt ekonomiczny, środowiskowy i socjalny ich wykorzystywania jako ekobiopaliwa. Postępy Nauk Rolniczych. 3: 61-73.

Jeżowski S., Surma M., Krajewski P., Adamski T. (2003). Genotype – environment interaction of barley DH lines in terms of morphological and physical traits of the stem and the degree of lodging. International Agrophysics. 17: 57-60.
Jeżowski S., Krajewski P., Surma M., Adamski T. (2003). Wpływ środowiska na efekty działania genów warunkujących odporność linii DH jęczmienia na wyleganie. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 227: 251-256.).
Krzywy E., Iżewska A., Jeżowski S. (2003). Ocena możliwości wykorzystania komunalnego osadu ściekowego do nawożenia trzciny chińskiej (Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack). Zeszyty Problemowe Post. Nauk Rol. 494: 225-232
Krzywy E., Iżewska A., Jeżowski S. (2003). Wpływ komunalnego osadu ściekowego na zmiany niektórych wskaźników żyzności gleby w uprawie trzciny chińskiej (Miscanthus sinensis (Maxim) Hack) . Zeszyty Problemowe Post. Nauk Rol. 494:215-223

Pude R., Jeżowski S. (2003). Ocena wpływu niektórych cech morfogenetycznych na wzrost i rozwój miskanta (Miscanthus sp.). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 227: 573-583.


Zenkteler M., Wojciechowicz M., Bagniewska-Zadworna A., Jeżowski S. (2003). Preliminary results on studies of in vivo and in vitro sexual reproduction of Salix viminalis. Dendrobiology .50: 37-42
Deptuła B., Gołaś W., Grobelna M., Krawczyk A., Jeżowski S. (2002). The cane grasses of the Miscanthus genus as a renewable source of energy. W: J. Miklewicz, W. Nowak and A. Stachel (eds) Heat transfer and renewable sources of energy: 341-346
Deuter M., Jeżowski S. (2002). Stan wiedzy o hodowli traw olbrzymich z rodzaju Miscanthus. Postępy Nauk Rolniczych. 2:59-67.
Jeżowski S. (2002). Surowce odnawialne to ważny obiekt zainteresowania dla agrofizyki u progu XXI wieku. Acta Agrophysica. 60: 91-98.
Jeżowski S., Pude R. (2002). Etablirung von Miscanthus-Bestanden in Polen mittels Rizomvermehrung. In: R. Pude (eds) Anbau und Verwertung Miscanthus in Europa Universitat in Bonn: 65-72.
Jeżowski S., Surma M., Adamski T. (2001). Genetic control of physical characteristics determining resistance to lodging in barley ( Hordeum vulgare L.). Int. Agrophysics. 15: 157-160.
Jeżowski S. (2001). Rośliny energetyczne- ogólna charakterystyka, uwarunkowanie fizjologiczne i znaczenie w produkcji ekobiopaliw. Postępy Nauk Rolniczych. 2: 19-27
Deuter M., Jeżowski S. (2000). Miscanthus roślina alternatywna dla polskiego rolnictwa i możliwość jej introdukcji w warunkach klimatycznych Polski. W: Weczer R., Sztark M. (eds) Miscanthus w Europie. Szczecin: 11-21

Jeżowski S., Adamski T., Surma M., Krajewski P., Leśniewska-Frątczak M. (2000). Variation of some physical and geometrical features of the stem in barley doubled haploids. International Agrophysics. 14: 187-189.


Jeżowski S., Adamski T., Krajewski P., Surma M., (2000). Genetyczne uwarunkowanie cech determinujących odporność na wyleganie oplewionych i nie oplewionych linii DH jęczmienia Biul. IHAR. 216: 185-188.
Jeżowski S., Niewczas J. (2000). Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia. Biul. IHAR.16: 243-247.
Rybiński W., Jeżowski S., Krajewski P. (2000). Analiza cech ilościowych warunkujących odporność na wyleganie u mutantów jęczmienie jarego. Biul. IHAR. 216: 229-235.
Jeżowski S. (1999). Significance of some geometrical and physical traits determining lodging resistance. International Agrophysics. 116: 21-25.
Kaczmarek Z., Adamski T., Surma M., Jeżowski S., Leśniewska-Frątczak M. (1999). Structure of genotype-environment interaction of barley doubled haploids with regard to malting quality. Breeding. 118: 243-247.
Deuter M., Jeżowski S. (1998). Szanse i problemy hodowli traw z rodzaju Miscanthus jako roślin alternatywnych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo.2: 45-48.
Adamski T., Surma M., Leśniewska M., Jeżowski S. (1998). Genetyczne zróżnicowanie stopnia modyfikacji słodu w liniach podwojonych haploidów jęczmienia. Pamiętniki Puławskie. 112: 215-220.
Jeżowski S. (1998). The improvement of barley lodging resistance for sustainable agriculture. In: El Bassam N., Behl R. K.,Prochnow B. (eds) Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry. James & James (Science Publishers): 195-198.
Rybiński W., Jeżowski S., Krajewski P. (1998). Estimate of yield structure and physical traits determining lodging resistance in barley in mutants. Internatinal Agrophysics. 116: 46-52.
Adamski T., Jeżowski S., Surma M. (1997). Analiza biometryczna cech struktury plonu mieszańców sześcio- i dwurzędowych linii DH jęczmienia. Biul. IHAR 200: 155-260.
Adamski T., Surma M., Rybiński W. Jeżowski S. (1997). Wpływ światła lasera na efektywność metody bulbosowej. Zeszyty Problemowe AR w Krakowie 50: 289-293.
Jeżowski S., Adamski T., Surma M., Krajewski P. (1997). Analiza genetyczna cech warunkujących odporność na wyleganie dwu- i sześciorzędowych linii DH jęczmienia Biul. IHAR 200: 169-172
Rybiński W., Jeżowski S. (1997). Ocena zmienności cech struktury plonu i odporności na wyleganie mutantów nagoziarnistej linii jęczmienia jarego. Biul. IHAR 200: 197-201.

Rybiński W., Jeżowski S (1997). Stan obecny i perspektywy prac genetyczno-hodowlanych nad roślinami alternatywnymi dla potrzeb przemysłu. W: Roszkowski A. (eds). W: Produkcja Roślinna jako źródło surowców dla przemysłu. Warszawa. IBMER. 7: 3-16


Surma M., Adamski T., Jeżowski S., Kaczmarek Z. (1997). Zdolność kombinacyjna wielorzędowych form jęczmienia jarego pod względem wybranych cech związanych z wartością browarną. Biul. IHAR 200: 161-168.
Adamski T., Jeżowski S., Surma M. (1996). Wykorzystanie technik fluorescencyjnych do oceny wartości browarnej jęczmienia. I. Ocena wartości browarnej jęczmienia za pomocą analizatora modyfikacji słodu. Hodowla Roślin Nasiennictwo 1: 4-6.
Adamski T., Jeżowski S., Surma M. (1996). Ocena wartości browarnej wybranych rodów jęczmienia. Hodowla Roślin i Nasiennictwo Wykorzystanie technik fluorescencyjnych do oceny wartości browarnej jęczmienia. 1: 6-9.
Jeżowski S. (1996). Analiza genetyczna cech determinujących odporność na wyleganie jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.). Rozprawy i monografie IGR PAN w Poznaniu 4: 1-61.
Adamski T. Surma M., Jeżowski S. (1995). Badania nad introdukcją cytoplazmy Hordeum bulbosum do wybranych genotypów jęczmienia uprawnego Hordeum vulgare Hodowla Roślin Aklimatyzacja Nasiennictwo 6:103-110.
Jeżowski S. (1994). Miscanthus sinensis ‘Giganteus’ – trawa o przeznaczeniu przemysłowym i energetycznym. Genet. Pol. 35A: 371-375
Jeżowski S. (1994). Wykorzystanie linii podwojonych haploidów w analizie genetycznej cech determinujących odporność na wyleganie jęczmienia. Zeszyty Ogrodu Botanicznego. 5: 55-65.
Jeżowski S. (1993). Parametry genetyczne wybranych cech morfologicznych fizycznych źdźbła. Zeszyty Problemowe AR we Wrocławiu. 223: 215-221.
Jeżowski S., Adamski T., Surma M. (1991). Analiza dialleliczna pokolenia F2 cech determinujących odporność jęczmienia na wyleganie. I. Analiza genetyczna cech morfologicznych źdźbła. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 4: 311-320.
Jeżowski S., Adamski T., Surma M. (1991). Analiza dialleliczna pokolenia F2 cech determinujących odporność na wyleganie jęczmienia. II. Dziedziczenie stopnia wylegania oraz cech fizycznych źdźbła. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 5: 233-240.
Adamski T., Jeżowski S., Surma M. (1990). Efektywność metody bulbosowej w zależności od genotypu Hordeum bulbosum i Hordeum vulgare. Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo 4: 81-90.
Jeżowski S., Surma M., Adamski T. (1989). Genetyczna determinacja cech struktury plonu zawartości białka u mieszańców odmian plennych z rodami wysokobiałkowymi jęczmienia. Zeszyty Problemowe PNR 382: 245-250
Jeżowski S., Surma M., Adamski T. (1988). III. A genetic analysis of lodging grade and physical properties of the stem. Genet. Pol. 29: 275-280
Jeżowski S., Surma M., Adamski T. (1987). II. A genetic analysis of morphological characters of the stem. Genet. Pol.28: 341-350.
Adamski T ., Jeżowski S, Surma M., Kurhańska G. (1985). Gene effects for yield components and protein content in four spring barley crosses. Genet. Pol. 26: 225-231
Jeżowski S., El-Bassam N. (1985). A study of relationship between the lodging grade and some morphological characters with regard to early selection for lodging resistance of spring barley. I. An analysis of relationship between the lodging grade and some morphological characters at early stage of plant development. Genet.Pol. 26:233-241
Jeżowski S., El-Bassam N. (1985). II. An analysis of relationship between the lodging grade and some morphological characters of stem and spike at the beginning of hading. Genet. Pol. 26: 471-478.
Kurhańska G., Jeżowski S., Adamski T., Surma M. (1985). Dziedziczenie masy 1000 ziaren, plonu ziarna i zawartości białka w krzyżówkach odmian plennych z rodami wysokobiałkowymi jęczmienia jarego. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 4: 4-8
Adamski T., Surma M., Jeżowski S., Kurhańska G. (1983). Zastosowanie metody bulbosowej w hodowli jęczmienia. I. Otrzymywanie form haploidalnych oraz linii autodiploidalnych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 4:11-15
Jeżowski S. (1981). Analysis of relationship between lodging grade and some morphological characters of spring barley varieties. Genet Pol. 22: 45-62.

Jeżowski S. (1981) Analysis of relationship between lodging grade and selected morphological and physical indices of the stem. Genet. Pol. 22: 149-162


Barbacki S., Caliński T., Surma M., Kurhańska G., Adamski., Kaczmarek Z., Dobek A., Karczewska A., Jeżowski S. (1978). Transgression in Barley. 7a Transgression of F6 and F7 hybrids Burea x Brown. Genet Pol. 19:403-421
Barbacki S., Caliński T., Surma M., Kurhańska G., Adamski., Kaczmarek Z., Dobek A., Karczewska A., Jeżowski S. (1978). 7b. Transgression of F6 and F7 hybrids Alsa x Burea. Genet Pol.. 19: 423-436.
Jeżowski S. (1978). Analysis of relationship between lodging grade and plant tillering, root diameter and root spread in the top layers of soil. Genet Pol. 19: 457-465.
Nagrody i odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi - 2005r., przyznany przez Prezydenta RP

Nagroda II stopnia za publkacje o wysokim IF– 2012r. przyznana przez Dyrektora IGR PAN


Zainteresowania / Hobby

Żeglarstwo, Ogród przydomowy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna