Zakład Genomiki Zespół Genomiki Zbóż SpecjalizacjaPobieranie 15.49 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.49 Kb.
CV
dr Michał Kwiatek
E-mail: mkwi@igr.poznan.pl

Telefon: (+48 61) 65 50 220


Zakład Genomiki
Zespół Genomiki Zbóż
Specjalizacja: biologia molekularna, cytogenetyka, mieszańce oddalone, rearanżacje chromosomowe, zboża

Profil badawczy

 • Analizy cytogenetyczne chromosomów mieszańców pszenżyta/pszenicy z dzikimi gatunkami rodzaju Aegilops

 • Badania związane z kontrolowaną introgresją genów odporności na stresy biotyczne do pszenżyta i pszenicy z gatunków o podwyższonej odporności oraz z gatunków oddalonych.

 • Identyfikacja genów odporności na choroby grzybowe (rdza brunatna, mączniak prawdziwy, łamliwość podstawy źdźbła)


Metody

 • cytogenetyka molekularna i analiza komputerowa (GISH, multi-colour GISH, FISH, BAC–FISH)

 • identyfikacja genów odporności za pomocą markerów DNAProjekty badawcze krajowe i międzynarodowe


 • MNiSW

Nr projektu: NN 310 435 138

Tytuł projektu: Badanie podatności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) oraz ocena zmienności cech jakościowych linii introgresywnych hexaploidalnego pszenżyta z wprowadzonymi fragmentami genomu T.monococcum (2x) oraz pszenicy uprawnej (6x)

Kierownik projektu: dr hab. Halina Wiśniewska, prof. IGR

Okres realizacji: 17 maja 2010 – 16 maja 2013


 • NCN

Nr projektu: 188192

Tytuł projektu: Identyfikacja chromosomów w gatunkach diploidalnych i tetraploidalnych kozieńców (Aegilops spp.) oraz w formach mieszańcowych w obrębie plemienia Triticeae przy użyciu markerów cytogenetycznych 

Kierownik projektu i wykonawca: Michał Kwiatek

Podtyp: PRELUDIUM

Okres realizacji: 14.01.2013 – 14.01.2014
 • MRiRW

Nr projektu: HOR hn 801-11/12

Tytuł projektu: Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujacych odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Pseudocercosporella herpotrichoides

Wykonawca: Michał Kwiatek

Okres realizacji: 2011 - 2013
Nr projektu: HOR hn 78–11/12

Tytuł projektu: Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy

Wykonawca: Michał Kwiatek

Okres realizacji: 2011 - 2013


Publikacje:
 • Kwiatek M., Wiśniewska H., Apolinarska B. (2013). Cytogenetic analysis of Aegilops chromosomes, potentially usable in triticale (X Triticosecale Witt.) breeding. J. Appl. Genet. (w druku) DOI: 10.1007/s13353-013-0133-5.
 • Kwiatek M., Błaszczyk L., Wiśniewska H., Apolinarska B. (2012). Aegilops-Secale amphiploids: chromosome categorisation, pollen viability and identification of fungal disease resistance genes. J. Appl. Genet. 53: 37-40.
 • Góral T., Wiśniewska H., Ochodzki P., Walentyn –Góral D., Kwiatek M. (2012). Reaction of winter triticale breeding lines to Fusarium head blight and accumulation of Fusarium metabolites in grain in two environments under drought conditions. Cereal Res. Comm. , DOI: 10.1556/CRC.2012.0028.
 • Kwiatek M., Pankiewicz K., Wiśniewska H., Korbas M., Danielewicz J. (2012). Identification of Pch1 eyespot resistance gene in the collection of wheat lines (Triticum aestivum L.) Journal of Plant Protection Research 52(2):254-258.

Nagrody i odznaczenia
Nagroda Dyrektora IGR PAN – grudzień 2012
Zainteresowania / Hobby
biologia, genetyka, sport


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna