Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego Pracownia Polszczyzny i Kultury Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa NaukowegoPobieranie 39.38 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar39.38 Kb.

Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego

Pracownia Polszczyzny i Kultury Regionalnej

Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy
Komisja Językoznawcza

Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

JĘZYK

WIELOKULTUROWOŚĆ

TOŻSAMOŚĆ

Patronat Honorowy Prezydenta Bydgoszczy


Bydgoszcz, 17–18 września 2012 r.

PROGRAM KONFERENCJI
17 września 2012 r., poniedziałek
9.00–9.20 OTWARCIE KONFERENCJI
9.20–11.10 OBRADY PLENARNE (Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 15, Aula im. T. Nowakowskiego)
Moderator: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

9.20–9.40 prof. dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek (Akademia Pomorska w Słupsku), Krajna, Grenzmark, Pogranicze – jak kształtowała się gwara krajeńska w okresie zaboru

9.40–10.00 prof. dr hab. Katarzyna Węgorowska (Uniwersytet Zielonogórski), Językowe świadectwa wielokulturowości i regionalnych tożsamości utrwalone w cyklu etnochoreologicznych relacji Grażyny Władysławy Dąbrowskiej „Pieśń ojczystej ziemi”

10.00–10.20 prof. dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Badania językoznawcze nad tożsamością mieszkańców dawnych Kresów północno-wschodnich

10.20–10.40 dr hab. Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski), Obwieściciele Europy. Czasopisma jako źródło do studiów nad recepcją literatury i kultury zachodnioeuropejskiej w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku

10.40–11.10 Dyskusja
11.10–11.40 PRZERWA NA KAWĘ (Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 01)
11.40–18.20 OBRADY W SEKCJACH
SEKCJA A

(Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 18)
Moderator: dr hab. Magdalena Dąbrowska

11.40–12.00 prof. dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), „Nie myślcie, że zostanę tu katoliczką”. Metafizyczno-duchowe oblicze Rzymu w tekstach autobiograficznych niemieckich pisarzy-konwertytów

12.00–12.20 dr Dominika Wyrzykiewicz (Uniwersytet Warszawski), Tożsamość utkana z przeszłości. Obraz wielokulturowego Berlina w powieści Annett Gröschner „Walpurgistag

12.20–12.40 mgr Aleksandra Burdziej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Großvater” vs. „Djadjo”, czyli dwujęzyczność a poszukiwanie tożsamości. Wokół powieści Sabriny Janesch „Kocie Góry” [„Katzenberge”]

12.40–13.00 mgr Marcin Wierzbicki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Refleksja nad istotą języka w książce „Król kłania się i zabija” Herty Müller

13.00–13.30 Dyskusja
13.30–15.00 OBIAD (Restauracja „Pod Papugami”, ul. S. Staszica 1)
Moderator: prof. dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle

15.00–15.20 dr Grażyna Pietruszewska-Kobiela (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Tożsamość ocalonej. Zapis religijnego zwrotu w poezji Teresy Ferenc

15.20–15.40 dr Joanna Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Z getta w świat i z powrotem, czyli narracje o tożsamości, starości i obłędzie. Agata Tuszyńska, „Oskarżona Wiera Gran”

15.40–16.00 dr Beata Morzyńska-Wrzosek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Język, tożsamość, wygnanie. Zdefiniowanie „trzeciej wartości” w wojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
16.00–16.30 PRZERWA NA KAWĘ (Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 01)
16.30–16.50 dr Krzysztof Olszewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Wybór języka jako środek konstruowania tożsamości kulturowej a życie literackie w Japonii na przełomie IX-X w.

16.50–17.10 dr Marta Szymor-Rólczak (Uniwersytet Łódzki), Lęk przed nieznanym – literackie i paremiograficzne świadectwa konfrontacji kultur

17.10–17.30 mgr Barbara Trygar (Uniwersytet Rzeszowski), „Ja” w spotkaniu z Innym. Filozoficzne rozważania nad tożsamością w twórczości Manueli Gretkowskiej, Zbigniewa Kruszyńskiego i Bronisława Świderskiego

17.30–18.00 Dyskusja
SEKCJA B

(Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 19)
Moderator: prof. dr hab. Katarzyna Węgorowska

11.40–12.00 dr Violetta Jaros (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Między tożsamością narodową a globalizacją, czyli nazewniczy tygiel częstochowskich lokali gastronomicznych

12.00–12.20 dr Anetta Luto-Kamińska (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie), Tło społeczno-kulturowe epoki a wybory tłumacza (o oddawaniu pewnych realiów przedstawionych w przekładanym tekście)

12.20–12.40 dr Jolanta Jóźwiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Tzw. trzecia kultura w przekładzie

12.40–13.00 Alicja Leśniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Wpływ języka na postrzeganie świata

13.00–13.30 Dyskusja
13.30–15.00 OBIAD (Restauracja „Pod Papugami”, ul. S. Staszica 1)
Moderator: prof. dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa

15.00–15.20 dr Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski), Po naszemu. Rola drukarni bazyliańskich w rozwoju miejscowego języka

15.20–15.40 dr Magdalena Jurewicz-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski), Religijna kwalifikacja przejawów obyczaju w mowach kaznodziejskich J. Męcińskiego (XIX wiek)

15.40–16.00 dr Iwona Pałucka-Czerniak (Uniwersytet Zielonogórski), Ekspozycja treści ze względu na założonego odbiorcę w wybranych kazaniach J. Męcińskiego (XIX w.)
16.00–16.30 PRZERWA NA KAWĘ (Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 01)
16.30–16.50 dr Ewa Golachowska (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie), Wielojęzyczność sfery sacrum w Kościele katolickim na Białorusi

16.50–17.10 mgr Elżbieta Zaniewska (Uniwersytet w Białymstoku), Językowe wyznaczniki tożsamości regionalnej w twórczości współczesnych poetów Podlasia i Białostocczyzny

17.10–17.30 mgr Marcin Janczylik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Język jako wyznacznik tożsamości indywidualnej i zbiorowej mieszkańców wybranych miejscowości pogranicza północno-wschodniego Polski

17.30–18.00 Dyskusja
SEKCJA C

(Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 12b)
Moderator: prof. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka

11.40–12.00 dr Katarzyna Ferszt-Piłat (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k. Warszawy), Wielokulturowość w wybranych polskich podręcznikach szkolnych

12.00–12.20 dr Agnieszka Rypel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Składniki polskiej tożsamości kulturowej w programach nauczania dla dzieci polskich uczących się za granicą

12.20–12.40 mgr Marta Hartenberger (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Realizacja treści kulturowych w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego na poziomach A0–C2

12.40–13.00 mgr Henryk Duszyński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Gjuha shqipe. Warsztaty języka albańskiego jako przykład popularyzacji kultury bałkańskiej

13.00–13.30 Dyskusja
13.30–15.00 OBIAD (Restauracja „Pod Papugami”, ul. S. Staszica 1)
Moderator: prof. dr hab. Grażyna Sawicka

15.00–15.20 mgr Anna Kłaczyńska (Uniwersytet Gdański), Ile w polskim jest polskiego? Pytania o tożsamość językową

15.20–15.40 mgr Beata Jędrzejczak (Uniwersytet Gdański), Wielokulturowy krajobraz Polski (na podstawie sloganów reklamujących polskie marki terytorialne)

15.40–16.00 mgr Marika A. Boińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Wielokulturowy wymiar reklamy społecznej – uniwersalne problemy różnych kultur, kultura w reklamie społecznej
16.00–16.30 PRZERWA NA KAWĘ (Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 01)
16.30–16.50 mgr Ilona Gumowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Czy Polacy wstydzą się ludowości? Kilka uwag na marginesie sporu o hymn polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Europy 2012

16.50–17.10 mgr Anna Kapuścińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), „Wszyscy jesteśmy gospodarzami”. Obraz Polski i Polaków w rządowej kampanii promocyjnej w związku z Euro 2012

17.10–17.30 mgr Anna Klein (Uniwersytet Gdański), Niegrzeczność językowa w formie żartobliwej

17.30–17.50 Magdalena M. Jaroń, Marta J. Cieślicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Francuz od kuchni. Językowo-kulturowy obraz Francuza wśród osób korzystających z portalu społecznościowego Facebook

17.50–18.20 Dyskusja
SEKCJA D

(Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 15, Aula im. T. Nowakowskiego)
Moderator: prof. dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek

11.40–12.00 mgr Anna Łucarz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), „Galuny”, „zabugery” i „bose antki” w języku i świadomości mieszkańców południowego Kociewia

12.00–12.20 mgr Katarzyna Sturmowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kim jestem? Dylemat współczesnych mieszkańców pogranicza Kaszub i Kociewia

12.20–12.40 mgr Emilia Glugla (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Odcienie swojskości i wielokulturowości w gwarze krajeńskiej odzwierciedlone (na podstawie dzieła Władysława Brzezińskiego „Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem”)

12.40–13.00 mgr Krzysztof Kołatka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), O tożsamości regionalnej współczesnych mieszkańców Krajny

13.00–13.30 Dyskusja
13.30–15.00 OBIAD (Restauracja „Pod Papugami”, ul. S. Staszica 1)
Moderator: prof. dr hab. Maria Pająkowska-Kensik

15.00–15.20 mgr Bernadetta Ciesek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dyskursywne konstruowanie tożsamości wspólnoty Radia Maryja

15.20–15.40 mgr Monika Aninowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), O wyznacznikach konstytuujących tożsamość Łemków (na przykładzie wsi Stobno w woj. wielkopolskim)

15.40–16.00 mgr Marta Muzioł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Rola lokalnego cmentarza w utrwalaniu tożsamości (na przykładzie cmentarza przyklasztornego w Bysławku)
16.00–16.30 PRZERWA NA KAWĘ (Instytut Filologii Polskiej, ul. Jagiellońska 11, s. 01)
16.30–16.50 mgr Dominika Czarnecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Język estoński jako fundament estońskiego odrodzenia narodowego w XIX i XX wieku

16.50–17.10 mgr Katarzyna Stępińska (Uniwersytet Gdański), Wybór języka w konstruowaniu różnych typów tożsamości społeczno-kulturowej na przykładzie Sarajewa

17.10–17.30 mgr Joanna Tyka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), „Kup pan konia!” Targowanie się na jarmarku końskim jako tekst kultury

17.30–17.50 Agnieszka Cielepak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Podróże małe i duże. Uwaga, znaki niewerbalne nie wszędzie znaczą to samo

17.50–18.20 Dyskusja
18.30 BANKIET (Restauracja „Pod Papugami”, ul. S. Staszica 1)
18 września 2012 r., wtorek
9.00–13.30 OBRADY PLENARNE (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pl. Kościeleckich 8, s. 28, Aula)
Moderator: prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

9.00–9.20 prof. dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Prawna ochrona języka polskiego

9.20–9.40 prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Tolerancja w rozumieniu studentów

9.40–10.00 prof. dr hab. Grażyna Sawicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Relacje w triadzie „język – wielokulturowość – tożsamość”

10.00–10.20 prof. dr hab. Maria Pająkowska-Kensik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Instytucjonalne formy ożywiania i utrwalania tożsamości regionalnej

10.20-10.40 dr Joanna Smól (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ poradnictwa prasowego na poczucie tożsamości płciowej kobiet

10.40–11.10 Dyskusja
11.10–11.40 PRZERWA NA KAWĘ (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, pl. Kościeleckich 8, s. 23)
Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Bukowski

11.40–12.00 dr Anita Frankowiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Etykieta i savoir-vivre jako tożsamość społeczna

12.00–12.20 dr Anna Bączkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Współczesne podejścia do teorii niegrzeczności w badaniach międzykulturowych

12.20–12.40 dr Magdalena Jaszczewska (Uniwersytet Gdański), Święci Marek i Wojciech w tradycji i paremiach polskich

12.40–13.00 dr Alicja Dąbrowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Tatarzy i Kozacy w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza

13.00–13.20 dr Iwona Malinowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Uwarunkowania kulturowe i wpływ cech narodowych na stosowanie wykrzykników (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)

13.20–13.50 Dyskusja
13.50–14.10 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
14.10 OBIAD (Restauracja „Pod Papugami”, ul. S. Staszica 1)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna