Zakład narodowy im. OssolińskichPobieranie 5.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.09 Kb.

ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH
ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, tel. 071 344-44-71, fax 071 344-85-61, NIP 897-10-82-476, znio@znio.pl

line 20

Wrocław, dnia 15.12.2015 r.

L. dz. …../2015

Unieważnienie postepowania
DZP-2621-16/2015

Prenumerata 1041 tytułów czasopism polskich na 2016 zgodnie z załączonymi wykazami – zadania 1, 2, 3, 4.”


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postepowanie przetargowe dla wszystkich części ze względu na brak ofert.


Zamawiający informuje, iż do dnia składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta dla wszystkich części.

Zatwierdził:


Dyrektor ZNiO dr Adolf Juzwenko©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna