Zakres materiału obowiązujący na konkursie „Informatyka hobby, nauka, pracaPobieranie 56.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar56.74 Kb.
Załącznik 3 do regulaminu konkursu „Informatyka – hobby, nauka, praca”

Zakres materiału obowiązujący na konkursie „Informatyka – hobby, nauka, praca”
  1. Informacje o Zespole Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie ze strony www.zsr.czarnocin.edu.pl,

  2. Artykuł Gazety Wyborczej http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,7662758,Firmy_chca_informatykow.html,

  3. Budowa komputera,

  4. Sieci komputerowe i Internet,

  5. Pakiet MS Office,

  6. Programy pocztowe i przeglądarki,

  7. Operacje na plikach i folderach,

  8. Konfiguracja systemu operacyjnego,

  9. Algorytmy,

  10. Poniższe informacje o zawodzie.

Informacje o zawodzie: TECHNIK INFORMATYK


Charakterystyka zawodu

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia.

Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje.

Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji. Pozostaje ona w ścisłej korelacji z matematyką. Współczesny komputer osobisty trwale zadomowił się na biurkach inżynierów, naukowców i biznesmenów, stając się niezastąpionym narzędziem podnoszącym jakość i wydajność pracy. Coraz częściej gości on również w naszych domach, gdzie wykorzystywany jest głównie do zadań domowych i projektów, ale także do gier i komunikacji międzyludzkiej.


Popularność informatyki notuje się tak naprawdę od niedawna, bo od chwili skonstruowania na początku lat 80 pierwszych komputerów osobistych, a potem od chwili wprowadzenia pierwszego popularnego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Kolejne przyspieszenie nastąpiło wraz z upowszechnieniem się Internetu w pierwszej połowie lat 90. Informatyka stała się kluczem do rozwoju przemysłu, handlu, medycyny, edukacji, komunikacji, do skutecznego zarządzania firmą, i wszystkich innych dziedzin ludzkiej działalności. Kierunki rozwoju tak rozumianej informatyki to przede wszystkim problem niezawodności oprogramowania i systemów komputerowych - inżynieria oprogramowania. Rozwój polega na doskonaleniu obecnie dostępnych produktów. Kolejny główny kierunek rozwoju informatyki to zagadnienia związane z sieciami, z mobilnością fizyczną systemów oprogramowania. Z tym związane są problemy przekazywania danych, bezpieczeństwa, szyfrowania, kryptografii. W tą ważną dziedzinę, inwestuje się aktualnie coraz większe zasoby ludzkie, finansowe i sprzętowe. Następny wielki kierunek, a zarazem potrzeba rozwoju informatyki, to bogactwo danych i zarządzania nimi. wydobyć z nich i przetworzyć nie statystyki liczbowe, ale prawdziwie użyteczną wiedzę.
Przykładowe zadania i czynności stosowane w informatyce:

Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:

- programowaniem

- posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań

- projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym

- administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji

- dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań

- obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.


Dlaczego warto wybrać ten zawód?

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno - biurowych. Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie Ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej – poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.

Sylwetka absolwenta

Informatyk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.


Przeciwwskazania zdrowotne:

Technikiem informatykiem nie powinna zostać osoba, którą cechują:

- wady wzroku nie poddające się korekcji

- wzmożona pobudliwość ruchowa

- zaburzenie równowagi i świadomości

- potliwość rąk

- przewlekłe choroby skóry dłoni

- brak widzenia obuocznego


Predyspozycje zawodowe:

Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba posiadająca następujące cechy:

- zainteresowania elektroniką i techniką komputerową

- zdolności do nauk ścisłych

- dobra sprawność manualna

- spostrzegawczość

- zdolność przewidywania skutków decyzji

- dokładność i systematyczność

- jasne i precyzyjne formułowanie myśli

- dobra koncentracja uwagi

- chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia

- podatność na innowacje.


Technik informatyk jest to zawód dla pasjonatów. Praktyka jest tu o wiele ważniejsza niż w innych dziedzinach. Informatyka, choć opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i wyobraźni. Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i kontakt z nowinkami technicznymi, ponieważ w informatyce wszystko bardzo szybko się zmienia. Przydają się tu również umiejętności samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych. Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje kwalifikacje.

Do przetwarzania danych potrzebni są specjaliści w zakresie projektowania i administrowania systemami baz danych. Oprócz tego, istnieje zapotrzebowanie w biurach konstrukcyjnych na komputerowe stanowiska wspomagania projektowania jego aplikacji.Grafika komputerowa , inaczej mówiąc cyfrowe tworzenie i przetwarzanie obrazów, znalazła zastosowanie w tak odległych dziedzinach, jak diagnostyka medyczna czy komercyjna (drukowana) reklama. Do tych prac niezbędne są osoby, które będą mogły wykonywać ilustracje na okładki biuletynu, znak firmowy czy prezentację firmy, nie będące z zawodu plastykami.

Techniki multimedialne obejmują przekazywanie informacji za pomocą wielu mediów. Informacja przekazywana jest za pomocą tekstu, grafiki, dźwięku, animacji i filmów video. Do tych prac niezbędne są osoby, które będą mogły wykonywać filmy reklamowe, programy edukacyjne czy prezentację firmy.

Eksploatacja sprzętu komputerowego uwzględnia takie zagadnienia, jak montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa. Absolwenci tej specjalizacji posiadają umiejętność konfigurowania stanowisk komputerowych, konfigurowania sieci, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego, rozbudowywania i udoskonalania zestawu komputerowego poprzez wymianę elementów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum informatycznego posiada następujące umiejętności:

- sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi

- umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego

- umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowani

- umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)

- umiejętność pracy w sieciach komputerowych

- umiejętność projektowania baz danych ich oprogramowania

- znajomość podstaw programowania.

Technik informatyk może wykonywać proste zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Absolwenci mogą szukać pracy w wielu dziedzinach życia. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że technik informatyk znajdzie pracę nie tylko w firmach informatycznych, ale wszędzie tam gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna.

Informatyk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być tylko technikiem, ale również może później zostać inżynierem lub naukowcem.

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk. Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie. Celem kształcenia w naszej szkole w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który zdobędzie wiadomości z dziedziny informatyki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy nieustanny rozwój.


Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi:

- czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i

technologicznych

- sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym

- dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla prostych zastosowań

- projektować bazy danych i ich oprogramowanie

- opracować dokumentację konstrukcyjną i technologiczną

- testować, lokalizować uszkodzenia, nadzorować naprawy układów, przeprowadzać konserwacje

- bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

- przetwarzać dane liczbowe i operacyjne

- wykorzystywać zagadnienia e-biznesu, e-marketingu w zakresie prowadzenia własnej firmy.

Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie!


Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki. Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Egzamin umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego, poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardach wymagań egzaminacyjnych dla informatyki.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może przystąpić absolwent, który ukończył szkołę i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Absolwent powinien umieć:

1. Rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawi symboli graficznych, oznaczeń, parametrów i wyglądu, czyli rozpoznawać:

- Na schematach blokowych urządzeń komputerowych symbole graficzne układów funkcyjnych, np. Układów scalonych, procesora, pamięci, szyny danych, szyny adresowej oraz rozpoznawać połączenia między nimi

- na fotografiach lub rysunkach poglądowych elementy systemów komputerowych np. płyty głównej, napędów dyskowych, kart rozszerzeń.

2. Rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych, czyli rozpoznawać:

- ogólnie przyjęte symbole w postaci figur płaskich stosowanych do prezentowania działań w algorytmach

- połączenia miedzy symbolami graficznymi algorytmów

3. Rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i obiektowego, czyli:

rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania np. bloki deklaracji stałych i zmiennych, typy zmiennych, instrukcje pętli iteracyjnych, instrukcje decyzyjne, instrukcje wprowadzania i wyprowadzania danych

4. Określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych, czyli:

- określać, na podstawie schematów blokowych, funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej, np. funkcje układów scalonych Chipset, buforów danych i pamięci, układów sterujących interfejsami, złącz i gniazd.

5. Stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe, czyli:

- stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące np. programowanie komputerów, budowę i działanie urządzeń techniki komputerowej, budowę i działanie sieci komputerowych, obsługę programów użytkowych.

6. Rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych czyli:

- rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte np. w instrukcjach obsługi podzespołów i urządzeń techniki komputerowej, instrukcjach instalacji oraz użytkowania systemów operacyjnych i oprogramowani użytkowego.

7. Interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej czyli:

- interpretować parametry katalogowe np. płyt głównych, kart rozszerzeń, dysków twardych, stacji dysków elastycznych, napędów płyt kompaktowych, monitorów, drukarek, ploterów, skanerów.


Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie

Przedmioty zawodowe:

- systemy operacyjne i sieci komputerowe

- oprogramowanie biurowe

- programowanie strukturalne i obiektowe

- urządzenia techniki komputerowej

- multimedia i grafika komputerowa

- specjalizacja, aplikacje internetowe

- praktyki zawodowe

- język obcy zawodowy

Co każdy gimnazjalista wiedzieć powinien?

Wyboru szkoły ponadgimnazjalnej należy dokonać kierując się:

- własnymi zainteresowaniami

- rzetelną oceną własnych możliwości intelektualnych (zazwyczaj nie odbiegają one od poziomu ocen w gimnazjum)

- znajomością oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych

- znajomością wymagań stawianych kandydatom do poszczególnych typów szkół na poszczególne kierunki kształcenia

- opinią rodziców

- możliwością zdobycia wykształcenia średniego lub zawodowego, uwzględniając możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych lub podjęcia pracy zgodnej z zainteresowaniami i kwalifikacjami zawodowymi.

Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Ciebie nowe technologie, to informatyka jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębić.

Możliwości zatrudnienia absolwentów technikum informatycznego

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Zawód technik informatyk staje się coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Technik informatyk może wykonywać prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych siec komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Zapotrzebowanie na techników informatyków systematycznie zgłaszają ośrodki obliczeniowe, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto, pracowników takich poszukiwać się będzie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania.

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną wraz ze wzrostem informatyzacji gospodarki.

Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.
Informatyka to ciekawy i poszukiwany zawód. Według danych szacunkowych w najbliższych latach wystąpi w Polsce ponad 16% niedobór informatyków. Braki będą dotyczyły takich obszarów jak grafika komputerowa, aplikacje internetowe, bazy danych, a zwłaszcza sieci komputerowe. Na rynku pracy zabraknie m.in. ponad 5 tys. specjalistów od rozwiązań sieciowych (np. telefonia internetowa, bezpieczeństwo i bezprzewodowe sieci informatyczne). W krajach Unii Europejskiej braki te szacowane są na jeszcze większym poziomie. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu, polscy informatycy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Zdobywają liczne nagrody i zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych konkursach informatycznych.

Informatycy mogą znaleźć zatrudnienie w każdej dziedzinie życia, wykonując prostsze zadania instalacyjne czy obsługując systemy aplikacyjne. Mogą również współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Technik informatyk może zajmować się również administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dbać o zbiory danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów m.in. w: architekturze komputerowej i projektowaniu, strukturze danych i bazy danych, algorytmach, językach komputerowych, przesyłaniu danych i robotyzacji. Zajmują się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego oraz układów oprogramowania do specjalnych projektów. Piszą i testują programy komputerowe.

Technik informatyk może wykonywać swoją pracę indywidualnie lub zespołowo, a po uzyskaniu doświadczenia zawodowego pełnić kierowników zespołów pracowniczych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.


Najbardziej typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

- ośrodki obliczeniowe

- firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

- punkty serwisowe

- firmy administrujące sieci komputerowe

- sklepy komputerowe- dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.
Możliwości zatrudnienia w zawodzie informatyka są bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna