Zakres tematyczny ergonomii (wybór)Pobieranie 5.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.11 Kb.
Nadrzędnym celem ergonomii jest optymalizacja warunków pracy z punktów widzenia organizmu ludzkiego. Sprawność ludzkich działań jest zdeterminowana między innymi przebiegiem biologicznych procesów organizmu pracującego, jak np. przemiana energetyczna, zmęczenie, odbiór informacji i podejmowanie decyzji, dlatego ważne jest dopasowanie specyfiki funkcjonowania tegoż organizmu do zadań jakie stawia się przed pracownikiem. Ergonomia zajmuje się głównie badaniem zależności w układzie człowiek – maszyna oraz analizą wpływu elementów środowiska na przebieg reakcji biologicznych w organizmie. W szczegółowych rozważaniach bada się m.in. zjawisko zmęczenia zaznaczając, iż w określonych warunkach może być ono traktowane jako pożądana adaptacja biologiczna organizmu.

Zakres tematyczny ergonomii (wybór)

  • Zagadnienia fizjologii pracy: postacie pracy oraz ich kwalifikacja; wydatek energetyczny w pracy oraz jego mierzenie; fizjologiczna krzywa pracy, zmęczenie i trening.

  • Materialne warunki pracy: mikroklimat, jego części składowe i metody optymalizacji; ogólne zasady fizjologii widzenia; hałas, wibracja i promieniowanie elektromagnetyczne;

  • Ergonomiczne warunki kształtowania środowiska pracy człowieka: technika pomiarów antropometrycznych i ich zastosowanie do kształtowania stanowisk pracy maszyn i urządzeń, ergonomiczne kształtowanie ruchów przy pracy;

  • Organizacja stanowiska roboczego z ergonomicznego punktu widzenia;

  • Ekonomiczno – społeczne skutki organizowania procesu pracy,

  • Ergonomiczny system człowiek – komputer;

  • rola centralnego układu nerwowego w pracy: części składowe i funkcje układu nerwowego w pracy, budowy i funkcjonowanie mózgu, odruchy i stereotypy dynamiczne, pamięć i uwaga, interpretacja sygnałów i podejmowanie decyzji; czas reakcji;

  • istota pracy umysłowej: metody fizjologiczne, psychologiczne służące do pomiaru obciążenia organizmu wysiłkiem umysłowym podczas pracy;

  • bezpieczeństwo pracy;

  • metody ergonomicznej analizy pracy.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna