Zakup nagród dla laureatów konkursów promocyjnych organizowanych przez Departament Funduszy EuropejskichPobieranie 22.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.02 Kb.Kraków, dn. 17.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszam do złożenia oferty na zakup nagród dla laureatów konkursów promocyjnych organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich.

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowania komputerowego wg poniższej specyfikacji:
L.p.

Nazwa sprzętu elektronicznego lub oprogramowania komputerowego

Ilość

Kwota brutto

1.

Cyfrowa ramka do zdjęć Intenso 8 Photobase

2
2.

Adobe Photoshop Elements 11 pl Win box

1
3.

Odtwarzacz Apple Ipod Shuffle 7gen 2gb

1
4.

Tablet Kiano Core 10.1 dual 3g

2
5.

Aparat fotograficzny Canon Powershot SX260 HS

1
6.

Aparat fotograficzny Sony DSC-H200

1

Warunki realizacji zamówienia

 1. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu elektronicznego i oprogramowania komputerowego zgodnie z powyższą tabelą.

 2. W przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu zapytania, Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć sprzęt elektroniczny o zbliżonych parametrach i równoważnej wartości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 3. Przedmiot umowy będzie dostarczony w maksymalnie trzech transzach w przeciągu 2014 roku.

 4. Zamówione przedmioty Wykonawca winien dostarczyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich

ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków
 1. W ofercie należy podać proponowaną całkowitą cenę brutto realizacji dostawy sprzętu elektronicznego i oprogramowania komputerowego. Podana cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty, o których mowa powyżej, cła, podatki i inne opłaty.

 2. Oferty będą oceniane według jednego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania wstępnych ofert.

 4. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

 6. Województwo Małopolskie zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 7. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 8. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
  w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.


Czas realizacji zamówienia

Ofertę należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 23.01.2014r. na adres e - mail: dariusz.pikus@umwm.pl.

Realizacja zamówienia zakończy się najpóźniej 20 grudnia 2014 r.
Osoba do kontaktu

Dariusz Pikus

Zespół ds. Promocji Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

tel. 12 29 90 705

fax 12 29 90 741

e-mail: dariusz.pikus@umwm.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich

ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 740, fax (12) 29 90 741, www.fundusze.malopolska.pladres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna