Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5Pobieranie 19.1 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.1 Kb.
Łódź, dnia 22.10.2013 r.
Zamawiający:

Administracja Zasobów Komunalnych

Łódź – Bałuty ul. Drewnowska 5

91-002 Łódź

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP/2/2013 z dnia 25.09.2013 r. na wykonanie remontu lokali mieszkalnych branża ogólnobudowlana, instalacyjna i elektryczna w nieruchomościach przy: ul. Smutnej 26 m. 17 i ul. Spornej 25 m. 1 – zadanie I i przy ul. Zgierskiej 21 m. 56 i ul. Berlińskiego 15 m. 82/83 – zadanie II, w Łodzi zgodnie z przedmiarami robót

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. Ofertę złożyły następujące firmy:


CZĘŚĆ I
1. P.P.H.U. „KAM-PREX” Z. Janowski

91-610 Łódź, ul. Budy 10

Wykonawca został odrzucony - na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferent w kosztorysie ofertowym zawarł montaż jednego pieca przenośnego a specyfikacja istotnych warunków zamówienia wymagała montażu dwóch pieców przenośnych.

2. DUR-BUD T. Durka

90-762 Łódź, ul. Legionów 86/16

Cena oferty brutto 27040,89 zł

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 87,13 pkt.
3. Zakład Wielobranżowy ARO a. Strycharski

90-319 Łódź, ul. Wigury 26 m. 4

Cena oferty brutto 28530,48

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –82,58 pkt.


4. Partner Usługi Ogólnobudowlane K. Haraziński

91-357 Łódź, ul. Osadnicza 44

Cena oferty brutto 23560,73

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.


5. MONT-PLAST T. Śmietański

Oddział: 93-020 Łódź, ul. Wójtowska 26

Cena oferty brutto 24414,38

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –96,50 pkt.


6. Zakład Instalacyjno-Budowlany T. Olczak

92-504 Łódź, ul. Elsnera 4 m. 180

Cena oferty brutto 35359,36

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –66,63 pkt.


7. Alkor Zakład Usługowo-Remontowy Z. Pluta

95-083 Lutomiersk, Dziektarzew 12

Cena oferty brutto 31000,00

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –76 pkt.


CZĘŚĆ II
1. P.P.H.U. „KAM-PREX” Z. Janowski

91-610 Łódź, ul. Budy 10

Cena oferty brutto 19912,07

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –92,91 pkt.


2. DUR-BUD T. Durka

90-762 Łódź, ul. Legionów 86/16

Cena oferty brutto 21349,04

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –86,65 pkt.


3. Zakład Wielobranżowy ARO a. Strycharski

90-319 Łódź, ul. Wigury 26 m. 4

Cena oferty brutto 21152,54

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –87,46 pkt.


4. Zakład Robót Elektrycznych J. Lankiewicz

95-020 Andrespol, Janówka, ul. Rybna 20

Cena oferty brutto 21125,30

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –87,57 pkt.


5. MONT-PLAST T. Śmietański

Oddział: 93-020 Łódź, ul. Wójtowska 2

Cena oferty brutto 18873,82

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową – 98,02 pkt.


6. P.H.U. Wol-Prim P. Wolnicki

93-480 Łódź ul. Człuchowska 2a

Cena oferty brutto 22188,01

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –83,38 pkt.


7. Alkor Zakład Usługowo-Remontowy Z. Pluta

95-083 Lutomiersk, Dziektarzew 12

Cena oferty brutto 18500,00

Oferta uzyskała następująca ocenę punktową –100 pkt.


W toku postępowania wybrane zostały oferty firm:


CZĘŚĆ I - Partner Usługi Ogólnobudowlane K. Haraziński

91-357 Łódź, ul. Osadnicza 44


CZĘŚĆ II - Alkor Zakład Usługowo-Remontowy Z. Pluta

95-083 Lutomiersk, Dziektarzew 12Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych oferty:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsze przez Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy P z p., umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną zawarte w dniu 04.11.2013 r.

DYREKTOR


Izabela Kilian-Sobczak©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna