ZamawiającyPobieranie 22.23 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar22.23 Kb.
SZACOWANA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Data dokumentu: ………………..………… (RRRR-MM-DD)

Nr dokumentu: ……………………………… (numer własny dostawcy)

Zamawiający:
TENVIRK Sp. z o.o. Chorzów 41-506, ul. Długa 1-3
NIP: 6272580753, REGON: 240413868, KRS: 0000259885

Niniejszy dokument z szacowaną wartością zamówienia dotyczy:


dostawy do siedmiu partii modułów elektronicznych zmontowanych według osobnych dla każdej partii i modułu wersji dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.

I. Dane dostawcy

Nazwa: …………………………………………………………………………………………..…………. (pełna nazwa dostawcy)

NIP: ………………………………………..

KRS: ………………………………………. (jeśli dotyczy)

Adres: …………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………….……

Strona WWW: ………………………………

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby kontaktowej u dostawcy odpowiedzialnej za przygotowanie ofert:

……………………………………..……………………………………………………………………………

Adres email do osoby kontaktowej u dostawcy: …………….……………….……………II. Szacowana wartość zamówienia
W odpowiedzi na zapytanie o szacowaną wartość zamówienia nr ZOFRR/01/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia
30 listopada 2015 roku, przedstawiamy co następuje:

 1. Termin ważności dokumentu: do 31.12.2015

 2. Jednostkowe ceny netto wyrażone w PLN dla poszczególnych rodzajów modułów w partiach od A do E przy założonej dla tej partii ilości wskazanej w zapytaniu. Cena zawiera koszty elementów elektronicznych, PCB, montażu, przygotowania do montażu, testowania AOI:

  1. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 10 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „CT-ET – wersja A”:
   ……………………………..…… PLN

  2. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 10 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „CT-GSM/OUT – wersja A”:
   ……………………….…….…… PLN

  3. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 10 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C1– wersja A”:
   …………………………….….… PLN

  4. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 10 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C2– wersja A”:
   ………………..……….….…… PLN

  5. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 10 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C3– wersja A”:
   …………………………….….… PLN

  6. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 10 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „S1/2– wersja A”:
   …………………………….….… PLN

 3. Jednostkowe ceny netto wyrażone w PLN dla poszczególnych rodzajów modułów w partii F przy założonej dla tej partii ilości wskazanej w zapytaniu. Cena zawiera koszty elementów elektronicznych, PCB, montażu, przygotowania do montażu, testowania AOI:

  1. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 20 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „CT-ET – wersja F”:
   ……………………………..…… PLN

  2. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 20 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „CT-GSM/OUT – wersja F”:
   ……………………….…….…… PLN

  3. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 60 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C1– wersja F”:
   …………………………….….… PLN

  4. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 200 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C2– wersja F”:
   ………………..……….….…… PLN

  5. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 30 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C3– wersja F”:
   …………………………….….… PLN

  6. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 20 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „S1/2– wersja F”:
   …………………………….….… PLN

 4. Jednostkowe ceny netto wyrażone w PLN dla poszczególnych rodzajów modułów w partii G przy założonej dla tej partii ilości wskazanej w zapytaniu. Cena zawiera koszty elementów elektronicznych, PCB, montażu, przygotowania do montażu, testowania AOI:

  1. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 250 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „CT-ET – wersja G”:
   ……………………………..…… PLN

  2. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 50 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „CT-GSM/OUT – wersja G”:
   ……………………….…….…… PLN

  3. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 1000 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C1– wersja G”:
   …………………………….….… PLN

  4. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 1000 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C2– wersja G”:
   ………………..……….….…… PLN

  5. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 1000 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „C3– wersja G”:
   …………………………….….… PLN

  6. Cena jednostkowa netto modułu przy partii 250 szt. modułów wg dokumentacji oznaczonej symbolem „S1/2– wersja G”:
   …………………………….….… PLN

 5. Ceny netto wyrażone w PLN za dostawę poszczególnych partii modułów elektronicznych w zakresie i ilościach określonych w wyżej wymienionym zapytaniu:

  1. Partia „A”: ……………………………..…… PLN (suma iloczynu cen jednostkowych i ilości z punktu 2)

  2. Partia „B”: ……………………….…….…… PLN (jak dla partii A)

  3. Partia „C”: …………………………….….… PLN (jak dla partii A)

  4. Partia „D”: ………………..……….….…… PLN (jak dla partii A)

  5. Partia „E”: …………………………….….… PLN (jak dla partii A)

  6. Partia „F”: …………………………….….… PLN (suma iloczynu cen jednostkowych i ilości z punktu 3)

  7. Partia „G”: …………………………….….… PLN (suma iloczynu cen jednostkowych i ilości z punktu 4)

 6. Szacowana wartość zamówienia będąca ceną netto wyrażoną w PLN za dostawę wszystkich partii modułów - będącą sumą cen określonych w punkcie 5:

  ……………………………………………. PLN (suma cen z punktu 5) 7. Termin dostawy jednej partii wg osobnej wersji dokumentacji, liczony od dnia daty jej zamówienia – dla partii od A do E: …………………. dni (nie więcej niż 30 dni).

 8. Termin dostawy jednej partii wg osobnej wersji dokumentacji, liczony od dnia daty jej zamówienia – dla partii od F do G: …………………. dni (nie więcej niż 45 dni).

 9. Niniejszym oświadczamy co następuje:

  1. posiadamy co najmniej 3 letnie doświadczenie w kontraktowym montażu elektroniki na 4 warstwowych PCB dla elementów w rozmiarze minimalnym 0402 i obudowach typu QFN z rozstawem końcówek minimalnym 0,4mm;

  2. posiadamy sprzęt służący do automatycznego rozmieszczania elementów elektronicznych;

  3. posiadamy sprzęt do nakładania pasty lutowniczej;

  4. posiadamy sprzęt do zautomatyzowanego lutowania;

  5. posiadamy sprzęt do kontroli optycznej wyprodukowanych modułów elektronicznych;

  6. posiadamy kadrę inżynierskiej doświadczonej w produkcji elektroniki.

 10. Niniejszym zobowiązujemy się, że dostarczane moduły elektroniczne będą wykonane w technice bezołowiowej ze spełnieniem dyrektywy RoHS.

 11. Do dokumentu załączamy:  1. ………………………………………………………………………..  1. ………………………………………………………………………..  1. ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..Pieczątka firmowa i podpis dostawcy

Strona z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna