Zapoznanie się z ofertą organizatora aveskiPobieranie 29.18 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar29.18 Kb.

PROCEDURA SPRZEDAZY AVESKI


” AVE ACTIVE – czym można służyć....”

Biuro czynne od poniedziałku – do piątku 08.30 – 16.30, we wtorki: 11 – 19.00

ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ORGANIZATORA AVESKI

 • Wizyta w Biurze : ul. Gawronów 23 Katowice Brynów

 • Kontakt z Działem Obsługi Klienta

telefoniczny 032 – 205 38 30 komórkowy (TYLKO AWARYJNIE): +48 602 231 789

fax: 032 205 38 28

GG: 7261792

Skype: aveski

 • Zapytanie elektroniczne na adres e-mail: aveski@vp.pl;

 • NASZ STAŁY adres Działu obsługi Klienta to: info@ave.turystyka.pl

 • Zapytanie elektroniczne o organizację grupy: ave@ave.turystyka.pl

 • Informacja na stronie www.aveski.pl

 • Dodatków na naszej stronie tour operatorskiej www.ave.turystyka.pl pod hasłem wczasy zimowe jest tez wpisana oferta AVESKI

 • W Biurze lub na stronie internetowej można zapisać się do listy NEWSLETTER-ów czyli komunikatów Biura AVESKI o dostępności miejsc na naszych wyjazdach

 • Terminarz imprez z oferty AVESKI można zapoznać się z nim na stronie www.aveski.pl


WYBÓR PROGRAMU:

AVE ACTIVE

Oferta programowa Biura AVE ACTIVE została jest zaprezentowana wg form aktywności wypoczynki: • AVE SKI – organizator wczasów zimowych

 • AVE CYCLE - organizator wyjazdów rowerowych

 • AVE RELAX – aktywny wypoczynek na wczasach

 • AVE AQUA - kursy, szkolenia, wyjazdy windsurfing, kitesurfing, zeglarstwo, kajakarstwo

 • AVE MONTIS – wyprawy górskie

 • AVE PELEGRINUS – piesze pielgrzymki, pielgrzymki


Każda oferta programowa trasy określa:

 • Termin

 • Miejsce i godzinę wyjazdu i powrotu

 • Trasę programu oraz miejsca na trasie

 • Koszt imprezy (często uzależniony od ilości uczestników)

 • Określone świadczenie w cenie i poza ceną

 • Koszty zwiedzania

 • Warunki sprzedaży i uczestnictwa

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
WARUNKI PŁATNOŚCI

Określa program

Można wpłacać 100% kwoty lub ratalnie: przy zapisie: zaliczka do 30%,

ostatnia rata: • przy grupach z własnym dojazdem płatna na 30 dni przed realizacja programu

 • przy grupach autokarowych płatna do 30 dni przed realizacją programu

 • przy grupach samolotowych do 60 dni przed realizacją programuZAPIS i SPRZEDAZ OFERTY
NIE TRZEBA OSOBIŚCIE PRZYBYĆ DO BIURA ABY się zapisać

Zapisy następują od momentu ogłoszenia oferty do dnia zamknięcia listy.


Jeżeli zdecydowałeś uczestniczyć w imprezie zorganizowanej przez Touroperatora AVE

W imprezie z AVE SKI czy z czy z AVE CYCLE czy z AVE RELAX czy z AVE AQUA AVE MONTIS czy z AVE PELEGRINUS

należy:


JAK najszybciej złożyć do Biurze:

-osobiście

-droga elektroniczna

-on-line ze strony internetowej ( klawisz sprawdź dostępność miejsc)

-faxem

ZAPYTANIE O DOSTEPNOSC MIEJSC – w postaci formularza zapytania on-line

Arkusz określa kod wybranej oferty, termin oraz wybór preferencji Klienta: pokój ( np. zapytanie o pokój 1-os.), dojazd, ubezpieczenie czy świadczenia dodatkowe • w ciągu najpóźniej 2 dni roboczych otrzymają Państwo informacje o statusie Państwa zapytania

JEŻELI


BIURO AVESKI

POTWIERDZI DOSTEPNOSC MIEJSCa KLIENT

POTWIERDZI CHĘC REZERWACJI – następuje okres WSTEPNEJ REZERWACJI = 48 godzin - to czas na podpisanie umowy i wpłaty zaliczki

UWAGA! Rezerwacja wstępna po wysłaniu umowy jest ważna do 48godzin
BIURO

Przygotowuje w 2 egz. umowę, których integralna częścią są:

 • program imprezy

 • warunki uczestnictwa

 • formularz uczestnictwa z danymi osobowymi identyfikującymi uczestnictwa a konieczne do jego ubezpieczenia.

Formularz potwierdza wybrane preferencje jak np. pokój 1-os., zwyżki, zniżki, miejsce zbiórki i połączeń antenowych, rodzaj ubezpieczenia, rodzaj transportu, jak również

ostateczną cenę po podsumowaniu przysługującym klientowi zniżek lub zwyżek

dane osobowe identyfikujące uczestnika i koniczne do ubezpieczenia


UCZESTNIK: Po otrzymaniu umowy i po zapoznaniu się z programem, warunkami uczestnictwa aby stać się uczestnikiem danej imprezy turystycznej do 48 godzin

 • podpisuje umowę w 2 egz. wypełniając dane osobowe oraz potwierdzając wybór świadczeń i preferencji

 • dokonuje wpłaty zaliczki lub całości kosztów na wskazane konto AVE

 • dostarcza do Biura lub odsyła listownie ( poczta lub elektronicznie) 1 egz. umowy oraz dowód wpłaty

Umowa z Biurem zarówno przez podpisanie umowy lub tylko poprzez wpłatę zaliczki, nie mniej jednak każdego uczestnika obowiązuje termin 100% zapłaty na 30 dni prze rozpoczęciem terminu wyjazdu.

Wraz z podpisaniem umowy i po dokonaniu wpłaty zaliczki Klient staje się pełnoprawnym UCZESTNIKIEM imprezy

OBOWIĄZKI STRON WYPŁYWAJĄCE Z UMOWY
AVE

 • zawiadomienie w formie pisemnej uczestników o cenie ostatecznej po zamknięciu listy wg daty określonej w programie (najpóźniej na 21 dni przed realizacją)

 • wystawienie faktury imiennej w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura dokonuje wręczenia Faktury oraz zwrotu ewentualnych nadpłat z tytułu liczby uczestników

 • realizacja imprezy zgodnie z programem

 • w przypadku rezygnacji uczestnika dokonuje zwrotu kosztów zgodnych z udokumentowanymi poniesionymi kosztami rzeczywistymi oraz kosztami manipulacyjnymi do 14 dni po realizacji imprezy

UCZESTNIK

 • dokonanie 100% płatności do podanej w programie terminu i dostarczenie do Biura dowód wpłaty (ksero faxem lub e-mailem) - nie dotrzymanie terminów płatności może być podstawą anulacji umowy uczestnictwa

 • powiadomienie Biura o chorobach (zwłaszcza przewlekłych), zgłoszenie osób niepełnosprawnych, ewentualnie przedłożenie zezwolenia lekarskiego w przypadku osób chorych

 • przedłożenie zgody rodziców na wyjazd od osób poniżej 18 – go roku życia

 • pisemnego zawiadomienie Biura o ewentualnej anulacji umowy i rezygnacji z wyjazdu

 • przestrzeganie warunków uczestnictwa


ORGANIZATOR ZAPEWNIA
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Touroperator AVE posiadający zezwolenie Wojewody Śląskiego nr 812 oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Zakładzie Ubezpieczeń ‘ SIGNAL IDUNA” ma obowiązek zapewnić:

 • ubezpieczenie KL i NNW

 • opiekę licencjonowanego Pilota // Przewodnika // Rezydenta


ORGANIZATOR POLECA


 • w celu podróżowania posiadać ważny PASZPORT, ewentualnie Dowód osobisty ( tylko w krajach EU)

 • zapoznać się z obowiązującymi przepisami celno-dewizowymi

 • zapoznanie z poradnikiem TURYSTY ( w biurze lub na www)

 • zapoznać się z kosztami zwiedzania ( nie zawsze są w cenie imprezy)

 • skorzystać z dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych jak:

od rezygnacji z imprezy lub ubezpieczenie bagażu, rzeczy wartościowych czy specjalistyczne w przypadku turystyki kwalifikowanej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna