Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji „Posadźmy swoje drzewa”Pobieranie 24.73 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.73 Kb.
Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji

Posadźmy swoje drzewa”.

Celem akcji jest propagowanie edukacji przyrodniczej uczniów, zadrzewianie terenów naszego miasta oraz całej gminy.

Wilgotne lasy tropikalne podczas procesu fotosyntezy pochłaniają z powietrza szkodliwy dwutlenek węgla i wydzielają tlen. Wchłaniają bardzo dużą ilość wody deszczowej, którą oddają z powrotem do atmosfery w postaci pary wodnej, gdyż same zużywają jej niewiele. Lasy przyczyniają się do tworzenia nowych chmur deszczowych, dzięki którym ponownie otrzymują wodę, która jest niezbędna do życia wielu milionom roślin i zwierząt. Dwutlenek węgla zaliczany jest, oprócz wielu innych substancji, do gazów cieplarnianych. Jego nadmiar gromadzi się w atmosferze i jest jedną z przyczyn efektu cieplarnianego czyli prowadzi do zmian średniej globalnej temperatury Ziemi. W wyniku działalności człowieka zwiększa się ilość gazów cieplarnianych w atmosferze co może spowodować bardzo poważne zmiany klimatyczne. Tak więc niszczenie lasów tropikalnych jest ściśle powiązane z procesem ocieplania się ziemskiego klimatu.

Tempo wycinania lasów na świecie:


  • 1 hektar na sekundę

  • 860 km2 dziennie

  • ponad 300 tysięcy km2 rocznie: to prawie powierzchnia Polski”

My nie jesteśmy w stanie uratować lasów tropikalnych, to leży w geście rządów państw, na terenie których znajdują się te ekosystemy ale możemy choć w niewielkim stopniu przyczynić się do zadrzewienia naszego kraju.

Aby wziąć udział w akcji należy przygotować do wiosny 2008 roku sadzonki drzew – im więcej tym lepiej i większa szansa na zdobycie nagród. Nagrody przewidujemy przyznać 5 najaktywniejszym osobom, które przygotują przez okres jesienno-zimowy jak największą ilość zdrowych sadzonek dowolnych drzew lub krzewów.

W celu przygotowania materiału siewnego należy zapoznać się z poniższym artykułem lub skorzystać z innych źródeł wiedzy dotyczącej rozmnażania drzew i krzewów.

Trzymam kciuki i czekam na Wasze zgłoszenia

Maja Karaś – nauczyciel biologii

sWydawałoby się – cóż prostszego – zebrać nasiona, wysiać i za pewien czas mamy piękne, dorodne rośliny. W rzeczywistości sprawa nie jest taka prosta.

Szczególnie ważne w rozmnażaniu drzew i krzewów są następujące elementy:


  • termin zbioru nasion,

  • jakość i żywotność nasion,

  • zabiegi przedsiewne,

  • termin wysiewu,

  • podłoże do wysiewu,

  • głębokość siewu,

  • zabiegi po wysiewie.


1. Termin zbioru nasion
Termin dojrzewania nasion jest dla poszczególnych gatunków z grubsza stały, ale w pewnym stopniu zależny od pogody panującej w danym roku, lokalizacji Niekiedy wskazany jest zbiór nasion nie w pełni dojrzałych, co skraca okres spoczynku i przyspiesza kiełkowanie.
2. Jakość i żywotność nasion
Nasiona zebrane w bieżącym roku będą kiełkowały w większym stopniu niż nasiona stare, nieznanego pochodzenia.
Żywotność nasion też jest zróżnicowana – niektóre zamierają już po paru tygodniach i należy je wysiewać natychmiast po dojrzeniu [np. klon srebrzysty – Acer saccharinum], inne mogą być przechowywane latami, bez zbytniego obniżenia siły kiełkowania [ np. brzozy – Betula, robinia – Robinia pseudoacacia].
Część gatunków, zwłaszcza tych, których nasiona są stosunkowo duże i mięsiste, wymaga utrzymania odpowiedniej wilgotności, gdyż zbytnie jej obniżenie zniszczy zarodek np. dęby, kasztanowce

Świeże nasiona łatwo sprawdzić – dokonując próby krojenia [sprawdzamy czy zawiera zarodek, zwykle koloru zielonego, lub białawo-zielonego], albo dla tych, które są cięższe od wody [ok. 90% świeżych nasion], wsypując je do naczynia z wodą. Nasiona, które utoną są dobre, a te pływające na powierzchni – nie. Próba ta w przypadku nasion mocno przesuszonych i lżejszych od wody nie jest skuteczna.3. Zabiegi przedsiewne
Nasiona dostępne na rynku są zwykle sprzedawane w postaci gotowych do wysiewu, choć trafiają się wyjątki, np. suszone owoce. W takich przypadkach, oraz przy własnoręcznym zbiorze należy nasiona wydobyć z owoców – zwykle macerując w wodzie przez czas niezbędny do ich rozmiękczenia, ewentualnie usunąć osłonki okrywające nasiona, a następnie podsuszyć w temperaturze pokojowej.
Część dojrzałych, zdrowych nasion, mimo zapewnienia optymalnych warunków do wysiewu, nie wschodzi. Powodem jest stan spoczynku, jakiemu podlega większość nasion. Przyczyn spoczynku jest kilka:


  1. spowodowane przez owoc lub łupinę nasienia:

    • twarda, nieprzepuszczalna dla wody i powietrza łupina,

    • zawartość substancji hamujących kiełkowanie w owocu lub łupinie,

  2. spowodowane przez zalążek:

    • zalążek szczątkowy, lub nie w pełni rozwinięty,

    • zalążek, epikotyl lub bielmo w spoczynku hormonalnym.

Odpowiednie zabiegi – skaryfikacja [obniżenie twardości łupiny mechanicznie lub przez trawienie stężonym kwasem siarkowym, traktowanie wrzątkiem] i stratyfikacja ciepła i/lub zimna [przechowywanie nasion przemieszanych z wilgotnym piaskiem lub miałem torfowym w odpowiedniej temperaturze] pozwalają przełamać stan spoczynku i pobudzić nasiona do kiełkowania. Dawniej stratyfikacja polegała na naprzemiennym układaniu warstw nasion i utrzymującego wilgoć podłoża, zazwyczaj piasku. Powoduje to podkiełkowanie nasion, poprzez imitowanie warunków występujących w środowisku naturalnym.4. Termin wysiewu
Najlepszym terminem wysiewu jest wiosna – zwłaszcza w przypadku nasion uprzednio przygotowywanych [stratyfikacja]. Niektóre gatunki można również wysiewać na jesieni, jeszcze inne wymagają siewu bezpośrednio po zbiorze. Informacje o terminie siewu, porze dojrzewania nasion, zalecanych zabiegach przedsiewnych itp. zawiera dołączona tabela.
5. Podłoże do wysiewu
Typowymi podłożami do siewu drzew są piasek (lub drobny żwir), torf wysoki, ziemia inspektowa, wrzosowa, perlit. Najczęściej stosuje się podane komponenty wymieszane ze sobą w różnych proporcjach, np. piasek z torfem w stosunku 1:1 lub 2:1, piasek z ziemią inspektową i torfem 1:1:1, piasek z torfem i perlitem 1:1:1. W praktyce najchętniej stosowane są różne mieszanki zawierające torf wysoki. Torf zapewnia odpowiednią wilgotność, natomiast piasek służy lepszemu przewietrzaniu i zapewnia odpływ nadmiaru wody.
Podłoże do wysiewu powinno być kwaśne – większość gatunków liściastych, oraz wszystkie iglaki najlepiej rozwijają się przy odczynie słabo kwaśnym [wartość pH 5,5-6,5].

Przed wysiewem podłoże należy podlać, aby było wilgotne [o ile jest przeschnięte]. Wysiane nasiona najlepiej przykryć piaskiem lub żwirkiem o granulacji 1-3 mm, co zapobiega wzrostowi mchów i zaskorupianiu się powierzchni podłoża przy zraszaniu.


Przy niewielkich ilościach nasion można używać do wysiewu pojemników z tworzyw sztucznych lub skrzyneczek drewnianych. Wskazana jest dezynfekcja zarówno pojemników, jak i podłoża.
6. Głębokość siewu
Głębokość siewu zależy od wielkości i właściwości nasion. Z reguły stosuje się zasadę, że warstwa przykrywająca powinna być dwukrotnie większa niż średnica nasienia. Przy wysiewie jesiennym nasiona wysiewane jesienią przykrywa się głębszą warstwą gleby niż wiosną. Należy zwrócić uwagę na dokładne wyrównanie powierzchni, gdyż w przeciwnym razie nasiona będą nierównomiernie wschodziły. W przypadku nasion bardzo drobnych [Callistemon, Paulownia, Rhododendron] nasiona wysiewa się na powierzchni gruntu, co najwyżej "przyprószając" je minimalną warstwą piasku. W celu uniknięcia zbytniego wysuszenia podłoża nasiona takie wysiewa się pod szkłem.
Zalecaną głębokość siewu dla wybranych gatunków przedstawia poniższa tabela.


Rodzaj/Gatunek

Głęb. siewu

Drzewa i krzewy liściaste
Morwa, Olsza

0,5 cm

Berberys, Grab, Grusza, Irga błyszcząca Jesion wyniosły Kalina Klon czerwony Kruszyna, Szakłak Lipa drobnolistna Róża dzika

1-2 cm

Buk Czeremcha Dereń jadalny Głóg Jawor Klon zwyczajny Lipa szerokolistna Oliwnik wąskolistny- Robinia zwyczajna Świdwa Tarnina, Trzmielina europejska, Wiśnia ptasia

2-3 cm

Ałycza, Dąb biały, Dąb błotny-, Dąb szkarłatny, Leszczyna

3-4 cm

Dąb czerwony, Dąb kaukaski, Dąb szypułkowy, Kasztanowiec zwyczajny, Orzech czarny, Orzesznik

4-5cm

Drzewa i krzewy iglaste
Żywotnik-Thuja

0-0,2 cm

Modrzew-

0,5 cm

Daglezja

0,7 cm

Sosny drobnonasienne, Świerk

0,8-1 cm

Wejmutka

0,8-1,5 cm

Jodła

1,5 cm


7. Zabiegi po wysiewie
Pielęgnowanie siewek polega na podlewaniu, cieniowaniu, spulchnianiu powierzchni gleby.
Podlewanie lub zraszanie siewek należy stosować z umiarem, gdyż zbytnia wilgotność gleby powoduje rozwój grzybów, będących przyczyną zamierania młodych roślinek [grzyby z rodzajów Botrytis, Fusarium i Pythium]. Cieniowanie stosuje się w celu uniknięcia przegrzania siewek – silne nagrzanie powierzchni gleby powoduje uszkodzenia szyjek korzeniowych u styku z powierzchnią ziemi.”(1)
Piśmiennictwo:

1. Adam Łapott „Siew drzew i krzewów” http://www.drzewa.net/felietony/


1. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M., Rozmnażanie drzew i krzewów lisciastych, PWN, Warszawa, 2000,
2. Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M., Rozmnażanie drzew i krzewów nagozalążkowych, PWN, Warszawa, 1999,
3. Bärtels Andreas, Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 1982,
4. Mac Carthaigh D., Spethman W. [red.], Krüssmanns Gehölzvermehrung, Parey Buchverlag, Berlin, 2000,
5. Landis T. [red.], Seedling Propagation (Container Tree Nursery Manual, vol. 6), US Department of Agriculture, Agriculture Handbook No 674, US Government Printing Office, Washington, 1999,
6. Woody Plant Seed Manual. Prepared by the Forest Service USA. Department of Agriculture - Miscellaneous Publications No 654, US Government Printing Office, Washington, 1948,
7. Vozzo J.A. [red.], Tropical Tree Seed Manual, US Department of Agriculture, Forest Service, 2002.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna