Zaproszenie do składania ofert (sn-1169/11)Pobieranie 17.11 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.11 Kb.
Zaproszenie do składania ofert (SN-1169/11)

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg*INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Sektor nabave, Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 002 Zagreb, Chorwacja


Temat przetargu, numer przetargu, zakres*

Wykonanie opracowania projektowego/studium wykonalności dotyczącego rewitalizacji urządzeń do oczyszczania ścieków w Rafinerii Nafty Rijeka (Rafinerija nafte RijekaINA d.d.)

Państwo/Rynek (słownik krajów)*

Chorwacja

Branża (wg Kodu CPV dla wszystkich przetargów) *

Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne - 74000000-9

Miejsce realizacji/dostaw

Siedziba Oferenta oraz Rafineria Nafty Rijeka – Urinj, Urinj bb, 51 221 Kostrena
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.

Forma przetargu

Zaproszenie do składania ofert (IFB)


Termin wykupienia materiałów przetargowych
Miejsce, forma i cena wykupienia materiałów przetargowych

Materiały przetargowe w języku chorwackim lub angielskim można uzyskać pod następującym adresem: INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Sektor nabave, Služba nabave za investicije, Osoba do kontaktu: Dubravka Vdović, tel: +385 64 51 006, e-mail:dubravka.vdovic@ina.hr, z dopiskiem: „SN- 1169/11“. Wniosek powinien zawierać dane oferenta, dane osoby upoważnionej przez oferenta do kontaktów oraz dane teleadresowe (telefon, fax, e-mail).

Wysokość i forma wadium
Termin składania ofert*

10 sierpnia 2011 r. do godz. 11:00

Inne istotne informacje o przetargu (np. źródło finansowania)

Ofertę należy przesłać na następujący adres:

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb

Sektor nabave, Služba nabave za investicije

HR-10 002 zagreb, p.p. 555:

Avenija Većeslava Holjevca 10.

z dopiskiem „SN - 1169/11/DV – NE OTVARATI“


Osoba kontaktowa z instytucji ogłaszającej przetarg dla udzielania szczegółowych informacji

Osoba do kontaktu: Dubravka Vdović, tel: +385 64 51 006, e-mail:dubravka.vdovic@ina.hr

Osoba kontaktowa z placówki (nadawca informacji o przetargu)

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu,

10000 Zagrzeb, Vijenac 15, tel. (+385) 1 4684 202, (+385) 1 4684 017, fax.(+385) 1 4683 128, e-mail: zagreb@trade.gov.pl, www.zagreb.trade.gov.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna