Zapytanie ofertowe przedmiot zapytaniaPobieranie 52.28 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar52.28 Kb.Tarnowskie Góry, 04.03.2014 r.

Grupa Etna Sp. z o.o.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

ul. Towarowa 22,

42-600 Tarnowskie Góry
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zapytania:

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 prosimy o przedstawienie oferty w zakresie sprzedaży:

- Serwera Win;

- Serwera Linux Hosting;

- Serwera Backup Danych;

- wyposażenia 4 stanowisk komputerowych obejmującego monitory oraz komputery;

- szafy organizacyjnej;

- szafy serwerowej 19”

- oprogramowania MS Office 2010 Home and Business (licencja dla 4 użytkowników) bądź wersja nowsza;

- oprogramowanie Adobe CS5.5 Design (1 licencja) bądź wersja nowsza.


posiadających parametry techniczne wymienione w załączniku 1.
2. Kryteria wyboru:


Kryteria wyboru

Waga

Cena100%


3. Termin i sposób dostarczania ofert:

Oferta powinna być przekazana do dnia 11.03.2014 r., godz. 16.00 jednym z poniższych sposobów:

a) przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy grzegorz.tyczka@grupaetna.pl

b) dostarczona pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczona bezpośrednio do sekretariatu Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry (decyduje data dostarczenia do siedziby Spółki w Tarnowskich Górach).

c) faxem na numer +48 32 4 500 900
4. Dodatkowe wymagania formalne:

Prosimy o przedstawienie oferty wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych informacji:  • data wystawienia oferty

  • okres ważności oferty

  • podpis wystawcy oferty

  • wartości netto określone w PLN

  • oczekiwana oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.


Załącznik nr 1 do zapytania

SPECYFIKACJE / PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ
1. Serwer Win musi posiadać następujące funkcjonalności oraz parametry techniczne nie gorsze niż:

- płyta główna

- procesor

- 6 pamięci operacyjnych co najmniej 4 GB

- kontroler

- 4 dyski twarde co najmniej 500 GB

- kieszeń na dyski

- obudowa serwerowa

- zasilacz 500 W

- szyny do szafy.

Ponadto dla prawidłowego działania serwer ten musi być wyposażony w systemy operacyjne:

- Windows SBS Premium 2008

- 2 systemy Windows SBS Premium CAL 5 user/device

- Windows Standard 2008 R2

- Windows Standard 2008 R2 5 CAL

- 5 systemów Windows Remonte Desktop CAL

2. Serwer Linux Hosting musi posiadać następujące funkcjonalności oraz parametry techniczne nie gorsze niż:

- płyta główna

- procesor

- pamięć operacyjna co najmniej 4 GB

- kontroler

- 4 dyski twarde co najmniej 500 GB

- kieszeń na dyski

- obudowa serwerowa

- zasilacz 500 W

- szyny do szafy.


3. Serwer Backup Danych musi posiadać następujące funkcjonalności oraz parametry techniczne nie gorsze niż:

- płyta główna

- procesor

- pamięć operacyjna co najmniej 4 GB

- kontroler

- 4 dyski twarde co najmniej 2 TB

- kieszeń na dyski

- obudowa serwerowa

- zasilacz 500 W

- szyny do szafy.


4. Stanowiska komputerowe dla 4 użytkowników muszą posiadać następujące funkcjonalności oraz parametry techniczne nie gorsze niż:

- 4 monitory 21” Full HD

- 3 komputery wyposażone w procesor 3-rdzeniowy, pamięć RAM 2 GB, dysk twardy 500 GB oraz system operacyjny Win7Prof 64 b

- komputer wyposażony w procesor 5-rdzeniowy, pamięć RAM 32 GB, dysk twardy 1000 GB oraz system operacyjny Win7Prof 64 b


5. Szafa organizacyjna musi posiadać następujące funkcjonalności oraz parametry techniczne nie gorsze niż:

- 2 segmenty szafy o rozmiarze 19”

- 2 switche

- 4 organizatory kabli 1U

- 3 patchpanele 24p 1U

- listwa zasilająca (8 gniazd i wyłącznik)

- listwa dystrybucji napięć 3U.
6. Szafa serwerowa 19” musi posiadać następujące elementy oraz parametry zakupu :

- rozmiar 19”, wymiary 600x800.

7. Oprogramowanie MS Office 2010 Home and Business (licencja dla 4 użytkowników) bądź odpowiadająca mu wersja nowsza oprogramowania musi posiadać następujące funkcjonalności:

- edytor tekstu WORD,

- arkusz kalkulacyjny Excel,

- edytor prezentacji Powerpoint,

- program pocztowy Outlook.
8. Oprogramowanie Adobe CS5.5 Design (1 licencja) bądź odpowiadająca mu wersja nowsza powinny zawierać:

- zestaw programów pozwalających na projektowanie i wydawanie różnego rodzaju publikacji.

- najważniejsze elementy pakietu: Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5, Adobe InDesign CS5.5, Acrobat X Pro, Bridge CS5 oraz Device Central CS5.5.

Załącznik nr 2 do zapytania

Dane Oferenta:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………....

Adres:

……………………………………………………………………………………………............
Tel: ……………………………………… Faks: ………………………………………
NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………

Grupa Etna Sp. z o.o.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

ul. Towarowa 22,

42-600 Tarnowskie Góry
OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2014 roku związane z realizowanym przez Państwa projektem dofinansowanym ze środków unijnych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 składamy ofertę następującej treści:
Oferujemy sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przedstawioną w załączniku 1 specyfikacją:

- za całkowitą cenę netto : ......................................................zł,


- w tym:


Lp.

Nazwa wg. załącznika 1

Cena netto

1

Serwer Win


......................................zł

2

Serwer Linux Hosting


.......................................zł

3

Serwer Backup Danych


....................................... zł

4

Wyposażenie 4 stanowisk komputerowych obejmujące monitory oraz komputery

........................................zł

5

Szafa organizacyjna


........................................zł

6

Szafa serwerowa 19”


........................................zł

7

Oprogramowanie MS Office 2010 Home and Business (licencja dla 4 użytkowników) bądź wersja nowsza

........................................zł

8

Oprogramowanie Adobe CS5.5 Design (1 licencja) bądź wersja nowsza

........................................zł

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4. Oferta jest ważna do dnia …………….

5. Podane informacje oraz cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

................................ dnia ................................. Podpisano : .......................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna