Zarys historyczny Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” 1991-2006 Piętnaście lat minęło od powstania Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”Pobieranie 26.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.48 Kb.
Zarys historyczny Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”

1991-2006
Piętnaście lat minęło od powstania Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”. Piętnaście lat to może niewiele, ale warto przypomnieć jak powstała Izba i jaka była jej działalność.

W roku 1910 na pierwszym Krajowym Zjeździe Przemysłowo-Balneologicznym powołano do życia Związek Zdrojowisk i Uzdrowisk.

Na bazie tego Związku w roku 1926 zorganizowano Związek Uzdrowisk Polskich, którego pierwszym prezesem był Jan hr. Potocki, właścicle Rymanowa Zdroju. Był on ojcem znanego nam dr. Ignacego Potockiego, twórcy geologii uzdrowiskowej w latach powojennych. W roku 1937 Związek ten liczył już 54 członków. Związek uczestniczył w pracach Państwowej Rady Zdrowia, w której istniała Sekcja Uzdrowiskowa. Po drugiej wojnie nie było warunków kontynuowania samorządu uzdrowiskowego, chociaż temat ten ciągle się pojawia w dyskusjach działaczy uzdrowiskowych, do których należał Ignacy Potocki, Andrzej Madeyski, Ryszard Paruszewski, Mieczysław Kucharski i wielu innych.

Po zmianach polityczno-gospodarczych w Polsce za sprawą wielu przedstawicieli związanych z uzdrowiskami, a głównie dyrektorów uzdrowisk, balneotechników, balneologów, geologów i innych oraz poparcia dyrektora PZITS – Ryszarda Paruszewskiego z inicjatywy prof. Andrzeja Madeyskiego i dr. n. przyr. Mieczysława Kucharskiego w dniu 12 czerwca 1990 odbyło się pierwsze spotkanie w Warszawie. Na spotkanie przybyło 41 osób. Ustalono pewne zasady organizacyjne utworzenia Związku Uzdrowisk Polskich. Już 12 grudnia 1990 spośród tej grupy wyłoniono Komitet założycielski w składzie:

1. Zbigniew Butowski Z-ca dyrektora uzdrowiska Kołobrzeg

2. Zdzisław Cieślukowski Dyrektor uzdrowiska Konstancin

3. Józef Fiszer Pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej

4. Mieczysław Kucharski Dyrektor B.P. „Balneoprojekt”

5. Andrzej Madeyski Kierownik Oddziału Balneotechniki Instytutu Medycyny

Uzdrowiskowej

6. Józef Mateja Dyrektor uzdrowiska Rabka

7. Adam Najbor Dyrektor uzdrowiska Świeradów

8. Ignacy Potocki Główny Geolog Resortu Zdrowia (na emeryturze)

9. Jerzy Skrzypski Dyrektor uzdrowiska Krynica

10. Janina Sobczak-Kowalak Naczelnik Wydziału Uzdrowisk

Zjednoczenia „Uzdrowiska Polskie”

11. Wojciech Zręda Prawnik uzdrowiska Busko
W tym samym dniu Komitet Założycielski wybrał prezydium w składzie:

Prof. Andrzej Madeyski – Przewodniczący

Dr n. przyr. Mieczysław Kucharski – Członek

Dr Zdzisław Cieślukowski – Członek

Ze względów prawno-organizacyjnych Komitet zrezygnował z nazwy Związek Uzdrowisk Polskich przyjął nazwę Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”. Aby utworzyć Izbę o zasięgu krajowym należało pozyskać przynajmniej 100 członków. Nie było to łatwe i groziło to fiaskiem powstania Izby. Jednakże na wniosek Mieczysława Kucharskiego postanowiono zwołać Walne Zgromadzenie Założycielskie na dzień 14 marca 1991. Na zgromadzenie przybyło 106 członków. Zebrani na Walnym Zgromadzeniu podjęli kilka uchwał, a m.in.:


 1. Zatwierdzono statut Izby

 2. Wybrano Radę Nadzorczą, w skład której weszli:

  • A. Madeyski – przewodniczący,

  • M. Kucharski – z-ca przewodniczącego,

  • W. Kochański – z-ca przewodniczącego,

  • Zb. Batowski – sekretarz,

  • J. Barczyk – członek,

  • Z. Cieślukowski – członek,

  • J. Mateja - członek.

 1. Wybrano Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński

 2. Nadano tytuł członka honorowego Izby dr. inż. Ignacemu Potockiemu. Formalnie Izba została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym m. st. Warszawy w dniu 30 sierpnia 1991.


Władze Izby w okresie 14 marca 1991 – 30 maja 2006
Jak już podano wcześniej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca 1991 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano A. Madeyskiego, a jego zastępcami zostali M. Kucharski i W. Kochański.

W dniu 8 września 1992 na posiedzeniu prezydium Rady Nadzorczej powołano jednoosobowy zarząd Izby, którego dyrektorem został A. Madeyski, natomiast prezesem Rady Nadzorczej został M. Kucharski, który tę funkcje pełnił przez 7 lat i 3 miesiące.


Składy organów wybieralnych Izby w latach 1991-2006
I Kadencja (14 marca 1991 – 31 sierpnia 1993):

Prezydium RN

Prezes: Andrzej Madejski do 8 września 1992

V-ce Prezes: Mieczysław Kucharski

V-ce Prezes: Wiesław Kochański

Sekretarz: Zbigniew Butowski

Z-ca Sekretarza: Zdzisław Cieślukowski

Członek Prezydium: Jerzy Barczyk

Członek Prezydium: Józef Mateja
II Kadencja (17 czerwca 1993 – 27 maja 1995)

Prezydium RN

Prezes: Mieczysław Kucharski od 9 września 1992

V-ce Prezes: Wiesław Kochański

V-ce Prezes: Stanisław Czerwiec

Sekretarz: Janusz Hładki

Czł. Prezydium: Henryk Iwaszko

Czł. Prezydium: Andrzej Madeyski

Czł. Prezydium: Janusz Paśnicki
III Kadencja (27 maja 1995 – 17 czerwca 1999)

Prezydium RN

Prezes: Mieczysław Kucharski

V-ce Prezes: Czesława Gasik

Sekretarz: Janusz Hładki

Czł. Prezydium: Michał Fedasz

Czł. Prezydium: Jan Łuczyszyn

Czł. Prezydium: Andrzej Madeyski


IV Kadencja (17 czerwca 1999 – 2003)

Prezydium RN

Prezes: Piotr Dybowski od 10 lutego 2000, od 10 lutego 2000 Janusz Roch

V-ce Prezes: Jerzy Pamuła

V-ce Prezes: Marek Czajkowski

Sekretarz: Włodzimierz Trojan

Czł. Prezydium: Mieczysław Kucharski

Czł. Prezydium: Janusz Roch


V Kadencja (2003-2005)

Rada Nadzorcza

Prezes: Janusz Roch

V-ce Prezes: Jerzy Pamuła

Sekretarz: Włodzimierz Trojan

Członek Prezydium: Mieczysław Kucharski

Członek Prezydium: Andrzej Soborski

Członek Prezydium: Urszula Iwicka

Członek Prezydium: Teresa Ruciak
VI Kadencja (2005 - )

Rada Nadzorcza:

Prezes: Janusz Roch

V-ce Prezes Jerzy Pamuła

Sekretarz Teresa Ruciak

Członek Prezydium: Mieczysław Kucharski

Członek Prezydium: Andrzej Soborski

Członek Prezydium: Stanisław Gil

Członek Prezydium: Waldemar Krupa
Rada Nadzorcza przez cztery kadencje składała się z piętnastu osób. Na Walnym Zgromadzeniu w roku 2005 liczb tę zmniejszono do 7, zlikwidowano też Komisję Rewizyjną.

Tak więc kolejnymi prezesami byli:   1. A. Madeyski (14 marca – 31 września 1992) – 1 rok i 3 miesiące

   2. M. Kucharski (31 września – 17 czerwca 1999) – 7 lat i 3 miesiące.

   3. P. Dybowski (17 czerwca – 10 lutego 2000) – 8 miesięcy

   4. J. Roch (10 lutego- )


Dyrektorzy Zarządu:

 1. Andrzej Madeyski 8 września 1992 – 30 grudnia 2000

 2. Ryszard Cieślak 1 stycznia 2001 - 13 czerwca 2002

 3. Krystyna Malawska – Olbrychska 16 czerwca 2002 – 1 października 2002

 4. Wojciech Pobóg-Ruszkowski 1 października 2002 – 30 lipca 2003

 5. Jolanta Sielicka – Walczak 14 września 2003 – 31 sierpnia 2005

 6. Andrzej Bera 1 września 2005 – 24 lutego 2006

 7. Waldemar Krupa 19 kwietnia 2006


Członkowie honorowi Izby:

  • Dr inż. Ignacy Potocki

  • Dr Anna Jarocka

  • Prof. dr Wiesław Kochański

  • Prof. dr inż. Andrzej Madeyski

  • Dr n. przyr. Mieczysław Kucharski

  • Mgr inż. Janusz Roch

Na wniosek Rady Nadzorczej za długoletnią i aktywną działalność w Izbie uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 30.09.2005 Honorowym Prezesem Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” został dr Mieczysław Kucharski.


Pracownicy biura Izby

 • Iwona Peret - etat

 • Barbara Lenard-Miller - etat

 • Edyta Wolnicka - etat

 • Wiesława Marchel - zlecenie

 • Katarzyna Świech - zlecenie

 • Marianna Rżewska - zlecenie

 • Teresa Kłosowska - zlecenie

 • Jerzy Wróblewski - zlecenie


Siedziba Izby

 1. Warszawa, ul. Domaniewska 48

 2. Warszawa, ul. Rolna 179

 3. Sopot, od kwietnia 2006

W okresie piętnastu lat Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” zorganizowała 15 Kongresów Uzdrowisk Polskich.


Zestawienie kongresów organizowanych przez Izbę w latach 1991-2006

I Kongres w Lądku Zdroju 1992

II Kongres w Szczawnicy 1993

III Kongres w Kołobrzegu 1994

IV Kongres w Iwoniczu Zdroju 1995

V Kongres w Ciechocinku 1996

VI Kongres w Polańczyku 1997

VII Kongres w Cieplicach Śląskich Zdroju 1998

VIII Kongres w Połczynie 1999

IX Kongres w Ustroniu 2000

X Kongres w Polanicy Zdroju 2001

XI Kongres w Krynicy 2002

XII Kongres w Rabce 2003

XIII Kongres w Nałęczowie 2004

XIV Kongres w Kołobrzegu 2005

XV Kongres w Inowrocławiu 2006


W kongresach brało udział od 200 do 300 uczestników. Ostatnich pięć kongresów organizowały wspólnie trzy organizacje: Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych.

Niezależnie od kongresów Sekcja Producentów Butelkowanych Wód Mineralnych, działającej w ramach Izby pod przewodnictwem Mieczysława Kucharskiego, zorganizowała 9 Ogólnopolskich Konferencji Producentów Butelkowanych Wód Mineralnych.
 • Połczyn -1991

 • Połczyn - 1992

 • Połczyn - 1993

 • Piwniczna - 1994

 • Świeradów - 1995

 • Ciechocinek -1996

 • Nałęczów - 1997

 • Piwniczna - 1998

 • Augustów - 1999

W konferencjach brało udział do 250 osób. W okresie działalności Izby ukazało się kilkanaście ważnych wydawnictw.  • Ukazało się siedem Informatorów Uzdrowisk Polskich.

  • Informator Uzdrowisk Polskich w języku niemieckim.

  • Sześć Informatorów Rozlewni – Naturalne Wody Mineralne.

  • publikacja – Butelkowane Wody Mineralne w Polsce.

Redaktorem sześciu Informatorów Uzdrowisk Polskich był prof. Andrzej Madeyski, a ostatnio wydanego mgr Jolanta Walczak-Sielicka. Redaktorem Informatora Rozlewni był dr Mieczysław Kucharski. Ponadto wydano około 140 biuletynów informacyjnych.

Działalność Izby w okresie 1991-2006
Działalność Izby odbywała się na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim Izba w początkowym okresie skupiła się na integracji całego środowiska uzdrowiskowego i myślę, że to się władzom udało. Należy do największych osiągnięć Izby. Niestety w końcu lat dziewięć dziesiątych fundamenty tej jedności zaczęły pękać i w rezultacie powstała druga organizacja, która skupiła u siebie uzdrowiska Ministerstwa Zdrowia. Tą organizacja była Unia Uzdrowisk Polskich. Wprawdzie współpracowała z Unią, jak również z wcześniej powstałym Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych układa się dobrze, ale w kwestii uzdrowiskowej czasem te trzy organizacje miały odmienne zdanie.

Większa zbieżność nastąpiła przy wspólnej organizacji Kongresów Uzdrowiskowych, począwszy od Kongresu w Rabce, a ostatnio trwają rozmowy na temat powołania Związku Uzdrowisk Polskich, jak to było w założeniach na początku lat dziewięćdziesiątych.

Drugim ważnym elementem w działalności Izby była organizacja Kongresów Uzdrowiskowych i konferencji specjalistycznych. Kongresy Uzdrowiskowe były najbardziej widoczną w kraju imprezą, na której spotykali się corocznie wszystkie środowiska uzdrowiskowe z władzami centralnymi i samorządem lokalnym. Wnioski i uchwały jakie zapadały na tych kongresach były wytycznymi do władz Izby. Nie wszystkie jednak uchwały mogły być zrealizowane, częściowo z przyczyn obiektywnych, a czasem z braku dobrej woli pracowników Ministerstwa Zdrowia. Jednakże wiele z tych wniosków było zrealizowanych albo dało początek działalności w zakresie uzdrowiskowym w dłuższej perspektywie.

Widocznym działaniem Izby były liczne wydawnictwa, a szczególnie Informatory Uzdrowisk Polskich i Informatory Rozlewni i miesięczne biuletyny informacyjne podające bieżące wydarzenia uzdrowiskowe.

Niestety wskutek częstych zmian prezesów zarządu w ostatnich latach wydawanie tych periodyków zostały zakłócone.

W pierwszych latach funkcjonowania Izby Zarząd prowadził działalność normalizacyjną, zakończoną brakiem funduszy w Komitecie Normalizacyjnym oraz utracie prawnej wartości norm.

Władze Izby uczestniczyły zawczasu ze zmiennym szczęściem w pracach legislacyjnych, szczególnie Zarząd od 1992 roku w przygotowaniach do projektu ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, która dopiero ukazała się w 2005. Przez cały okres działalności izby, władze prowadziły promocje uzdrowisk, bądź to przez organizacje konferencji, bądź też przez różnego rodzaju udział w targach krajowych i zagranicznych w dziedzinie turystyki, wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego.

Słabym punktem przez cały okres była współpraca międzynarodowa ograniczona do sporadycznych kontaktów.Liczne konsultacje udzielane członkom przez władze Izby telefonicznie i osobiście stanowiły i stanowią ważny element działalności Izby.
Wnioski:

 1. Stabilność personelu Zarządu. Bez tego Izba na dłużej nie będzie w stanie funkcjonować. Mam nadzieję, że powierzenie funkcji prezesa zarządu Izby dr Waldemarowi Krupie i przeniesienie siedziby do Sopotu zdecydowanie poprawi organizację i działalność Izby.

 2. Konieczna jest poprawa finansów Izby poprzez organizację konferencji, szkoleń i wydawnictw itp.

 3. Większa aktywność członków Izby.

 4. Stała współpraca z organizacjami międzynarodowymi i dążenie do Europejskiego Związku Uzdrowisk.

 5. Wzmożenie współpracy z władzami centralnymi w zakresie tworzenia przepisów związanych z uzdrowiskami.

 6. Pomoc członkom w zakresie pozyskiwania finansów ze środków państwowych, samorządowych i unijnych.

 7. Pomoc przy prywatyzacji podmiotów uzdrowiskowych.

 8. Prywatyzacja rozlewni uzdrowiskowych.

 9. Aktywna współpraca z Unią Uzdrowisk Polskich i Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych w zakresie utworzenia Związku Uzdrowisk Polskich.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna