Zarząd dróg I zieleni w gdańskuPobieranie 14.53 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.53 Kb.ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

Sygn. akt 46/B/PC/2015

Gdańsk, dnia 13.11.2015r.

Strona internetowa

Tablica ogłoszeniowa
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na ,,Dostawę betonowych koszy na śmieci’’.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.), w imieniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku informuję, iż w w/w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez: PPH „UNI-ARCZ” A. Czerwiński, ul. Wójcicka 8, 04-763 Warszawa z ceną ofertową 104 892,68 zł. brutto (99,00 pkt) oraz z terminem płatności 21 dni (0,00 pkt).Łączna liczba punków 99,00.
Uzasadnienie wyboru:

Oferta zdobyła największą ilość punktów oraz spełnia wymogi SIWZ i ustawy Pzp.


Wypełniając dyspozycje art. 92 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje iż, umowa może zostać zawarta następnego dnia od otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin płatności

Suma punktów

1

INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

146 659,05 zł

71 pkt


30 dni

1pkt


72 pkt

2

PPH „UNI-ARCZ” A. Czerwiński, ul. Wójcicka 8, 04-763 Warszawa

104 892,68 zł

99 pkt


21 dni

0 pkt


99 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.Siedziba: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna