Zarząd powiatu radomskiegoPobieranie 1.22 Mb.
Strona1/16
Data10.05.2016
Rozmiar1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO

PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATU RADOMSKIEGO

Styczeń 2004PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU RADOMSKIEGO

Opracowany przez :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INTER – REM


26-600 RADOM

ul. Wiertnicza 3

e-mail: janusz.kepka@wp.pl

Dyrektor – inż. Janusz KępkaAutor opracowania:

mgr inż. Andrzej Wojciechowski

Biegły z listy Wojewody Mazowieckiego nr 244

Rzeczoznawca PZiTS – NOT nr 1918
Opracowanie wykonano:SPIS TREŚCI str.

 1. Ogólna charakterystyka powiatu 4

1.1. Powierzchnia i sieć osadnicza 4

1.2. Rolnictwo i gospodarka 6

1.3. Ochrona środowiska 6

1.4. Edukacja 7

1.5. Świadczenia zdrowotne 7

1.6. Turystyka 8 1. Stan gospodarki odpadami sektora komunalnego 8

  1. Ilość i źródła powstawania odpadów 8

  2. Aktualny sposób zagospodarowania odpadów 11

2.3. Istniejące systemy zbierania odpadów zmieszanych 12

  1. Istniejące systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 12

2.5. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania 13

2.6. Opłaty za wywóz i unieszkodliwianie 14

2.7. Integracja międzygminna 15

2.8. Wykorzystywane instalacje do gospodarowania odpadami 16

2.8.1. Składowiska odpadów 16

2.8.2. Sortowanie odpadów opakowaniowych 17

2.8.3. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych 17

2.8.4. Rotacyjne magazynowanie odpadów niebezpiecznych

i przemysłowych o kubaturze 6000m3 przy składowisku
Wincentów miasto Radom PPUH RADKOM 17

2.9. Czynne składowiska odpadów komunalnych 17

2.10. Komunalne osady ściekowe 25


  1. Odpady zawierające azbest 25

  2. Zamierzenia gmin porządkujących gospodarkę odpadami 26

 1. Stan gospodarki odpadami sektora gospodarczego 29

  1. Podmioty gospodarcze występujące w poszczególnych gminach 29

  2. Ilość i rodzaj odpadów z sektora gospodarczego 32

  3. Składowiska odpadów przemysłowych i niebezpiecznych 36

 1. Wnioski i identyfikacja problemów 41

 2. Regionalny system gospodarki odpadami 45

 3. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami sektora
  komunalnego – założenia 48

  1. . Odpady komunalne 48

6.2. Prognoza nagromadzenia 48

6.3. Prognoza składu grupowego odpadów 49

6.4. Odpady biodegradowalne 50

6.4.1. Ilość odpadów 50

6.4.2. Wymagany poziom odzysku 51

6.5. Odpady opakowaniowe Kod 15 01 51

6.5.1. Ilość odpadów 51

6.5.2. Wymagany poziom odzysku 52

6.6. Odpady problemowe 53

6.6.1. Ilość odpadów 53

6.6.2. Wymagany poziom odzysku 54

6.7. Odpady niebezpieczne Kod 20 01 54

6.7.1. Ilość odpadów 54

6.7.2. Wymagany poziom odzysku 54

6.8. Odpady mineralne Kod 20 03 99 55

6.8.1. Ilość odpadów 55

6.8.2. Wymagany poziom odzysku 55

6.9. Odpady wielkogabarytowe – poużytkowe Kod 20 03 07 55

6.9.1 Ilość odpadów 55

6.9.2. Wymagany poziom odzysku 56

6.10. Odpady budowlane 56

6.10.1. Ilość odpadów 56

6.10.2. Wymagany poziom odzysku 57

6.11. Komunalne osady ściekowe Kod 19 08 05 57

6.11.1. Wymagany poziom odzysku – zagospodarowanie 58

6.12. Odpady azbestowe Kod 10 13 09 59

6.12.1. Ilość odpadów 59

6.12.2. Wymagany poziom likwidacji 60 1. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami sektora
  gospodarczego – założenia 61

7.1. Odpady z sektora gospodarczego 61

7.2. Prognoza zmian w sektorze gospodarczym 62 1. Cele i zadania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji
  w okresie 2004-2011 roku 64

8.1. Główne zadania koordynowane przez jednostki szczebla wojewódzkiego 64

8.2. Główne zadania koordynowane przez jednostki samorządu powiatowego 65

8.3. Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego 66


 1. Projektowany system gospodarki odpadami sektora komunalnego 74

9.1. Zarządzanie 74

9.2. Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych 75

9.3. Pozyskiwanie odpadów zmieszanych 76

9.4. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych 77

9.5. Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych 78

9.5.1. Pozyskiwanie w systemie zbiórki u źródła 78

9.5.2. Pozyskiwanie w systemie ogólnodostępnych zestawów 79

9.6. Pozyskiwanie odpadów problemowych 79

9.7. Regionalny zakład zagospodarowania odpadów 80

9.7.1. Sortownia odpadów opakowaniowych 80

9.7.2. Kompostownia odpadów biodegradowalnych 81

9.7.3. Składowisko odpadów resztkowych 81 1. Projektowany system gospodarki odpadami sektora gospodarczego 84

10.1 Zarządzanie 84

10.2 Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego 84 1. Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 86

 2. Instrumenty finansowe 88

12.1. Wytyczne dla planów gospodarki odpadami 88

12.2. Pozyskiwanie środków wynikające z ustaw 88

12.3. Pozyskiwanie środków z funduszy ochrony środowiska 90

12.4. Pozyskiwanie środków z fundacji 90

12.5. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej 91

12.6. Pozyskiwanie środków z banków i instytucji leasingowych 91

13. Monitoring i ocena realizacji celów 92

13.1. System sprawozdawczości 92

13.2. Wskaźniki monitorowania planu 94

14.Analiza oddziaływania planu na środowisko 96

15.Streszczenie w języku niespecjalistycznym 99

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna