Zarząd zieleni miejskiej w elblągu wniosek o dzierżawę stanowiska handlowegoPobieranie 13.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.97 Kb.
Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 343/2009

Prezydenta Miasta Elbląg

Elbląg, dnia …………………


…………………………………

Imię i nazwisko (Nazwa firmy)

…………………………………

Adres


…………………………………

telefon


ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
W ELBLĄGUWniosek

o dzierżawę stanowiska handlowego
Proszę o wydzierżawienie stanowisk(a) na działalność handlową na okres od 24 października do 2 listopada 2009 r. przy cmentarzu komunalnym:

– cmentarz Dębica* stara część – liczba stanowisk - ………….

_ cmentarz Dębica * nowa część – liczba stanowisk - ……….

– cmentarz przy ul. Agrykola* – liczba stanowisk - …………

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem udostępniania stanowisk na działalność handlową przy cmentarzach komunalnych oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nim zawartych i przyjętych procedur.

……………………………………………

podpis
Do wniosku załączam:


  • aktualny wypis z właściwego rejestru, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej*

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji płatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych*

  • decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego za rok 2009*

  • zaświadczenie o prowadzeniu działu specjalnego w ogrodnictwie*

*- niepotrzebne skreślić

Kwit kasowy cm. Agrykola Kwit kasowy cm. Dębica

stara część  1. ………………………………… 1. …………………………………

  2. ………………………………… 2. …………………………………

  3. ………………………………… 3. …………………………………

  4. ………………………………… 4. …………………………………

  5. ………………………………… 5. …………………………………

Kwit kasowy cm. Dębica

nowa część
1. …………………………

2. …………………………

3. …………………………

4. …………………………

5. …………………………

Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do przebiegu losowania, trybu jego przeprowadzenia oraz zgodności tych procedur z przyjętym regulaminem.Elbląg, 8 października 2009 r. ……………………………………………

podpis wnioskodawcy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna