Zarządu powiatu łÓdzkiego wschodniegoPobieranie 8.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.02 Kb.
UCHWAŁA NR 209/2011

ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO


z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857, Nr 151, poz. 857) Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:
§ 1. W skład Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego powołuje się następujące osoby:

 1. Antoni Tomczyk – przedstawiciel Gminy Koluszki,

 2. Beata Krawczyk – przedstawiciel Gminy Tuszyn,

 3. Izabella Stępień – przedstawiciel Gminy Rzgów,

 4. Krzysztof Rokicki – przedstawiciel Gminy Nowosolna,

 5. Mirosław Sójka – przedstawiciel Gminy Brójce,

 6. Piotr Mróz – przedstawiciel Powiatowego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego" z siedzibą w Koluszkach gm. Koluszki,

 7. Krzysztof Bołbot – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wiśniowa Góra" z siedzibą w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol,

 8. Zdzisław Sabela – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" z siedzibą w Rzgowie, gm. Rzgów

 9. Adam Koszacki – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach,

 10. Czesław Lech – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie,

 11. Jarosław Sobieszek – Radny Powiatu Łódzkiego Wschodniego delegowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


§ 2. Zakres zadań oraz regulamin działania Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego określa Uchwała Nr 77/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ustalenia regulaminu jej działania.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

Starosta Piotr Busiakiewicz ...........................................


Wicestarosta Marek Jarzębski ...........................................
Członek Zarządu Jerzy Kabat ...........................................
Członek Zarządu Mariusz Kotynia ...........................................
Członek Zarządu Aleksandra Kubicka ...........................................


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna