Zarządu Powiatu w PolkowicachPobieranie 10.53 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.53 Kb.
Uchwała Nr 85/134/08

Zarządu Powiatu w Polkowicach


z dnia 09 lipca 2008 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.


Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz
§ 15 pkt 5 Uchwały Nr XI/89/07 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Polkowickiego na 2008 r.

Zarząd Powiatu w Polkowicach , w składzie :


  1. Marek Tramś

  2. Jan Bunkiewicz,

  3. Andrzej Czekajło


uchwala, co następuje :
§ 1

1. lokuje się wolne środki w wysokości 1.000.000 zł


  1. okres trwania lokaty: 1 miesiąc

  2. oprocentowanie lokaty wynosi 6,43 %

  3. środki lokuje się w banku : AIG Bank Polska S.A2. lokuje się wolne środki w wysokości 3.000.000 zł
a) okres trwania lokaty: 1 miesiąc

  1. oprocentowanie lokaty wynosi 6,43 %

  2. środki lokuje się w banku : AIG Bank Polska S.A


3. lokuje się wolne środki w wysokości 5.000.000 zł
a) okres trwania lokaty: 3 miesiące

  1. oprocentowanie lokaty wynosi 6,90 %

  2. środki lokuje się w banku : AIG Bank Polska S.A§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polkowickiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie

do Uchwały Nr 85/134/08

Zarządu Powiatu w Polkowicach

z dnia 09 lipca 2008 roku.

Zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami na lokaty terminowe w kwotach


1.000.000 zł. na okres 1 miesiąca, 3.000.000 zł na okres 1 miesiąca oraz 5.000.000 zł na okres 3 miesięcy w dniu 08 lipca 2008 r. w godzinach od 13.05 do 14.15 wynegocjowane została następujące stawki :

- lokata 1.000.000 zł 6,43 %,

- lokata 3.000.000 zł 6,43 %,

- lokata 5.000.000 zł 6,90 %.

wygrał AIG Bank Polska S.A we Wrocławiu.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna