Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława StaszicaPobieranie 4.94 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar4.94 Kb.

PW-0151/1526/2004


Zarządzenie Nr 1526/2004

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Annie Czechowicz od dnia l kwietnia 2004 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica do dnia powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany w trybie i na zasadach określonych w art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2004 r.§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu miasta stołecznego Warszawy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od l kwietnia 2004 roku.Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Lech Kaczyński


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna