Zarządzenie nr 3 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 1 października 2009 r w sprawie powołania Rady Programowej Kozminski International Business School w Akademii Leona KoźmińskiegoPobieranie 7.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.16 Kb.
Zarządzenie nr 3

Rektora Akademii Leona Koźmińskiego

z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie powołania Rady Programowej Kozminski International Business School

w Akademii Leona Koźmińskiego

Na podstawie § 39 ust.1 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego zarządzam co następuje:

§ 1


  1. Z dniem 1 października 2009 roku powołuję na rok akademicki 2009/2010 Radę Programową Kozminski International Business School w składzie:

Prof. Andrzej Koźmiński – Przewodniczący

Prof. Wiktor Askanas

Prof. Witold Bielecki

Prof. Dorota Dobija

Prof. Adam Noga

Prof. Dariusz Jemielniak

Prof. Grzegorz Kołodko

Dr Sveta Gudkova

Dr Jacek Tomkiewicz

Dr Adam Szpaderski

Mgr Lilija Harmoza – Sekretarz Organizacyjny
  1. Zadaniem Rady, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności formułowanie, za pośrednictwem Prorektorów ds. Studiów, wniosków do Senatu o dokonywanie zmian w programach studiów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna