Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2015 rPobieranie 36.62 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar36.62 Kb.
Zarządzenie nr 35/2015

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz. 852), Wójt Gminy Kramsk zarządza, co następuje:

§1
W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia.
§2
Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kramsk

(-) Józef Drop

Załącznik nr 1


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 w Kramsku

1. Joanna Kaliska zam. Kramsk zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"


2. Katarzyna Krotoszyńska zam. Podbór zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
3. Mirosław Wróbel zam. Dębicz zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Aleksandra Tylkowska zam. Kramsk zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Marlena Nowicka zam. Kramsk zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
6. Alicja Rusin zam. Kramsk-Pole zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
7. Przemysław Rubczewski zam. Chmielnik zgłoszony przez Fundacja Wolność i Nadzieja
8. Tadeusz Wesołowski zam. Kramsk zgłoszony przez NSZZRI Solidarność
9. Anna Piechocka zam. Władzimirów zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk

Załącznik nr 2


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 2 w Kramsku

1. Joanna Magdalena Borkowska zam. Kramsk zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"


2. Irena Frochlich zam. Kramsk-Pole zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
3. Emilia Piechocka zam. Kramsk-Pole zgłoszona przez Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
4. Agnieszka Zetlerowicz zam. Kramsk zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Małgorzata Górska zam. Kramsk zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6. Natalia Gospodarek zam. Kramsk zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
7. Barbara Błaszczyk zam. Kramsk zgłoszona przez Fundacja Wolność i Nadzieja
8. Aleksandra Zarębska zam. Kramsk-Łęgi zgłoszona przez Twój Ruch
9. Małgorzata Bąkowska zam. Winnica zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk

Załącznik nr 3


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 3 w Bilczewie

1. Dominika Wojciechowska zam. Winnica zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"


2. Maria Adamczyk zam. Święciec zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
3. Kamil Baranowski zam. Pąchów zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Lesław Wiktorski zam. Kramsk zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Agnieszka Rusin zam. Kramsk-Pole zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
6. Michał Świderski zam. Kramsk zgłoszony przez Fundacja Wolność i Nadzieja
7. Anna Konwerska zam. Pąchów zgłoszona przez Twój Ruch
8. Artur Desecki zam. Kramsk zgłoszony przez NSZZRI Solidarność
9. Elżbieta Szkalska zam. Kramsk zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk


Załącznik nr 4


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 4 w Milinie

1. Natalia Wojciechowska zam. Winnica zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"


2. Katarzyna Mikorska zam. Barce zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
3. Małgorzata Rogowska zam. Borki zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Krystyna Konieczyńska zam. Podbór zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
5. Dominika Ochnicka zam. Kramsk zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
6. Arkadiusz Konieczyński zam. Podbór zgłoszony przez Fundacja Wolność i Nadzieja
7. Teresa Pieszak zam. Milin zgłoszona przez Twój Ruch
8. Dominik Tęgos zam. Konstantynów zgłoszony przez NSZZRI Solidarność
9. Daniela Baranowska zam. Barce zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk

Załącznik nr 5


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 5 w Patrzykowie

1. Agata Kołodziejczak zam. Święte zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów


2. Stanisław Łopata zam. Konstantynów zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Piotr Wałowski zam. Wysokie zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Katarzyna Wałowska zam. Święte zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
5. Iwona Szafrańska zam. Wielany zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
6. Agnieszka Rubczewska zam. Milin zgłoszona przez Fundacja Wolność i Nadzieja
7. Justyna Żabeierek zam. Grabowe zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspólnota
8. Łukasz Rubczewski zam. Chmilenik zgłoszony przez Twój Ruch
9. Anna Świderska zam. Kramsk-Łęgi zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk

Załącznik nr 6


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 6 w Grąblinie

1. Ilona Rabe zam. Strumyk zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"


2. Marlena Klimczak zam. Pogorzałki zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
3. Daniel Marcin Nowakowski zam. Święte zgłoszony przez Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
4. Teresa Smolarek zam. Izabelin zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Anna Andrzejewska zam. Kramsk-Łęgi zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6. Katarzyna Rogowska zam. Kramsk zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
7. Romana Kozieł zam. Rudzica zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
8. Monika Desecka zam. Kramsk zgłoszona przez NSZZRI Solidarność
9. Renata Kołodziej zam. Kramsk zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk

Załącznik nr 7


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 7 w Helenowie Drugim

1. Agnieszka Majdzińska zam. Wysokie zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"


2. Wiesława Krawiec zam. Helenów Drugi zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
3. Ewa Młodzińska zam. Helenów Drugi zgłoszona przez Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
4. Kazimierz Stefański zam. Święciec zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Angelika Głowacka zam. Helenów Pierwszy zgłoszona przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
6. Sławomir Kinalski zam. Rudzica zgłoszony przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
7. Mateusz Rubczewski zam. Chmielnik zgłoszony przez Twój Ruch
8. Sylwia Desecka zam. Helenów Drugi zgłoszona przez NSZZRI Solidarność
9. Elżbieta Kubsik zam. Sakłak zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk

Załącznik nr 8


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 8 w Woli Podłężnej


  1. Kinga Jaworska zam. Kramsk-Łęgi zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"
  1. Janusz Cichocki zam. Drążek zgłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
  1. Marcin Mrzewiński zam. Wola Podłężna zgłoszony przez Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
  1. Marcin Guźniczak zam. Polskie Stronnictwo Ludowe Morzysław-Kolonia zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Eugeniusz Budziński zam. Kramsk zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej


6. Aneta Wojciechowska zam. Podbór zgłoszona przez Fundacja Wolność i Nadzieja
7. Zofia Furmańska zam. Wola Podłężna zgłoszona przez Twój Ruch
8. Sylwia Malina Rusin zam. Helenów Drugi zgłoszona przez NSZZRI Solidarność
9. Anna Urbaniak zam. Konin zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk

Załącznik nr 9


do Zarządzenia nr 35/15

Wójta Gminy Kramsk

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 9 w Wysokiem

1. Małgorzata Wojciechowska zam. Winnica zgłoszona przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna "Razem"


2. Ewa Przybysz zam. Podgór zgłoszona przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
3. Grażyna Tęgos zam. Konstantynów zgłoszona przez Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
4. Krystyna Przybysz zam. Winnica zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Jadwiga Szafrańska zam. Wielany zgłoszona przez Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski
6. Julia Bryl zam. Winnica zgłoszona przez Fundacja Wolność i Nadzieja
7. Katarzyna Szurgot zam. Kuźnica zgłoszona przez Twój Ruch
8. Karolina Langner zam. Kuźnica zgłoszona przez NSZZRI Solidarność
9. Elżbieta Bryl zam. Barce zgłoszona przez Wójta Gminy Kramsk


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna