Zasady oceny punktowej w etapie I (oceniał I zasady ustalał Dr Bogdan Wszołek)Pobieranie 18.26 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.26 Kb.
Zasady oceny punktowej w etapie I (oceniał i zasady ustalał Dr Bogdan Wszołek):
Punkty za zadania (maks. 50): Ilość punktów do dodania w finale:
0-20 2 pkt

21-30 3


31-40 5

41-50 10
Za super pracę plastyczną – 1-2 pkt

Za lokatę: I – 3pkt, II – 2 pkt, III – 1 pkt

***
Zadania finałowe z rozwiązaniami (wytłuszczono poprawną odpowiedź).Autor zadań: Dr Bogdan Wszołek

1. W Polsce planuje się budowę wielkiego radioteleskopu o średnicy czaszy:


a) 32 m b) 70 m c) 90 m
2. Stowarzyszenie Astronomia Nova ma siedzibę w:
a) Częstochowie b) Warszawie c) Krakowie
3. Fakt, że planety okrążają Słońce po orbitach eliptycznych został odkryty przez:

a) Kopernika b) Keplera c) Galileusza


4. Na osiach diagramu Hertzsprunga-Russella odłożone są:
a) typ widmowy gwiazdy i jej absolutna wielkość gwiazdowa

b) prędkość światła i temperatura gwiazdy c) wiek i masa gwiazdy


5. Wśród gwiazd o wyszczególnionych poniżej typach widmowych wskaż najgorętszą:
a) F2 b) O7 c) M5
6. Projekt badawczy OGLE dotyczy:
a) ruchu sztucznych satelitów, b) ewolucji gwiazd, c) soczewek grawitacyjnych
7. Ilość galaktyk ocenia się na około: a) 200 mld b) 500 mln c) 100 mln
8. W roku 2009 podczas specjalnej konferencji naukowej w Częstochowie oddano honory:

a) Kopernikowi b) Heweliuszowi c) Metlerowi


9. Największa luneta w Polsce ma średnicę obiektywu 30 cm i znajduje się w:
a) Toruniu b) Chorzowie c) Poznaniu
10. Słońce jest: a) olbrzymem b) karłem c) protogwiazdą
11. Wenus daje się obserwować w Częstochowie w czerwcu 2010:
a) krótko przed świtem b) po zachodzie Słońca c) tylko za dnia
12. Obecnie Słońce: a) jest w maksimum aktywności b) wychodzi z minimum aktywności

c) kończy swoje życie na „ciągu głównym”


13. Pierwszy pomiar prędkości rozchodzenia się światła dokonał się w oparciu o:

a) obserwacje księżyców Jowisza b) obserwacje Merkurego c) eksperyment fizyczny
14. Znanym autorem rysunkowych astrożartów jest:

a) Andrzej Mleczko b) Jacek Drążkowski c) Maciej Mikołajewski


15. Korzystając z prawa Hubble’a łatwo pokazać, że galaktyki oddalające się od nas z prędkością 100000 km/s znajdują się średnio w odległości :
a) ponad 1 Gps b) prawie 100 Mps c) około 100 mln lat świetlnych

16. Luneta astronomiczna z obiektywem o ogniskowej 100 cm i okularem o ogniskowej 25 mm daje powiększenie: a) 4-krotne b) 25-krotne c) 40-krotne


17. Gdyby Ziemia znajdowała się 2 razy dalej od Słońca, wtedy rok gwiazdowy trwałby:

a) 2 b) 2.8 c) 4 razy dłużej niż obecnie.


18. Najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest:
a) Merkury b) Jowisz c) Wenus
19. Ziemia porusza się wzdłuż swojej orbity najszybciej wtedy, kiedy znajduje się:
a) w peryhelium b) w aphelium c) w pełni dla obserwatora na Księżycu
20. Profesor Ryszard Wielebiński to słynny:
a) astronauta b) radioastronom c) odkrywca komet
21. Głośne ostatnio problemy identyfikacji i powtórnego pochówku Mikołaja Kopernika wzięły się, najogólniej rzecz ujmując, z powodu: a) zapomnienia miejsca pochówku przez rodaków

b) zniszczenia pierwotnego grobu astronoma przez Szwedów

c) wyszabrowania szczątków Kopernika przez Niemców podczas II wojny światowej
22. Perseidy to: a) córki Perseusza b) gromada otwarta gwiazd w Perseuszu c) rój meteorów

23. W czerwcu 2004 roku obserwowano w Częstochowie tranzyt Wenus. Dysk planety przesuwał się po tarczy słonecznej raczej: a) ze wschodu na zachód b) z dołu do góry


c) z zachodu na wschód
24. Tranzyt Wenus oglądany w Częstochowie w 2004 roku trwał:
a) kilka minut b) kilka godzin c) cały dzień

25. Byłoby wskazane, aby teleskop do obserwacji Ziemi z ustalonego miejsca na Księżycu miał montaż: a) paralaktyczny b) azymutalnyc) specjalny, umożliwiający drobne ruchy śledzące za prawie nieruchomą Ziemią
26. Teleskop do obserwacji gwiazd z Księżyca powinien podążać za niebem w tempie 360 stopni na: a) dobę gwiazdową b) miesiąc gwiazdowy c) rok gwiazdowy
27. Dla hipotetycznego obserwatora na Słońcu podczas całkowitego zaćmienia Słońca na Ziemi, Ziemia byłaby: a) niewidoczna b) widoczna na niebie jako gwiazda

c) ciemną tarczą na tle jasnego Księżyca


28. Dla obserwatora na Księżycu podczas całkowitego zaćmienia Księżyca na Ziemi, Ziemia jest:
a) w nowiu b) w pełni, ale zaćmiona c) w pełni i częściowo zaćmiona
29. Tranzyt Merkurego dla obserwatora na Ziemi trwa w porównaniu z tranzytem Wenus, na ogół:

a) zdecydowanie krócej b) o wiele dłużej c) podobnie długo


30. Słynna mgławica Krab znajduje się w gwiazdozbiorze:
a) Byka b) Andromedy c) Lwa

Zasady oceniania pracy finałowej:
Poprawna odpowiedź: 1 pkt
Błędna odpowiedź: -1 pkt
Brak odpowiedzi: 0 pkt


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna