Zasady wypożyczenia sprzętu planet do testów dla klientów action saPobieranie 8.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.76 Kb.
Zasady wypożyczenia sprzętu PLANET do testów dla klientów ACTION SA 1. Wypożyczać sprzęt do testów mogą jedynie firmy komputerowe kupujące w firmie Action SA. Firma Action SA nie obsługuje klientów końcowych.

 2. W momencie wypożyczenia wystawiana jest faktura – a w momencie zwrotu faktura korygująca pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki formalne.

 3. Wypożyczenie jest bezpłatne.

 4. Dla klientów kupujących osobiście towar musi powrócić z testów do 7 dni na magazyn Action SA.

 5. Dla klientów odbierających towar kurierem sprzęt po testach musi wrócić do 10 dni na magazyn Action SA.

 6. Aby wypożyczyć sprzęt do testów należy wypełnić „Deklarację wypożyczenia sprzętu PLANET” dostępną na stronie www.planet.pl (na samym dole po lewej stronie)

 7. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do handlowca który obsługuje daną firmę

 8. ( osobiście, faksem lub e-mailem )

 9. Decyzja o wypożyczeniu sprzętu jest podejmowana niezwłocznie na podstawie dotychczasowej historii wypożyczeń dla danego klienta. W przypadku, gdy danego sprzętu nie ma na magazynie to zostanie on sprowadzony z firmy PLANET, co może potrwać ok. 2 tygodni. Z przyczyn niezależnych od firmy Action SA może się zdarzyć, ze pojedyncze produkty z oferty firmy PLANET nie będą możliwe do sprowadzenia do testów.

 10. W przypadku nie spełnienia warunków formalnych wymienionych w deklaracji wypożyczenia, firma Action SA może odmówić przyjęcia produktów po testach.

 11. Klient po otrzymaniu towaru ma obowiązek sprawdzić w jakim jest on stanie – czy np. nie nosi widocznych śladów używania i bezzwłocznie poinformować o takim fakcie Pana Marcina Ślusarczyka mailem: marcin.slusarczyk@action.pl

 12. Jeśli z jakiś powodów klient ma problem z uruchomieniem lub konfiguracją towaru – należy skontakować się z działem wsparcia technicznego PLANET – tel 012 254 69 83/85 oraz zgłosić mailowo (e-maila: marcin.slusarczyk@action.pl)- przedłużenie testów o czas potrzebny na prawidłową konfigurację towaru.

 13. Przed zwrotem towaru należy wypełnić „Protokół zwrotu produktów PLANET na magazyn po testach” umieszczony na stronie www.planet.pl i postępować wg instrukcji zamieszczonej w tym dokumencie.

 14. Klienci którzy odsyłają sprzęt po testach – robią to na koszt własny, a paczka ma być zaadresowana do p. Konrada Więckowskiego w przypadku klientów kupujących towar w Warszawie (proszę koniecznie dołączyć wypełniony PROTOKÓŁ ZWROTU) . Paczki źle zaadresowane będą odsyłane na koszt klienta.

 15. Stan sprzętu po testach ocenia Dział Wsparcia Technicznego i jeśli nie ma zastrzeżeń to wystawiana jest faktura korygująca. Decyzja Działu Wparcia jest ostateczna.

 16. Nie ma potrzeby odsyłania sprzętu po testach, jeśli klient chce go zakupić.W związku z licznymi przypadkami błędnego adresowania paczek i wysyłaniem ich do różnych działów firmy ACTION SA oraz brakiem w przesyłce - wymaganych w regulaminie wypożyczenia dokumentów:
Paczki błędnie zaadresowane oraz bez protokołu zwrotu będą odsyłane na koszt klienta bez rozpatrzenia wniosku o zwrot towaru z testów, a termin wypożyczenia będzie się liczył od daty dostarczenia wymaganych dokumentów i wysłanie PRAWIDŁOWO zaadresowanej paczki.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna