Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I unieważnieniu postępowania w pakiecie XVII i XVIIIPobieranie 25.74 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar25.74 Kb.
Suwałki, dn. 10 lutego 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w PAKIECIE XVII I XVIII


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na dostawę leków i sprzętu medycznego jednorazowego użytku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 1/ZP/2016 wybrano oferty :


Pakiet I – Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Cena brutto 24 748,33 zł ( słownie : dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem 33/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet II – Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Cena brutto 102 867,65 zł ( słownie : sto dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem 65/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Cena brutto : 108 819,39 zł ( słownie : sto osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście 39/100 zł ) – kryterium ceny 94,53 punktów


Pakiet III – Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Cena brutto 15 149,96 zł ( słownie : piętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć 96/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 18 468,30 zł ( słownie : osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem 30/100 zł ) – kryterium ceny 82,03 punktów


Pakiet III ( poz. 33 i 34 ) – Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Cena brutto 4 166,10 zł ( słownie : cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć 10/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pakiet IV – Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Cena brutto 5 291,08 zł ( słownie : pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden 08/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Cena brutto : 5 579,09 zł ( słownie : pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 09/100 zł ) – kryterium ceny 94,84 punktów


Pakiet V – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto 8 386,54 zł ( słownie : osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć 54/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Cena brutto : 8 937,70 zł ( słownie : osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 70/100 zł ) – kryterium ceny 93,83 punktów


Pakiet VI – Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Cena brutto 10 152,44 zł ( słownie : dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa 44/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet VII – Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

Cena brutto 77,20 zł ( słownie : siedemdziesiąt siedem 20/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 86,40 zł ( słownie : osiemdziesiąt sześć 40/100 zł ) – kryterium ceny 89,35 punktów


PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Cena brutto : 87,92 zł ( słownie : pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 09/100 zł ) – kryterium ceny 87,80 punktów


Pakiet VIII – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Cena brutto 8 603,00 zł ( słownie : osiem tysięcy sześćset trzy 00/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet IX – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto 19 187,76 zł ( słownie : dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 76/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet X – Polmil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Cena brutto 21 341,88 zł ( słownie : dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden 88/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 22 105,11 zł ( słownie : dwadzieścia dwa tysiące sto pięć 11/100 zł ) – kryterium ceny 96,55 punktówPakiet XI – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto 41 377,01 zł ( słownie : czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem 01/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.

Pakiet XII – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto 168,48 zł ( słownie : sto sześćdziesiąt osiem 48/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 178,19 zł ( słownie : sto siedemdziesiąt osiem 19/100 zł ) – kryterium ceny 96,55 punktów


Pakiet XIII ( rękawice niejałowe ) – Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

Cena brutto 12 629,52 zł ( słownie : dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 52/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).

Pozostałe złożone oferty :
Medasept Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań

Cena brutto : 12 665,70 zł ( słownie : dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć 70/100 zł ) – kryterium ceny 99,71 punktów

Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Łozienice

Cena brutto : 13 096,62 zł ( słownie : trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 62/100 zł ) – kryterium ceny 96,43 punktów

Integros Sp. z o.o., ul. Legionów 59 a, 43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto : 13 130,64 zł ( słownie : trzynaście tysięcy sto trzydzieści 64/100 zł ) – kryterium ceny 98,47 punktów

Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 13 174,92 zł ( słownie : trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 92/100 zł ) – kryterium ceny 95,86 punktów


ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Cena brutto : 13 394,16 zł ( słownie : trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 16/100 zł ) – kryterium ceny 94,29 punktów


Polmil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Cena brutto : 13 975,20 zł ( słownie : trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 20/100 zł ) – kryterium ceny 90,37 punktów


Pakiet XIV – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto 10 024,92 zł ( słownie : dziesięć tysięcy dwadzieścia cztery 92/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :
Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Cena brutto : 13 198,95 zł ( słownie : trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 95/100 zł ) – kryterium ceny 75,95 punktów


Pakiet XV ( poz. 1-9 ) – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Cena brutto 81 032,40 zł ( słownie : osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa 40/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pozostałe złożone oferty :

Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto : 101 668,88 zł ( słownie : sto jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 88/100 zł ) – kryterium ceny 79,70 punktów
Pakiet XV ( poz. 10-13 ) – Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Cena brutto 1 788,94 zł ( słownie : jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt osiem 94/100 zł ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Pakiet XVI ( poz. 1-5 ) – Promed S.A., ul. Krajewskiego 1 B, 01-520 Warszawa

Cena brutto 36.223,20 zł ( słownie : trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 20/100 ) – kryterium ceny 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na kryterium ceny ).


Nie wpłynęły inne oferty.
Pakiet XVII - Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące Pakietu XVII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pakiet XVIII - Nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące Pakietu XVIII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna