Zawiadomienie o wyborze ofertyPobieranie 5.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.95 Kb.
ABI.VI.271.1.31.2011 Tarnobrzeg, dnia 14.11.2011r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 14 000,00 euro pn. Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich przebudowy ul. Konfederacji Dzikowskiej na Os. Dzików w Tarnobrzegu - II etap.

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

Pracownia Projektowa B&W

Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30

39-400 Tarnobrzeg

za cenę brutto: 1 968,00 zł
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu spośród ofert podlegających ocenie.

  1. Firma LGM Grzegorz Wiliński ul.Leśna 6, 57-100 Strzelin – 53,33 pkt.

  2. PRI ESTAKADA M. Dąbrowska Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów-39,02 pkt

  3. Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS ul.Matejki 7, 22-100 Chełm-45,71 pkt.

  4. Pracownia projektowa B&W W.Nanek ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg- 100 pkt.

Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otrzymują:  1. Firma LGM Grzegorz Wiliński ul.Leśna 6, 57-100 Strzelin

  2. PRI ESTAKADA M. Dąbrowska Adamów Rososki 21, 05-650 Chynów

  3. Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS ul.Matejki 7, 22-100 Chełm

  4. Pracownia projektowa B&W W.Nanek ul.Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg

  5. a/a


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna