Zdolność rozkładu malonianuPobieranie 10.09 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.09 Kb.

  1. Zdolność rozkładu malonianu

Pojedynczą kolonię bakteryjną zawiesza się w podłożu płynnym zawierającym jako jedyne źródło węgla malonian sodowy. Do podłoża dodaje się wskaźnik pH – błękit bromotymolowy, który w środowisku obojętnym ma zabarwienie zielone. Pałeczki posiadające zdolność rozkładu malonianu poprzez alkaliczne produkty metabolizmu zmieniają barwę podłoża na niebieską.


  1. Zdolność rozkładu mocznika (wytwarzanie ureazy)

Zdolność enzymatycznego rozkładu mocznika bada się na podłożach zawierających 2% mocznik oraz wskaźnik pH – czerwień fenolową. Powstający w trakcie hodowli NH3 alkalizuje podłoże i powoduje zmianę jego barwy z żółtej na różowoamarantową.


  1. Wykrywanie oksydazy cytochromowej

Próbę na obecność oksydazy cytochromowej można wykonywać dwiema metodami:

fenylenodiaminy zakrapla się bezpośrednio na kolonie bakterii na płytce;

  • na pasku bibuły nasączonym 1% wodnym roztwórem chlorowodorku di- lub tetrametylo-p-fenylenodiaminy rozciera się masę bakteryjną zebraną z podłoża agarowego za pomocą szklanej lub plastikowej bagietki;

W obu przypadkach wystąpienie w ciągu minuty granatowego zabarwienia (powstaje błękit indolofenolowy) bakterii świadczy o reakcji dodatniej.


  1. Zdolność rozkładu tryptofanu do indolu

Badane bakterie zawiesza się w wodzie peptonowej z dodatkiem tryptofanu i inkubuje w temperaturze 37°C przez 24 h. Następnie na hodowlę nawarstwia się zmodyfikowany odczynnik Ehrlicha, w skład którego wchodzi
p-dimetyloaminobenzaldehyd, alkohol amylowy i stężony kwas solny. Powstanie ciemnoróżowego pierścienia świadczy o reakcji dodatniej.


  1. Identyfikacja serologiczna pałeczek z rodzaju Salmonella – schemat Kauffmana i White’a

Hodowlę badanego szczepu prowadzi się na podłożu nie zawierającym węglowodanów przez 24h w temperaturze 37°C. Następnie wykonuje się homogenną zawiesinę bakteryjną w 0,85% roztworze NaCl. Badanie przeprowadza się wykonując szereg aglutynacji szkiełkowych. Aglutynację przeprowadza się na szkiełku podstawowym, kroplę gęstego, mlecznego inoculum badanego szczepu zawiesza się w kropli odpowiedniej surowicy w następującej kolejności:

  1. Surowica HM zawierająca przeciwciała dla wszystkich antygenów

rzęskowych (H) Salmonella. Aglutynacja komórek świadczy o przynależności do rodzaju Salmonella.

2. Surowica anty-Vi (antygen zjadliwości – aminocukier powierzchniowy) – obecność aglutynacji świadczy o przynależności do S. Typhi.

3. Surowice grupowe zawierające mieszaninę przeciwciał dla antygenów somatycznych w obrębie poszczególnych grup: kolejno AO, BO, CO, DO, EO. Aglutynacja komórek świadczy o przynależności do określonej grupy serologicznej.

4. Surowice dla spotykanych w obrębie danej grupy mieszanin antygenów rzęskowych, np. w obrębie grupy D będą to surowice: d, g, m. Aglutynacja komórek świadczy o przynależności do określonego serotypu.
  1. Identyfikacja serologiczna enteropatogennych serotypów pałeczek Escherichia coli

Pojedyncze kolonie bakteryjne morfologicznie przypominające pałeczki Escherichia coli przesiewa się na agar zwykły oraz na podłoże płynne pozwalające na ocenę zdolności wytwarzania indolu i rozkładu malonianu, w celu potwierdzenia przynależności badanego szczepu do gatunku. Podłoża inkubuje się 24h w temperaturze 37°C, a następnie szczepy indolo (+) i maloniano (-) poddaje się reakcji aglutynacji lateksowej. Na szkiełko podstawowe nakrapia się odpowiednio surowice zawierające przeciwciała, zaadsorbowane na powierzchni cząstek lateksu, swoiste dla określonych serotypów. Antygenem są zabite (łaźnia wodna, 100°C, 15 minut) komórki bakterii (hodowla płynna lub zawiesina w 0,85%NaCl). Powstanie aglutynatów świadczy o obecności szczepów enteropatogennych E. coli oraz o ich przynależności do danej grupy serologicznej.

Rozpuścic liofilizat surowicy w 10 ml mertiolatu.

10 probówek, w tym 2 kontrle do wszystkich 0,5 ml nacl , do 1 prob. 0,5 surowicy rozc w mertiol; z 1 prob przenieść 0,5 ml do nastepmej wymieszac i tak do czwartej włącznie;

Do kontr dodatniej 0,4 nacl i 0,1 surwicydo wszystkich prób zawiesina ag 1 kropla


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna