Zestaw 7 Budowa Materii 3 Rok FizykiPobieranie 9.91 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar9.91 Kb.
Zestaw 7 Budowa Materii 3 Rok Fizyki

Konwersatorium 4.01.12 (do oddania 11.01.12 zagadnienia zaznaczone czerwono)

  1. 1. Prawo Lamberta-Beera, wyprowadzenie.

Teoria:

Doswiadczenie:Pytanie: Jak K wyraża sie przez ?
  1. Oblicz procentowy spadek natężenia światła o długości fali 270nm przy przejściu przez warstwę o grubości 2.5mm roztworu substancji rozpuszczonej w heksanie o stężeniu 3.25 mmol∙dm-1. Molowy współczynnik absorpcj wynosi 855 dm3∙ mol-1∙cm-1.
  1. Roztwór nieznanego składnika biologicznego w kuwecie o grubości 1cm przepuszcza 20.1% promieniowania o długości fali 340nm. Jaki jest molowy współczynnik absorpcji, jeśli stężenie roztworu wynosi 1.11 10-4 mol∙dm-3.
  1. Moment bezwładności cząsteczki, to moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy czasteczki. Wyprowadż wzor na moment bezwładności cząsteczki liniowej o masach mA i mB
  1. Oblicz moment bezwładności cząsteczki 12CH35Cl3 względem jej osi trójkrotnej. Kąt HCCl wynosi 107, a długość wiązania C-Cl jest równa 177pm.
  1. Oblicz moment bezwładności cząsteczki H2O względem jej osi dwukrotnej. Kąt HOH wynosi 104.5, a długość wiązania jest równa 95.7pm.
  1. Rotator liniowy, widmo energetyczne, termy widmowe.  1. Oblicz moment bezwładności cząsteczki 14N16O. Równowagowa długość wiązania wynosi 115 pm. Oblicz odległość między liniami widma. Oblicz częstość przejścia J = 4  3 w czysto rotacyjnym widmie 14N16O.
  1. Jeśli liczba falowa przejścia rotacyjnego J = 3  2 cząsteczki 1H 35Cl, traktowanej jako rotator sztywny, wynosi 63.56 cm-1, to ile wynosi a) moment bezwładności cząsteczki, b) długość wiązania?

Dane do zadań:1 cm-1=1,98648∙10-23 J

ħ= 1,0546∙10-34 J∙s

mH=1,0078 u

u=1,6605∙10-27 kg

m(35Cl)=34,9688u

m(12C)=12u

m(14N)=14.0031u

m(16O)=15,9949u

Literatura: P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, Chemia Fizyczna – Zbiór zadań z rozwiązaniami

P.W. Aktins, Chemia fizyczna


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna