Zestaw pytań Pod herbami królów wpisz nazwy herbów oraz (dynastie) lub Imiona królów, którzy je używaliPobieranie 222.16 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar222.16 Kb.
  1   2   3
Nr kodowy ucznia ____________

Olimpiada TematycznaLosy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia.

Zawody II stopnia – wojewódzkie (okręgowe) – 11 marca 2011 r.Zestaw pytań

1. Pod herbami królów wpisz nazwy herbów oraz (dynastie) lub Imiona królów, którzy je używali:

(Razem – 12 pkt.)


Nazwa herbu
1 pkt1 pkt1 pkt1 pkt1 pkt1 pkt

dynastia/król
1 pkt1 pkt1 pkt1 pkt1 pkt1 pkt


2. Do dat pełnienia urzędu dopisz hetmanów wielkich koronnych i litewskich (Razem – 23 pkt.)

Hetmani Wielcy Koronni: (Razem – 11 pkt.)

data pełnienia urzędu

Imię i nazwisko hetmana

(alfabetycznie)

1526–1561
Stanisław Jan Jabłonowski

Jerzy Jazłowiecki

Stanisław Koniecpolski

Mikołaj Mielnicki

Mikołaj Potocki

Stanisław Potocki

Mikołaj Sieniawski

Jan Tarnowski

Dymitr Jerzy Wiśniowiecki

Jan Zamoyski

Stanisław Żółkiewski

1561–1569
1569–1575
1575–1580
1580–1605
1607–1620
1632–1646
1646–1651
1654–1667
1674–1682
1682–1702Hetmani Wielcy Litewscy: (Razem – 12 pkt.)

data pełnienia urzędu

Imię i nazwisko hetmana

(alfabetycznie)

1533–1541
Grzegorz Chodkiewicz

Jan Karol Chodkiewicz

Janusz Kiszka

Michał Kazimierz Pac

Janusz Radziwiłł

Jerzy Radziwiłł

Krzysztof Radziwiłł

Krzysztof Radziwiłł

Mikołaj Radziwiłł

Kazimierz Jan Sapieha

Lew Sapieha

Paweł Jan Sapieha

1544–1569
1569–1588
1588–1603
1605–1621
1625–1633
1635–1640
1640–1653
1654–1655
1655–1667
1667–1682
1682–1703
3. Wybrane reformy i przemiany w wojsku polskim w XVI – XVII w. W wolnych miejscach wpisz właściwą informację. (Każda informacja – 1 lub 2 pkt; Razem – 30 pkt.)

A) Na początku XVI wieku powstał z inicjatywy kanclerza Jana Łaskiego niezrealizowany projekt zniesienia podstawowej siły zbrojnej w Koronie i na Litwie czyli (nazwa – 1 pkt):

Dzięki temu projektowi ustaliła się zasada uchwalania przez sejm podatku, w sytuacji zagrożenia państwa, przeznaczonego na (jakie działania – 1 pkt):

B) Na sejmie w Piotrkowie w latach 1562–1563 przeprowadzono ostatecznie egzekucję dóbr (polegającą na – 1 pkt):

Król (który – 1 pkt):

przeznaczył (część – 1 pkt) dochodów z tych dóbr na utrzymanie wojska

zwanego od części dóbr przeznaczonych na jego utrzymanie (jako – 1 pkt):

C) W 1578 r. król Stefan Batory złożył projekt Utwo-rzenia w Polsce nowych jednostek piechoty zwanej (jak – 1 pkt):

uzbrojonej i zorganizowanej na wzór piechoty (jakich państw – 3 pkt):

Miano wybierać według zasady 1 chłop na (ile łanów – 1 pkt):

z dóbr (czyich – 1 pkt ):

D) Od 1569 r. do służby wojskowej powoływano też ludność mieszkającą na „dzikich polach”, czyli (nazwa 1 pkt):

Król Stefan Batory dwukrotnie powiększył ich liczbę tworząc instytucję (nazwa– 1 pkt):

E) W II połowie XVII w. zniesiono podział na wojska kwarciane i suplementowe (na czas wojny), tworząc jednolite wojska (nazwa – 1 pkt):

którego zmienny etat (nosił nazwę – 1 pkt): i zwiększany był na czas wojny.

Etat wojsk w II połowie XVII w. wynosił (ile tys. żołnierzy – z dokładnością do 2 tys.)

w Koronie w okresie pokoju (1 pkt):

w okresie wojny od: do: żołnierzy (2 pkt.)– na Litwie w okresie pokoju (1 pkt):

w okresie wojny od: do: (2 pkt.)F) Na początku XVII w. powstała lekka jazda. Obok sławy żołnierskiej przylgnęła do nich zła – rabusiów. Ze względu na niesforność król Zygmunt III Waza chętnie oddawał ich na służbę obcym monarchom, zwłaszcza zaprzyjaźnionego cesarza Niemiec w okresie europejskiego konfliktu zbrojnego zwanego (jak – 1 pkt):


Twórcą formacji był rtm (imię i nazwisko – 2 pkt.):

zwano ich (1 pkt)

Byli dobrze uzbrojeni – wymień 4 rodzaje broni, którą posiadali (4 pkt.):
4. Uzupełnij informacje dotyczące rodzajów wojsk; w wyznaczone miejsce wpisz odpowiednie dane.

PIECHOTA (Każda informacja – 1 lub 2 pkt; Razem – 24 pkt.)

A) W XVI w. jednostkami taktycznymi piechoty były (1 pkt): liczące od: do: żołnierzy (2 pkt.)

Wymień trzy rodzaje formacji tworzących piechotę w zależności od uzbrojenia (4 x 1 pkt = 4 pkt.):

a)

b)

c)

d)

B) Stefan Batory zreformował piechotę; żołnierze zostali uzbrojeni jednolicie w (4 x 1 pkt = 4 pkt.):

a)

b)

c)

d)

Piechota ta zwiększyła szybkostrzelność przez (jaki „wynalazek”): 1 pkt

C) Za panowania Zygmunta III Wazy pojawia się rodzaj piechoty dokonującej przemarszu w nowy sposób (jaki – 1 pkt): te oddziały to (nazwa – 1 pkt):

D) Od końca XVI w. zaciągano na służbę Rzeczypospolitej tzw. regimenty piechoty niemieckiej, które dzieliły się na:

a) 1 pkt

b) 1 pkt

Byli uzbrojeni w:

a) 1 pkt

b) 1 pkt

c) 1 pkt

E) Od XVI w. piechotę wspierali także walczący zarówno konno jak i pieszo: 1 pkt

uzbrojeni w:

a) 1 pkt

b) 1 pkt

c) 1 pkt

d) 1 pkt

JAZDA (Każda informacja – 1 lub 2 pkt; Razem: 12 pkt.)

A) Na początku XVI w. jazda (zaciężna i rycerskie pospolite ruszenie) składała się z 4 rodzajów zbrojnych:

a) 1 pkt

b) 1 pkt

c) i od połowy XVI w.: 2 pkt

B) Za panowania Stefana Batorego znaczenie ciężkozbrojnej jazdy kopijniczej zmalało a zastąpili ich (nazwa):

a) 1 pkt

b) 1 pkt

c) 1 pkt

C) W końcu XVI w. husaria przekształca się w ciężką jazdę uzbrojoną w: (5 x 1 pkt – razem 5 pkt.)

a)

b)

c)

d)

e)

ARTYLERIA I WOJSKA INŻYNIERYJNE (Każda informacja – 1 lub 2 pkt; Razem – 20 pkt.)

A) Artykuły artyleryjskie (puszkarskie), czyli regulamin jako pierwszy ogłosił król (który – 1 pkt):

Pierwsze działa artyleryjskie nazywały się (jak – 1 pkt): , a ośrodkami ich wytwarzania były dwa miasta (wymień jedno – 1 pkt):B) Znaczące zasługi dla rozwoju artylerii miał król „artylerii”: (który – 1 pkt):

Z jego inicjatywy na sejmie w 1637 r. uchwalono nowy podatek na wojsko (tzw. – 1 pkt):

którą płacili (kto – 1 pkt): .


Z tych dochodów zbudowano nowe arsenały (wymień jedno miasto – 1 pkt):

i odnowiono pięć: (wymień dwa 2 pkt):C) Artyleria była połączona z wojskami inżynieryjnymi. Pierwsi inżynierowie wznosili budowle (jakie – 2 pkt):

Wojska te zreorganizował król (który – 1 pkt): ; na ich czele postawił specjalistów włoskich m.in. (nazwisko jednego z nich – 1 pkt):

Jednym z najwybitniejszych inżynierów XVII wieku, który studiował w Holandii a doświadczenie wojskowe zdobywał walcząc o twierdzę La Rochelle był (stanowisko, imię i nazwisko – 3 pkt):

Inny artylerzysta (imię i nazwisko – 2 pkt):

prowadził studia i doświadczenia nad konstrukcją i zastosowaniem rakiet.


D) Kampanie Stefana Batorego były pierwszymi, które planowano przy pomocy uprzednio przygotowanych map; najwybitniejszy polski kartograf tej epoki to (imię i nazwisko – 2 pkt):

FLOTA (Każda informacja – 1 lub 2 pkt; Razem – 33 pkt.)

A) Po raz pierwszy kaprów zaczął werbować król (który – 1 pkt):

w roku (1 pkt) Monarcha wystawiał im dokumenty nazywając ich „naszymi żołnierzami morskimi”. Ich bazą był port (gdzie – 1 pkt): Celem ich było zablokowanie (jakich działań – 2 pkt):B) Ponownie w tym samym celu zaczął werbować kaprów król (który – 1 pkt):

Początkowo flotą, która liczyła 10 okrętów dowodził (imię i nazwisko – 2 pkt.):

(zwany Sierpinkiem). W 1567 roku flota liczyła ponad 30 okrętów, a bazą tej floty stał się: (1 pkt)

Król ten utworzył organ władzy w sprawach floty (odpowiednik Admiralicji); była to:(1 pkt), powstała w roku: (1 pkt). Jej przewodniczącym został rzecznik silnej floty i dominacji Polski na Bałtyku (imię i nazwisko – 2 pkt): Do zadań tego organu należało:

a) – 1 pkt

c) – 1 pkt

b) – 1 pkt

d) – 1 pkt

Pierwszy okręt – galeon zbudowany całkowicie w Polsce nosił nazwę: – 1 pkt

C) Od 1623 r. energiczną działalność w kierunku budowy regularnej floty podjął dworzanin Zygmunta III Wazy (imię i nazwisko – 2 pkt): W 1626 r. król Zygmunt III utworzył nowy urząd morski pod nazwą (2 pkt): W 1628 r. flota polska poniosła poważna stratę; Zygmunt III wysłał okręty do (1 pkt): , gdzie miały uczestniczyć w wojnie z (jakim państwem – 1 pkt):

Okręty nigdy nie wróciły do kraju, gdyż zostały zniszczone bądź zagarnięte przez (2 pkt):D) Za panowania Władysława IV dla obrony wybrzeża wybudowano dwie nowe twierdze (2 pkt):

Współpracownikami Króla w planach rozbudowy floty byli: dowódca nowopowstałych twierdz na wybrzeżu (2 pkt): oraz kartograf pochodzący z Nadrenii (2 pkt):który zaprojektował nową stocznię i bazę okrętów (gdzie – 1 pkt):

FORTYFIKACJE – Opisz w punktach (a, b, c, d) charakterystyczne cechy budowli obronnych wznoszonych wokół klasztorów, miast i siedzib magnackich od XVI do XVIII w. (12 x 2 pkt. = 24 pkt.)

A) systemu staro-włoskiego

B) systemu nowo-włoskiego

C) systemu holenderskiego

a) (2 pkt):


a) (2 pkt):


a) (2 pkt):


b) (2 pkt):

b) (2 pkt):b) (2 pkt):c) (2 pkt):

d) (2 pkt):c) (2 pkt):

d) (2 pkt):

e) (2 pkt):

d) (2 pkt):
5. Uzupełnij informacje, odpowiedz na pytania: (Każda informacja – 1 lub 2 pkt; Razem – 40 pkt.)

A) Pierwszą w Polsce fortyfikację w systemie starowłoskim zbudował (kto – 2 pkt):

(gdzie – 1 pkt):

B) Siedziby magnackie z fortyfikacjami nowowłoskimi: (za każde poprawne dopasowanie 1 pkt; Razem10 pkt)

Birże
Książeta Koreccy

Stanisław Lubomirski

Krzysztof Ossoliński

książęta Ostrogscy

Krzysztof Radziwiłł

Jeremi Wiśniowiecki

książęta Zbarascy

Mikołaj Zebrzydowski

Stanisław Żółkiewski


Korzec
Ostróg
Pilica
Pieskowa Skała
Połonne
Ujazd-Krzyżtopór
Wiszniowiec
Wiśnicz
Żółkiew
C) Siedziby magnackie z fortyfikacjami holenderskimi: (za każde poprawne dopasowanie 1 pkt, razem – 6 pkt)

Baranów Sandomierski
Stanisław Koniecpolski

Andrzej Leszczyński

Stanisław Lubomirski

Janusz i Bogusław Radziwiłł

Jerzy Radziwiłł

Jeremi Wiśniowiecki

Brody
Łańcut
Nieśwież
Słuck
Zbaraż
D) Miasta Rzeczypospolitej z fortyfikacjami holenderskimi: (za każde popr. wpisanie 1 pkt, razem – 9 pkt)

a)

d)

g)

b)

e)

h)

c)

f)

i)
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna