Zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwartePobieranie 28.29 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.29 Kb.
SAMOBÓJSTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Wydawnictwa zwarte:
 1. CARR Alan: Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.- 80 s.

Sygnatura: Mg 44768/w; Mg 44901/w


 1. CARRSON Robert C.: Psychologia zaburzeń. Vol.1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; [przeł. Władysław Dietrich]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 616 s.

Sygnatura: Czyt. 159.9


 1. CARRSON Robert C.: Psychologia zaburzeń. Vol. 2 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; [przeł. Władysław Dietrich]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 618 – 1247 s.

Sygnatura: Czyt. 159.9


 1. CZABAŃSKI Adam: Pakty samobójcze wśród młodzieży // W : Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego. – Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1999. – s. 249 – 259

Sygnatura: Mg 41701/w


 1. DURKHEIM Emile: Samobójstwo: studium z socjologii / Emile Durkheim, red. naukowa Elżbieta Tarkowska. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006. – 496 s.

Sygnatura: Mg 47035/w


 1. HOŁYST Bruno: Samobójstwa dzieci i młodzieży // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R - St. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003 . – s. 1091 - 1094
  Sygnatura: Czyt.37(03); PIP 0/9/ud
 1. HOŁYST Brunon: Samobójstwo - przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst ; [przedm. Walter Pöldinger]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 501 s.

Sygnatura: Mg 6863/ud; 49147/w


 1. HOŁYST Brunon: Suicydologia / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. – 1206 s.

Sygnatura: Czyt. M316


 1. JABŁOŃSKI Ryszard: Zachowania suicydalne – próba rozpoznania intencji, myśli i zamiarów samobójczych // W: Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego. – Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1999. – s. 235 – 241

Sygnatura: Mg 41701/w


 1. JAROSZ Maria: Samobójstwa / Maria Jarosz. – Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997. – 193 s.

Sygnatura: Mg 46339/w

 1. MALICKA Hanna: Struktura i dynamika samobójstw na tle zachowań przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w Polsce // W : Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego. – Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1999. – s. 399 – 405

Sygnatura: Mg 41701/w


 1. MALICKA-GORZELAŃCZYK Hanna: Zjawisko samobójstwa w świetle badań empirycznych i statystyk / Hanna Malicka-Gorzelańczyk // W : Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. B. Urbana. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1998

Sygnatura: Mg 34687/ud


 1. MALICKA-GORZELAŃCZYK Hanna: Opinie młodzieży o samobójstwie / Hanna Malicka-Gorzelańczyk. – Bydgoszcz: Wydaw. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. –
  256 s.

Sygnatura: Mg 42569/w


 1. O'CONNOR Rory: Zrozumieć samobójcę / Rory O'Connor ; [ przekł. Anna Tanalska-Dulęba]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. – 183 s.

Sygnatura: Mg 36483/w, 46501/w

 1. PILECKA Barbara: Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia / Barbara Pilecka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1986 Sygnatura: 64983/w – 64985/w

 2. Płużek Z.: Samobójstwo // W: Encyklopedia Psychologii, pod red. Włodzimierza Szewczuka, Warszawa: Fundacja „Innowacje”: Wyższa Szkoła Społ.-Ekonomiczna, 1998. – s. 783 – 786

Sygnatura: Czyt. 159.9(03)


 1. PODGÓRECKI Adam: Patologia życia społecznego / Adam Podgórecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - 402 s.

Sygnatura: Mg 2892/w


 1. WYSOCKA Ewa: Samobójstwo – świadomy wybór czy konieczność powodowana utratą innych możliwości istnienia // W : Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / pod red. Anny Nowak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2000. – s. 101 – 113

Sygnatura: Mg 30572/w


 1. TETAZ Numa: Warto żyć: samobójstwo – jego istota i zwalczanie / Numa Tetaz. – Warszawa: Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1976. – 131 s.

Sygnatura: Mg 6662/w

Wydawnictwa ciągłe:

1. BEKIER Irena: Czy ktoś mi pomoże? // Psychologia w Szkole. – 2004 nr 4 s. 101-111

2. BŁASZCZYK Luiza Monika : Postawy młodzieży akademickiej wobec problemu samobójstw //


Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 11-13

3. BŁASZCZYK Luiza Monika: Wezwanie do działania - projekt akcji prewencji samobójstw


w USA
// Nowa Szkoła. - 2001 nr 2 s. 37-39

4. BRONISZ Dorota: Młodzi ludzie nie chcą żyć // Dyrektor Szkoły. – 2004 nr 10 s. 7 – 8

5. BRONISZ Dorota: Samobójstwo to grzech śmiertelny // Dyrektor Szkoły. – 2004 nr 10 s. 11-13

6. BRZOZOWSKA Agata: Śmierć przed życiem/ rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz // Polityka. –


1999 nr 8 s. 78-79

7. CHWIST Anna: Autodestrukcja wśród dzieci // Edukacja i Dialog. - 1996 nr 8 s. 9-12

8. CZARNOTA Elżbieta: Rodzina wobec problemu samobójstw nieletnich // Problemy Rodziny. -
2000 nr 1 s. 44-47

9. GIERAD Alfreda: Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży // Wychowawca - 2003 nr 2


s. 21

 1. GMITROWICZ Agnieszka: Depresja i samobójstwa młodzieży: co zrobić, zanim będzie za późno // Psychologia w Szkole. – 2004 nr 4 s. 12 2. JAROSZ Maria: Rezygnacja z życia : analiza socjologiczna zjawiska samobójstwa w Polsce // Ethos. - 1999 nr 3 s. 115-126

 3. JASTRZĘBSKA B. D.: Wpływ środowiska rodzinnego na powstawanie u dzieci i młodzieży osobowości autodestrukcyjnej (suicydalnej) // Problemy Rodziny. – 1992 nr 4 s. 28-33

 4. JEDLIŃSKI Krzysztof.: Myśli samobójcze // Remedium – 1997 nr 1 s. 26 -29

 5. KAWULA Stanisław: Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci // Wychowanie na co Dzień. - 2002 nr 12 s. 26-31

 6. KAWULA Stanisław: Samobójstwa: co może zrobić pedagog? // Nowa Szkoła. – 2004 nr 2 s. 4-13

 7. KRYSIŃSKA Karolina: Dlaczego ludzie odbierają sobie życie // Charaktery. – 1998 nr 9 s. 22-25

 8. ŁACIŃSKA Anna: Gdy życie traci sens // Edukacja i Dialog. - 1999 nr 8 s. 41-46

 9. MAJEWSKA Alicja: Nastolatek woła: Pomóżcie mi // Dyrektor Szkoły. – 2004 nr 10 s. 8 – 10

 10. MAJEWSKA Alicja: Śmierć na życzenie // Dyrektor Szkoły. – 2004 nr 10 s. 10 – 11

 11. MYNARZ Piotr: Kto powinien odpowiadać za tragedie młodocianych? // Wychowawca. - 1997 nr 6 s. 7

 12. NURKOWSKA Joanna: Sposoby na depresję // Wiedza i Życie. – 1996 nr 2 s. 16-22

 13. OSIŃSKI Rafał: Zagrożenie samobójstwem // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2005 nr 6 s. 61-63

 14. OTRĘBY Aleksandra: Wołanie o pomoc// Edukacja i Dialog. - 2002 nr 4 s. 40-42

 15. PAWŁOWSKA Róża: Próby samobójcze wśród młodzieży // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1992 nr 7 s. 301-303

 16. PIETKIEWCZ Barbara: Dzieci w życiowej pętli // Polityka . – 2006 nr 49 s. 32-34

 17. PÓŁTAWSKI Andrzej: Śmierć - samobójstwo – eutanazja // Wychowawca. - 1999 nr 6 s. 21-22

 18. RADZIWIŁŁOWICZ Piotr, RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta: Samobójstwo i próba samobójcza - implikacje kliniczne i psychologiczne // Psychologia Wychowawcza. - 1998 nr 5 s. 426-437

 19. ROLICKA Grażyna: Dlaczego?: o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży// Przyjaciel Dziecka. - 1991 nr 6 s. 4-6

 20. SIKORSKI Wiesław: Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży. Teoria i praktyka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998 nr 3 s. 18-22

 21. SOŁTYSIAK Teresa, MOSIEWICZ Tomasz: Niektóre przyczyny oraz oceny prób i myśli samobójczych młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 2000 nr 3, wkładka s. III-V

 22. SZEWERNIAK - MILEWSKA Edyta: Ucieczka od życia // Prawo i Życie. - 1999 nr 6 s. 46-47

 23. TATAROWICZ Jan: Zagubieni w życiu i osamotnieni // Nowa Szkoła. - 1995 nr 9 s. 24-29

 24. TATAROWICZ Jan: Zanim utracą nadzieję i sens życia: milczenie i obojętność mogą doprowadzić do depresji // Nowa Szkoła. - 1995 nr 10 s. 30 – 36

 25. TĘCZA – ŚWIERCZ Jolanta: Samobójstwo – ingerencja we własne życie // Wychowawca. – 2005 nr 3 s. 19-22

 26. WOJCIECHOWSKA Anna: Dla ciebie zabiję się… // Głos Nauczycielski. – 2004 nr 29 s. 5

Oprac. Barbara Tymszan, Monika Żołędziejewska

Dział Udostępniania Zbiorów


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna