Zestawienie prac statutowych na wydziale lekarskim 2005 rokPobieranie 430.48 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar430.48 Kb.
  1   2   3   4   5
ZESTAWIENIE PRAC STATUTOWYCH NA WYDZIALE LEKARSKIM - 2005 ROK


Lp

Imię i Nazwisko

Temat pracy

Jednostka

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ


Prof. dr hab. med.

Wojciech NowakBadania nad granicą radykalności metod leczenia operacyjnego pierwotnych i wtórnych guzów wątroby

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Piotr KołodziejczykProspektywne badania kliniczne nad wartością prognostyczną obecności krążących komórek raka w krwi obwodowej chorych z rakiem żołądka oraz nad zastosowaniem u tych chorych przedoperacyjnej chemioterapii

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Aleksander ZającEndoskopowa sfinkterotomia w leczeniu ostrego zapalenia trzustki

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Andrzej MatyjaZastosowanie siatek polipropylenowych w leczeniu uwięźniętej przepukliny pachwinowej

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Jerzy SkucińskiZastosowanie hipertermii i krioterapii w leczeniu przerzutów do wątroby

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJProf. dr hab. med.

Antoni CzuprynaZnaczenie interleukiny-6 w diagnostyce różnicowej nowotworów przewodu pokarmowego

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Antoni SzczepanikZdolność komórek jednojądrzastych krwi obwodowej do produkcji cytokin prozapalnych u chorych z rakiem żołądka - ocena wartości rokownicznej

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Mirosław SzuraEndoskopowa resekcja błony śluzowej w diagnostyce i leczeniu patologii jelita grubego

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Jacek TaborMetoda mapowania węzła wartowniczego w przedklinicznym raku piersi

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Tadeusz J. PopielaWczesna diagnostyka udarów niedokrwiennych mózgu z wykorzystaniem badania perfuzyjnego TK

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Czesław OsuchWczesna diagnostyka i leczenie w raku jelita grubego

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Tomasz KruszynaZastosowanie testu oddechowego z mieszanymi triglicerydami znakowanymi 13C w diagnostyce, planowaniu leczenia i kontroli pooperacyjnej chorych z guzami trzustki

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Jolanta KrzeszowiakEndoskopowe protezowanie samorozprężalnymi endoprotezami metalowymi jako metoda leczenia paliatywnego u chorych z nowotworowym zwężeniem przełyku lub wpustu

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Rafał SoleckiPolipektomia endoskopowa z użyciem pętli endo-loop - małoinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia dużych polipów jelita grubego

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Janusz LegutkoBadania nad możliwością monitorowania skuteczności chemioterapii raka trzustki w trakcie jej stosowania

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJProf. dr hab. med.

Jan KuligOcena odległych wyników leczenia skojarzonego raka trzustki

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Piotr SzybińskiPoprawa oceny stopnia zaawansowania raka odbytnicy poprzez oznaczanie węzła wartownika

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr hab. med.

Piotr RichterSkojarzone z napromienianiem przedoperacyjnym leczenie chorych z rakiem odbytnicy w stopniu zaawansowania I, II, III - prospektywne, randomizowane badania kliniczne

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Wojciech KawiorskiWieloczynnikowa manometryczna diagnostyka przed- i śródoperacyjna a wyniki leczenia chorych z GERD

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Dariusz WącholOptymalizacja metod leczenia chirurgicznego owrzodzeń stopy cykrzycowej

I Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ


Dr hab. med.

Leszek BrongelTaktyka postępowania w mnogich obrażeniach ciała

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr hab. med.

Kazimierz RembiaszMetaplazja błony śluzowej po eradykacji Helicobacter pylori oraz następowej trzymiesięcznej terapii witaminą C u chorych po leczeniu z powodu wrzodu żołądka

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Zbigniew BiesiadaLaparoskopowa fundoplikacja sposobem Nissena w leczeniu choroby refluksowej (GERD) i przepuklin rozworu przełykowego

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Andrzej BudzyńskiSplenektomia laparoskopowa w leczeniu schorzeń hematologicznych

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Marek PoźniczekMonitorowanie przepływu wrotnego w ostrym zapaleniu trzustki

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr hab. med.

Włodzimierz DrożdżStan odżywienia i ryzyko powikłań pooperacyjnych

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr hab.

Andrzej BobrzyńskiOdległe wyniki leczenia techniką laparoskopową (TAPP) przepuklin nawrotowych

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Mariusz KózkaCzynniki reakcji zapalnej u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr hab. med.

Józefa PanekWpływ leptyny i greliny na przebieg ostrego zapalenia trzustki

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Wiesław JarzynowskiSkuteczność hemostatyczna VII ludzkiego rekombinowanego czynnika krzepnięcia w niemożliwych do chirurgicznego opanowania krwotokach do jam ciała

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJProf. dr hab.

Andrzej WysockiPowikłania uchyłków lewej połowy okrężnicy

II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ


Prof. dr hab. med.

Andrzej SzczeklikPatogeneza i zapobieganie astmie aspirynowej

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJProf. dr hab.

Jacek MusiałZespół antyfosfolipidowy: patogeneza, obraz kliniczny i leczenie

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr n. med.

Mamert MilewskiObraz kliniczny oraz zmiany serologiczne u chorych na układowy toczeń trzewny przebiegający z zajęciem układu oddechowego

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr n. chem.

Krzysztof NagrabaPróba oznaczenia metabolitów prostaglandyny E2 w osoczu i moczu metodą chromatografii i spektrometrii mas – aspekt kliniczny

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr hab. med.

Rafał NiżankowskiPrzydatność nieinwazyjnego oznaczania przepływu wieńcowego

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr hab. med.

Teresa B. DomagałaHiperhomocysteinemia, status folianowy, polimorfizm MTHFR oraz oksydatywne uszkodzenia DNA

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJProf. dr hab. med.

Ewa Niżankowska-MogilnickaWartość badania eikozanoidów w indukowanej plwocinie oraz kondensacie powietrza wydechowego u chorych na astmę oskrzelową

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr hab. med.

Marek SanakEfekt czynnościowy wariantu genetycznego promotora cyklooksygenazy-2 w astmie oskrzelowej

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr n. med.

Grażyna BochenekAnaliza uwarunkowań odpowiadających za występowanie astmy ciężkiej i trudnej oraz określenie wpływu monitorowania przebiegu choroby na występowanie zaostrzeń

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr n. med.

Piotr GrzankaZmiany w miąższu płuc u chorych z zatorowością płucną – częstość występowania i charakterystyka obrazu

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr n. biol.

Małgorzata PierzchalskaSynteza PGE2 oraz ekspresja COX-1 i COX-2 w komórkach nabłonka oskrzelowego astmatyków

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr med.

Mariusz DuplagaOcena przydatności trójwymiarowej rekonstrukcji układu oddechowego jako metody wspomagającej transbronchialną biopsję aspiracyjną w porównaniu do ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJProf. dr hab. med.

Krzysztof SładekZastosowanie nowych metod obrazowych w pulmonologii inwazyjnej

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr n. med.

Jerzy SojaBadanie patogenezy idiopatycznego włóknienia płuc

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJDr med.

Miłosz JankowskiPolimorfizm genów cytokin prozapalnych (IL6 i TNF) a zaawansowanie i przebieg kliniczny miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ


Prof. dr hab. med.

Roman HermanElektromodulacja trzewna w leczeniu zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Tomasz RogulaNowoczesne metody chirurgicznego leczenia otyłości – badania doświadczalne i kliniczne

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr med.

Aleksander KonturekAnaliza ekspresji receptorów polipeptydowych czynników wzrostowych (EGF, VEGF) na powierzchni tyreocytów oraz komórek podścieliska tarczycy. Badania materiału uzyskanego drogą śródoperacyjnej resekcji tkanki tarczycy chorych operowanych z powodu raka brodawkowatego gruczołu tarczowego.

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Piotr WałęgaBadania nad neurofizjologią funkcji kompleksu zwieraczy odbytu. Badania doświadczalne i kliniczne

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr hab. med.

Stanisław CichońBadania kliniczne nad minimalizacją ryzyka jatrogennego uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych przy rutynowym stosowaniu śródoperacyjnego neuromonitoringu w chirurgii tarczycy

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJDr n. med.

Marcin BarczyńskiOcena kliniczna przydatności minimalnie inwazyjnej wideoskopowej paratyreoidektomii (MIVAP) monitorowanej śródoperacyjnym oznaczaniem parathormonu w chirurgii przytarczyc u chorych z obszaru endemii wola

III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ

Instytut Kardiologii CM UJ


Prof. dr hab. med.

Kalina Kawecka-JaszczZmiany czynnościowe i biochemiczne w łagodnym nadciśnieniu tętniczym u kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Instytut Kardiologii CM UJ

I Klinika Kardiologii

Dr med.

Adam CuryłoOcena czynności serca w czasie migotania przedsionków i po umiarowieniu kardiowersją elektryczną

Instytut Kardiologii CM UJ

I Klinika Kardiologii

Dr med.

Leszek BryniarskiOcena wpływu stężenia homocysteiny na progresję miażdżycy w tętnicach wieńcowych

Instytut Kardiologii CM UJ

I Klinika Kardiologii

Dr med.

Marek RajzerWpływ leczenia chinaprylem na lepkość krwi, siły ścinające, aktywność metaloproteinaz i własności elastyczne dużych tętnic u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Instytut Kardiologii CM UJ

I Klinika Kardiologii

Dr n. med.

Dariusz DudekOcena skuteczności leczenia pacjentów z ostrymi incydentami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej wspomaganej dożylnym blokerem receptora płytkowego Iib/IIIa

Instytut Kardiologii CM UJ

II Klinika Kardiologii

Dr hab. med.

Andrzej SurdackiPeptyd natriuretyczny typu B a funkcja rozkurczowa lewej komory serca

Instytut Kardiologii CM UJ

II Klinika Kardiologii

Prof. dr hab. med.

Władysława Kolasińska-KlochImmunizacja na białka szoku cieplnego 65 u chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca

Instytut Kardiologii CM UJ

II Klinika Kardiologii

Dr med.

Paweł Petkow-DimitrowNieinwazyjna ocena śródbłonkowo-zależnej i śródbłonkowo-niezależnej wazodilatacyjnej rezerwy krążenia wieńcowego

Instytut Kardiologii CM UJ

II Klinika Kardiologii

Prof. dr hab. med.

Jacek S. DubielPorównanie skuteczności przezskórnej trombektomii i systemów dystalnej protekcji mikrokrążenia podczas zabiegów pierwotnej PCI w świeżym zawale mięśnia sercowego

Instytut Kardiologii CM UJ

II Klinika Kardiologii


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna