Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnychPobieranie 335.19 Kb.
Strona1/7
Data03.05.2016
Rozmiar335.19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Załącznik 2a
Tomograf komputerowy z wyposażeniem – 1 kpl.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Producent:

Model/ Typ:

Rok produkcji:
LP

Opis

Parametry wymagane

Parametry oferowane
TOMOGRAF KOMPUTEROWY


TAK


Tomograf fabrycznie nowy, rok produkcji 2010

TAK, PODAĆ


Tomograf posiadający minimum 16 rzędów detektora

TAK, PODAĆ


Maksymalna moc generatora min. 50 kW

TAK, PODAĆ


Maksymalne napięcie lampy możliwe do zaprogramowania w protokole klinicznym

min. 130 kVTAK, PODAĆ


Maksymalny prąd anodowy dla maksymalnego napięcia lampy podanego w punkcie 2.

min. 345 mA.TAK, PODAĆ


Pojemność cieplna anody lampy min. 4 MHU. W przypadku lampy o budowie innej od klasycznej podać ekwiwalent.

TAK, PODAĆ


Średnica otworu gantry min.70 cm

TAK, PODAĆ


Pochylanie gantry w zakresie co najmniej +/- 30

TAK, PODAĆ


Automatyczna instrukcja głosowa dla pacjenta w j. polskim

TAK, PODAĆ


Maksymalne obciążenie stołu co najmniej 200 kg z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0.25mm

TAK, PODAĆ


Najniższe możliwe położenie stołu mierzone od poziomu posadzki maksymalnie 45 cm

TAK, PODAĆ


Maksymalny zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta min. 150 cm

TAK, PODAĆ


Wyposażenie stołu:

- materac

- podgłówek usztywniający w badaniach głowy

- podgłówek pacjenta w pozycji na wznak

- pasy stabilizujące

- podpórka pod ramię, kolana i nogiTAK, PODAĆ


Ilość najcieńszych oferowanych warstw zbieranych jednocześnie w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu (360º) min.16

TAK, PODAĆ


Najkrótszy czas pełnego skanu (obrotu o 360) maksymalnie 0,6 sek.

TAK, PODAĆ


Minimalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym maksymalnie 0,4 (zgodnie z definicją IEC)

TAK, PODAĆ


Maksymalna wartość współczynnika pitch dla trybu skanowania spiralnego dostępna w protokole klinicznym minimum 2,0 (zgodnie z definicją IEC)

TAK, PODAĆ


Maksymalne dostępne pole widzenia FOV stosowane w protokołach klinicznych min.50 cm

TAK, PODAĆ


Matryca rekonstrukcyjna obrazu min.512 x 512

TAK, PODAĆ


Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji 16-to warstwowej maksymalnie 0,65 mm

TAK, PODAĆ


Automatyczna redukcja dawki w akwizycji spiralnej realizowana poprzez modulację prądu anody w czasie rzeczywistym w trzech osiach X, Y i Z

TAK


Dawka powierzchniowa (mGy) potrzebna do uzyskania zdolności rozdzielczej niskokontrastowej – 5 mm dla 0,3% (3 HU), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie CATPHAN 20 cm, dla warstwy 10 mm, napięcia 120 kV lub 130 kV

≤ 16 mGy


TAK, PODAĆ


Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa przy 16 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu, w zapisie spiralnym w matrycy 512x512 dla 2% MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 15,6 pl/cm

TAK, PODAĆ


Maksymalna długość obszaru badanego dostępna w badaniach pacjentów z urazami wielonarządowymi, bez konieczności przekładania pacjenta na stole min.150 cm

TAK, PODAĆ


Ilość projekcji skanu topograficznego Min. AP, PA, LAT

TAK, PODAĆ


Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie

TAK


Stanowiska pracy:

- konsola operatorska (stanowisko operatorskie)

- konsola diagnostyczna (niezależna, zaawansowana stacja robocza, lekarska) z zasilaniem niezależnym od aparatu TK i konsoli operatorskiej tak, aby po wyłączeniu konsoli operatorskiej tomografu możliwe było opracowywanie wykonanych badań


TAK


Moduł umożliwiający dokonywanie biopsji przy użyciu tomografu komputerowego (opcja fluoroskopii TK) wraz z systemem sterowania pozycją pacjenta, ekspozycją promieniowania rtg oraz podglądem obrazu w pokoju badań

TAK

KONSOLA OPERATORSKA

TAK


Konsola operatorska 2 monitorowa, monitory diagnostyczne z płaską aktywną matrycą ciekłokrystaliczną min 19”

TAK

Maksymalna matryca prezentacji obrazu min.1024 x 1024


TAK, PODAĆ

Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 co najmniej 8 obr./sek.


TAK, PODAĆ


Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów w matrycy 512 x 512 bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych co najmniej 200 000 obrazów

TAK, PODAĆ

Archiwizacja badań na CD/DVD w standardzie DICOM 3.0


TAK

System podtrzymujący zasilanie konsoli operatorskiej przy utracie zasilania sieciowego


TAK


Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:

Send / Receive

Basic Print

Retrieve

Storage commitment


Worklist

TAK

Nagrywanie obrazów na CD i DVD w formacie DICOM 3.0 wraz z przeglądarką DICOM


TAK

MIP (Maximum Intensity Projection)


TAK

SSD (Surface Shaded Display)


TAK

VRT (Volume Rendering Technique)


TAK

Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.


TAK

Pomiary geometryczne min. długości, kątów, powierzchni, objętości.


TAK

Pomiary analityczne min. gęstość, profile gęstości, histogramy.


TAK

Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych


TAK

Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta.


TAK

KONSOLA LEKARSKA [DIAGNOSTYCZNA]

TAK

Konsola 2 monitorowa, monitory diagnostyczne z aktywną płaską matrycą ciekłokrystaliczną min 19”


TAK

Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów (dla obrazów [512 x 512]) bez kompresji co najmniej   200 000 obrazów


TAK, PODAĆ


Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:

- Send / Receive

- Basic Print

- Retrieve


- Storage commitment


TAK

Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego.


TAK

Nagrywanie obrazów na CD i DVD w formacie DICOM 3.0 wraz z przeglądarką DICOM


TAK

System podtrzymujący zasilanie konsoli lekarskiej przy utracie zasilania sieciowego


TAK

MIP (Maximum Intensity Projection)


TAK

SSD (Surface Shaded Display)


TAK

VRT (Volume Rendering Technique)


TAK

Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.


TAK


Oprogramowanie do usuwania struktur kostnych typu „Bone Removal”

TAK

Angio –CT z automatyczną prezentacją naczyń, automatycznymi pomiarami stopnia zwężenia, z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia względem osi obrazowanego naczynia


TAK

Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach


TAK

WYPOSAŻENIE DODATKOWE TOMOGRAFU

TAK

Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu


TAK

Kolorowa drukarka laserowa


TAK

Kamera dokumentacyjna pracująca w technologii suchej z interfejsem DICOM


TAK

Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości badań


TAK

Dokumentacja techniczna


TAK

Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim


TAK

SYSTEM PACS-RIS

TAK

System do archiwizacji obrazów:

- 1x macierz dyskowa (umożliwiająca podłączenie do 2 hostów za pomocą interfejsu SAS, umożliwiająca tworzenie różnych poziomów RAID w obrębie macierzy, wyposażona w kontrolery redundantne oraz 5 dysków SAS 7.2kRPM 1TB, oraz 5 dysków SAS 15kRPM min. 500GB, 3 letnie rozszerzenie gwarancji u klienta)

- 1x serwer typu RACK wyposażony w 1xCPU min. 2,4 GHz Quad Core, min. 12GB RAM, 4x300 GB SAS 15kRPM, dodatkowy interfejs SAS umożliwiający podłączenie urządzenia zewnętrznego, redundantne zasilacze i wentylatory, 3 letnie rozszerzenie gwarancji u klienta, oprogramowanie MS Windows 2008 Server R2 Standard)

- szafa serwerowa 42U wyposażona w 2 pionowe jednostki PDU i 1 półkę na dodatkowe wyposażenie

- 1x UPS 3kVA rack

- oprogramowanie wspierające tworzenie serwerów wirtualnych umożliwiające instalację na min. 3 fizycznych serwerach, wyposażonych w 2 procesory każdy wraz z 3 letnim wsparciem producenta oprogramowaniaTAK

System PACS


TAK

Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM do 5 urządzeń.


TAK

Umożliwienie podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum


TAK

Automatyczny proces zarządzania starzeniem danych w pamięci masowej. System w sposób automatyczny przenosi najstarsze badania na wybrany nośnik (Jukebox, urządzenie typu NAS - macierz RAID, DVD/LTO).


TAK

System archiwizuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG).
Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG).


TAK

Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD.


TAK

System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne


TAK

System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana.


TAK

System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane:
Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS o pojemności od 1,5TB , możliwość rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS.
Archiwizacja off-line:
- Duplikator – robot automatycznie zapisujący najstarsze badania na płytach DVD oraz wykonujący nadruk na płycie.
- Napęd taśmowy – LTO
- Autoloader, biblioteka taśmowa


TAK  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna