Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnychPobieranie 335.19 Kb.
Strona7/7
Data03.05.2016
Rozmiar335.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.


TAK

Możliwość dostępu do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku


TAK

Zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Olympus DR-1000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania


TAK

Odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi Olympus AS-4000 lub innych, równoważnych narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu


TAK

Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania, umożliwiające jego odczyt w dowolnym czasie.


TAK

Możliwość zapisu zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania


TAK

Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań


TAK

Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.


TAK

Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.


TAK

Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie.


TAK

Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych


TAK

Tworzenie list oczekujących na badania.


TAK

Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika – autora


TAK

Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz,


TAK

Wydruki: medyczne i statystyczne (Analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.


TAK

Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym przez rozbudowany system praw dostępu.


TAK

Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.


TAK

Integracja z systemem informacji szpitalnej, archiwum radiologii, laboratorium, patologii nowotworów, przy wykorzystaniu standardu komunikacji medycznej HL7.


TAK

Raport zdublowanych pacjentów


TAK

Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie.


TAK

Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS.


TAK

Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in celem dostępu do nagłówka DICOM)


TAK

Dostęp do funkcji łączenia badań tylko dla uprawnionych użytkowników


TAK

Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania.


TAK

Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał.


TAK

Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora


TAK

Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania ( lCD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.


TAK

Planowanie wizyt diagnostycznych dla pacjentów zewnętrznych oraz wewnętrznych zapisanych w systemie, z możliwością:
· definiowania grafików dla urządzeń / personelu
· wprowadzania czasowych blokad (np. serwis urządzenia)
· podglądu zajętości wybranego grafika
· intuicyjnego przemieszczania badań w ramach grafika
· przeglądania grafika w widoku dziennym/tygodniowym/miesięcznym
· szybkiego planowania zleconych badań (z pomocą listy podpowiedzi, lub w widoku graficznym).


TAK

Dedykowane formularze wynikowe dla:
Radiologii
Endoskopii
Kardiologii
USG


TAK

Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek


TAK

Możliwość pobrania wyniku badania obrazowego w formacie DICOM bezpośredni na stację roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym:
· eFilm
· Osiris
lub innym równoważnym programem diagnostycznym


TAK

Wybór badania do opisu automatycznie otwiera obrazy w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym:
· eFilm
· Osiris
lub innym równoważnym programem diagnostycznym


TAK

Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy roboczej na płytach CD


TAK

Zapewnienie zintegrowanego podejścia dla całej jednostki - dostarczanie radiologom i lekarzom obrazów medycznych w jakości diagnostycznej i referencyjnej. Wyniki obrazowe dostępne są również w RIS


TAK

Możliwość definiowania usług oraz zarządzania cennikiem badań


TAK

Generowanie i wykonywanie standardowych raportów, wykazów, podsumowań (ilości wykonanych badań w miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę wykonaną).


TAK

Możliwość generowania następujących raportów:
Księga pracowni
Liczba badań wg jednostek chorobowych
Liczba badań wg jednostek kierujących
Liczba badań wg oddziałów NFZ
Liczba badań wg lekarzy kierujących
Liczba badań wg lekarzy opisujących
Raport niepełnych danych
Lista badań wykonanych na urządzeniach diagnostycznych
Wykaz pacjentów bez podanego NFZ


TAK

Zapis na płycie CD/DVD wybranych badań w zakresie:
Danych pacjenta
Danych zlecenia
Opisu
Wyniku obrazowego, w jakości referencyjnej i diagnostycznej wraz z programem do ich przeglądania


TAK

Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie zapisane badanie


TAK

Możliwość anonimizowania zapisywanego na płycie badania


TAK

Możliwość podziału dużego badania na kilka płyt


TAK

Możliwość wyboru kilku badań związanych z jednym skierowaniem z listy roboczej i zapisania wyniku na płycie CD/DVD


TAK

Możliwość wyświetlenia listy zleconych płyt do nagrania na wszystkich zdefiniowanych stacjach nagrywających w systemie. Przy każdej pozycji na liście znajduję się nr badania , nazwisko pacjenta oraz nazwa stacji nagrywającej.


TAK

Możliwość usunięcia z kolejki zadania nagrania płyty.


TAK

Oprogramowanie duplikatora


TAK

Obsługa duplikatorów min. Rimage , Primera


TAK

Oprogramowanie komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.


TAK

Oprogramowanie prezentuje listę zadań do wykonania przez duplikator oraz możliwość ich filtrowania


TAK

Na liście zadań prezentowane są pola przynajmniej :
Unikalny numer zadania
Nazwa zadania
Typ zadania
Status zadania
Postęp wykonania zadania


TAK

Oprogramowanie pozwala na zarządzanie kolejką zadań do nagrania w zakresie:
Zmiana priorytetu zadania
Wstrzymanie zadania
Anulowanie zadanie
Wznowienie zadania
Usunięcie zadania


TAK

Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań


TAK

Oprogramowanie umożliwia weryfikację poprawności nagranych płyt


TAK

Oprogramowanie umożliwia wykonanie nadruku na płytach.


TAK

Oprogramowanie umożliwia przełączanie typu nośnika, na którym nagrywane są płyty


TAK

Oprogramowanie umożliwia jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach )


TAK

Urządzenie do nagrywania na płytach CD/DVD badań dla pacjentów – 1 kpl

Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach


TAK

Nadruk w z rozdzielczością 4800 dpi


TAK

Ilość napędów, min 2 DVD


TAK

Minimalne obciążenie miesięczne: 3,4 tys. płyt


TAK


Inne parametry urządzenia:

- powierzchnia zabudowy


- masa urządzenia


TAK, podać

Zasilacze UPS dobrane mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłania obrazów a także zamknięcie oprogramowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego (dla podtrzymania zasilania każdego stanowiska roboczego min. 3 minuty)


TAK

GWARANCJE
Gwarancja jakości 24 miesięcy


TAK

Reakcja serwisu max. 48h w dni robocze


TAK
3

Pełna integracja systemu PACS-RIS z posiadanym przez Zamawiającego systemem CliniNET

TAK
4

Deklaracja zgodności CE lub/i wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych


TAK
5

Adaptacja pomieszczeń w zakresie niezbędnym do uruchomienia tomografu komputerowego


TAKParametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................podpis oferenta
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna