Zgoda na wykorzystanie wizerunku dzieckaPobieranie 7.68 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar7.68 Kb.
……………………………………….. Abramów, dn. ………………………..

(imię i nazwisko dziecka)ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DZ. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z póżn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas pobytu mojego dziecka w szkole, w szczególności podczas uroczystości i zabaw organizowanych w szkole, zawodów, konkursów, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wykorzystanie wizerunku ma na celu promowanie działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki mojego dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Abramowie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone w gablotach, kronikach, w materiałach promocyjnych, gazetkach i na stronie internetowej szkoły.
………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………….. Abramów, dn. ………………………..

(imię i nazwisko dziecka)ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (DZ. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z póżn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas pobytu mojego dziecka w szkole, w szczególności podczas uroczystości i zabaw organizowanych w szkole, zawodów, konkursów, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wykorzystanie wizerunku ma na celu promowanie działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach nauki mojego dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Abramowie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone w gablotach, kronikach, w materiałach promocyjnych, gazetkach i na stronie internetowej szkoły.
………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna