ZGŁoszenie na seminarium opole 06-09-2015Pobieranie 10.72 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.72 Kb.
ZGŁOSZENIE NA SEMINARIUM OPOLE 06-09-2015

DLA KIEROWNIKÓW SKP I DIAGNOSTÓW

(Zgłoszenie uprawnia do bezpłatnego wjazdu na teren WORD Opole w czasie trwania seminarium)


Dane firmy

Pełna nazwa firmy

Adres

Numer telefonu / adres e-mail

NIP

Dane zgłaszanych osób

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

Adres e-mail

1.


2.

Informacji dotyczących zgłoszenia na szkolenie udziela Agnieszka Rusin: tel. 508 500 802 lub 77 446 78 72, e-mail: agnieszka.rusin@autodc.pl

Płatność w kwocie 230,- zł/osoba proszę uiścić przelewem na konto nr 62 1750 1194 0000 0000 2058 1271 lub gotówką w dniu seminarium.
Zgłoszenia proszę wysyłać pod adres e-mail: agnieszka.rusin@autodc.pl

Szkolenie odbędzie się 6 września 2015 r. (niedziela) godz. 10.00 w Sali szkoleniowej WORD Opole ul. Oleska 127. Darmowy parking.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji seminarium (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

.....................................................................

Podpis osoby zgłaszanej 1

..................................................................... ……………………………………………………………………..Podpis osoby zgłaszanej 2 Podpis kierownika jednostki


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna