Zleceniodawca : Czechowice-Dziedzice, dnPobieranie 15.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.54 Kb.
ZLECENIODAWCA : Czechowice-Dziedzice, dn. .......................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

tel........................................................

fax ......................................................

.

Krajowy i Międzynarodowy Transport Osób

Adamtrans” Adam Kołodziejczykul. J. Kasprowicza 36

43 – 502 Czechowice-Dziedzice

Tel. +48 515 046 272 Fax. 32 214 35 77

Zleceniodawca zamawia autobus o ilości ................ miejsc

w celu przewiezienia .....................................................................w ilości ................. osób

/ określenie rodzaju grupy /

Autobus należy podstawić w dniu ............................................... o godz. ..........................

W miejscowości ................................................ przy ........................................................

Przewidywany czas zwolnienia autobusu : w dniu ...............................o godz. ..................

Trasa przejazdu: ...................................................................................................................

Inne zalecenia: ......................................................................................................................

Należność za wynajem autobusu uregulowana zostanie gotówką / przelewem٭ po wykonaniu usługi przy zastosowaniu:

♦ Ceny umownej .............................................................................

♦ Stawki jednostkowej ..................netto / brutto٭ za km przy założeniu, że autobus w ciągu jednej godziny zatrudnienia wykona średnio minimum 20 km. W przypadku mniejszego przebiegu stosowana będzie stawka godzinowa w wysokości ......................... netto / brutto٭za każdą godzinę zatrudnienia autobusu.

♦ Pobrano zaliczkę w wysokości................................................................

Zleceniodawca oświadcza, że posiada NIP ...................................................... i upoważnia Adamtrans do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Fakturę wystawić ...............................................................................................................................

/ pełna nazwa odbiorcy/

...................................................................... .

/ podpis zleceniodawcy /٭odpowiednie skreślić

Dopuszcza się czas pracy kierowcy-przerywany do 13 godzin na dobę.

Czas prowadzenia do 10 godzin na dobę.

Czas odpoczynku 11 godzin na dobę.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna