ZN. S. A. 2710/4-4/12 Skarżysko-Kam., dnia 14. 05. 2012 r wg rozdzielnikaPobieranie 8.34 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.34 Kb.
ZN.S.A.-2710/4-4/12 Skarżysko-Kam., dnia 14.05.2012 r.

wg rozdzielnika

Nadleśnictwo Skarżysko zawiadamia, że w wyniku dokonania oceny ofert złożonych na przetarg nieograniczony poniżej 5000000 euro pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze leśnej nr 751/220 w leśnictwie Sadek, odc. II” na podstawie kryterium oceny ofert tj. najniższej ceny i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010, Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), został wyłoniony następujący Wykonawca:


- „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze leśnej nr 751/220 w leśnictwie Sadek, odc. II” : oferta nr 4, złożona przez DROGMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński

ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna – 100 pkt. w kryterium cena;

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

- oferta nr 1, złożona przez: „AS” sp. z o. o., ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 96,49 pkt. w kryterium cena;

- oferta nr 2, złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin, ul. Placowa 38 m. 1, 26-600 Radom – 86,92 pkt. w kryterium cena;

- oferta nr 3, złożona przez: Świętokrzyskie przedsiębiorstwo Robot Drogowych „TRAKT” sp. z o.o., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów – 88,22 pkt.

w kryterium cena;

- oferta nr 5, złożona przez: „Budromost – Starachowice” sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock – 99,75 pkt. w kryterium cena;

- oferta nr 6, złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” sp. z o.o.,

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie – 87,86 pkt. w kryterium cena;


Termin podpisania umowy wyznaczam na dzień 28.05.2012 r. w siedzibie Zamawiającego tj. 26-110 Skarżysko-Kam., ul. Wiejska 1., godz. 1000.

podpisał: Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżyskomgr inż. Mieczysław Dzięcioł
Rozdzielnik:

  1. „Budromost – Starachowice” sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock.

  2. DROGMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin, ul. Placowa 38 m. 1, 26-600 Radom.

  4. „AS” sp. z o. o., ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom.

  5. „DROMO” sp. z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

  6. Świętokrzyskie przedsiębiorstwo Robot Drogowych „TRAKT” sp. z o.o., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów.

  7. a/a.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna