Znak sprawy 220/17P/11 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 0.59 Mb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4


ZATWIERDZAM Warszawa, dnia 19.10.2011 r.

Znak sprawy 220/17P/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawy różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/17P/11.

I. Nazwa firmy oraz adres zamawiającego:

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

ul. Kłobucka 5

02-699 Warszawa

Telefon: 22-847-33-41, Fax: 22-843-73-66

Godziny urzędowania: 8-16

Adres strony internetowej www.sw.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
III. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawy różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim:- część nr 1:

L. p.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Polska Norma

Wymagana gramatura jednego opakowania netto

Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy

Orientacyjne ilości zamówienia

1.

Chrzan tarty

15331110-1

PN-92/R-75353

do 1 kg

90 dni

930 kg

2.

Groszek konserwowy

15331462-3

PN-76/A-77803

do 2 kg

90 dni

350 kg

3.

Fasolka konserwowa

15331131-4

PN-76/A-77802

do 2 kg

90 dni

160 kg

4.

Koncentrat pomidorowy 30%

15331427-6

PN-75/A-77601

do 5 kg

90 dni

1 250 kg

5.

Koperek suszony

15330000-7

PN-VI-740101:1999

do 2 kg

90 dni

85 kg

6.

Szczaw konserwowy

15331000-7

PN-A-77807:1997/Az1:2004

do 2 kg

90 dni

430 kg

7.

Jabłka prażone

15332140-7

PN-A-77608:1997

do 15 kg

90 dni

680 kg

8.

Marmolada

15332230-5

PN-93/A-75103

do 2 kg

90 dni

2 220 kg

9.

Dżem

15332290-3

PN-A-75100:1994/Az1:2000

do 2 kg

90 dni

2 220 kg

10.

Ogórek konserwowy

15331500-2

PN-A-77801:1997

do 5 kg

90 dni

610 kg

*ceny przedmiotów zamówienia określone w części nr 1 poz. 2, 3, 10 winny dotyczyć masy netto po odcieku

- część nr 2:L. p.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Polska Norma

Wymagana gramatura jednego opakowania netto

Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy

Orientacyjna ilość zamówienia


1.

Woda mineralna gazowana

15981200-0
1,5 litra

90 dni

8 200 litrów

- część nr 3:

L. p.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Polska Norma

Wymagana gramatura jednego opakowania netto

Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy

Orientacyjna ilość zamówienia


1.

Makaron

15851100-9

PN-A-74131:1999

do 25 kg

60 dni

3 050 kg

- część nr 4:

L. p.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Polska Norma

Wymagana gramatura jednego opakowania netto

Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy

Orientacyjne ilości zamówienia


1.

Kostka sojowa

15890000-3
do 25 kg

60 dni

185 kg

2.

Granulat sojowy

15890000-3
do 25 kg

60 dni

185 kg

3.

Kotlety sojowe a`la schabowe (waga 1 sztuki 15-20 gram)

15890000-3
do 25 kg

60 dni

100 kg

- część nr 5:

L. p.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Polska Norma

Wymagana gramatura jednego opakowania netto

Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy

Orientacyjne ilości zamówienia


1.

Przyprawa do zup w płynie

15871270-7

PN-A-94052

do 2 litrów

90 dni

555 litrów

2.

Przyprawa do bigosu sypka

15871270-7

PN-A-86967:1998/Az1:2002

do 5 kg

90 dni

39 kg

3.

Przyprawa do gulaszu sypka

15871270-7

PN-A-86967:1998/Az1:2002

do 5 kg

90 dni

77 kg

4.

Przyprawa do mięsa mielonego sypka

15871270-7

PN-A-86967:1998/Az1:2002

do 5 kg

90 dni

77 kg

5.

Przyprawa uniwersalna do zup i potraw sypka

15871270-7

PN-A-86967:1998/Az1:2002

do 5 kg

90 dni

222 kg

6.

Bulion z kury sypki

15891500-5

PN-A-94052:1996


do 5 kg

90 dni

222 kg

7.

Sos pieczarkowy sypki

15871260-4

PN-A-86951:1997

do 5 kg

90 dni

39 kg

8.

Sos pieczeniowy sypki

15871260-4

PN-A-86951:1997

do 5 kg

90 dni

39 kg

9.

Sos myśliwski sypki

15871260-4

PN-A-86951:1997

do 5 kg

90 dni

39 kg

10.

Żurek sypki

15891400-4
do 15 kg

90 dni

193 kg

11.

Barszcz biały sypki

15891400-4

PN-A-75980:1997

do 15 kg

90 dni

193 kg

12.

Zupa pieczarkowa sypka

15891400-4
do 15 kg

90 dni

193 kg

13.

Zupa grzybowa sypka

15891400-4
do 15 kg

90 dni

193 kg

14.

Kawa zbożowa

15862000-8

PN-A-94013:1998/Az1:2001

do 25 kg

90 dni

154 kg

15.

Herbata granulowana

15863200-7

PN-ISO-3720:1997/Ap1:2204

do 25 kg

90 dni

400 kg

16.

Ocet

15871110-8

PN-EN-13188:2002

do 2 litrów

90 dni

50 litrów

17.

Ketchup

15871230-5
do 1 kg

90 dni

1 230 kg

18.

Musztarda

15871250-1

PN-A-86964:2002/Az1:2004

do 1 kg

90 dni

1 230 kg

19.

Czosnek mielonydo 5 kg

90 dni

70 kg

20.

Liść laurowy

15870000-7

BN-67/3132-10

do 5 kg

90 dni

23 kg

21.

Majeranek

15872300-4

PN-A-86958:1997/Az1:2002

do 5 kg

90 dni

13 kg

22.

Papryka suszona ostra mielona

15870000-7

PN-A-86955:1997/Az1:2002

do 5 kg

90 dni

23 kg

23.

Pieprz czarny mielony

15872100-2

PN-A-86965:1997/Az1:2002

do 5 kg

90 dni

23 kg

24.

Ziele angielskie

15870000-7

BN-64/8132-14

do 5 kg

90 dni

23 kg

25.

Sól spożywcza

15872400-5

PN-C-84081-2:1998


do 25 kg

90 dni

1 600 kg

26.

Włoszczyzna suszona (mieszanka wieloskładnikowa)

15893100-5

PN-IV-74010:1999

do 5 kg

90 dni

222 kg

27.

Syrop owocowy 1:10do 5 litrów

90 dni

550 litrów

28.

Cukier biały

15831200-4

PN-A-74850:1996

do 25 kg

90 dni

2 670 kg

29.

Cukier kostka

15830000-5
do 5 kg

90 dni

4 kg


IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- część nr 1: od dnia 23.11.2011 r. do dnia 21.02.2011 r.

- część nr 2: od dnia 23.11.2011 r. do dnia 21.02.2011 r.

- część nr 3: od dnia 13.11.2011 r. do dnia 21.02.2011 r.

- część nr 4: od dnia 23.11.2011 r. do dnia 21.02.2011 r.

- część nr 5: od dnia 13.11.2011 r. do dnia 21.02.2011 r.

2. Miejsce wykonania zamówienia:

- Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu, ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa,

- Oddział Zewnętrzny w Grodzisku Mazowieckim, ul. 1 Maja 27, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.


V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
VII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
VIII. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

- Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zobowiązuje Wykonawcę do wykonania zamówienia w całości bez możliwości powierzenia innym podmiotom realizacji przedmiotu zamówienia.


IX. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Za spełniających powyższy warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Za spełniających powyższy warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Za spełniających powyższy warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Za spełniających powyższy warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.


2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Za spełniających powyższy warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą dokumenty wymienione w rozdziale XI pkt 2.


XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Ponadto do oferty należy dołączyć:

1. Wypełniony formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.


Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo czytelnej kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do swej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim

2. Pytania dotyczące postanowień niniejszej specyfikacji można kierować drogą e-mail, fax oraz za pośrednictwem poczty.

3. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:a) Sławomir Młodzianko, tel. 22/354-51-75; e-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

- w sprawach związanych z procedurą zamówienia publicznego:Mieczysław Kozioł, tel. 22/354-41-72; e-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl.
XIII. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.XIV. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.


XV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz załącznikach do specyfikacji.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda kartka oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę

7. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Oferta – Przetarg nieograniczony na dostawy różnych produktów spożywczych do Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim 220/17/P/11 - nie otwierać przed 28.10.2011 r., godz. 10:30''.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

9. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.


XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia: 28.10.2011 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (pkt. I).

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 28.10.2011 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

4. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawcy wypełniając ,,Formularz cenowy’’ winni wpisać do poszczególnych wierszy tabeli wartości odpowiadające nazwom kolumn, tj. cenę netto za 1 kg lub 1 litr, wartość zamówienia netto, stawkę podatku VAT w %, kwotę podatku VAT, wartość zamówienia brutto. Cena całkowita oferty musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania zamówienia.


XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za całość zamówienia - (uwzględniając wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotów zamówienia) - waga kryterium 100%. Sposób oceny - minimalizacja, stosownie do wzoru:


najniższa cena brutto spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = --------------------------------------------------------------- x 100%

cena brutto oferty badanej
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym wykonawcą będą prowadzone w PLN.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

4. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem wyżej wymienionych terminów.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.XXI. Wzór umowy.
  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna