Znikanie jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęŁO?Pobieranie 9.85 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.85 Kb.
ZNIKANIE
JAK ZAPREZENTOWAĆ SENS ZJAWISKA, KTÓRE BEZPOWROTNIE MINĘŁO?
Interdyscyplinarna konferencja naukowo-artystyczna poświęcona dokumentacji
zjawisk efemerycznych w kulturze współczesnej

23 maja 2014 roku w Krakowie

Prezentacje sztuki efemerycznej, mimo swojej długiej historii, wciąż są niedoskonałym przywoływaniem doświadczenia, jakie towarzyszyło odbiorcy i artyście w chwili dziania się performansu, happeningu, interaktywnej instalacji, slamu poetyckiego, koncertu muzycznego. Coraz doskonalsze metody dokumentacji i digitalizacji danych, nagrania filmowe i dźwiękowe, rekonstrukcje, polisensoryczne banki danych, jedynie w znikomym stopniu są w stanie przybliżyć oryginalną atmosferę zjawiska artystycznego. Technologie rejestracji, stając się coraz dokładniejsze i wyrafinowane, stwarzają nowe jakości, może oderwane od pierwowzoru i jego atmosfery. 

Obok technologii przekazu medialnego, również dyskurs naukowy zmaga się z tym problemem, rozwijając różnorodne sposoby dokumentacji i gromadzenia przekazów. Zmienny kontekst i nieuchwytna sytuacja, które są jednymi z najważniejszych właściwości kultury w ogóle, które ją określają i które artyści z upodobaniem wykorzystują, stawiają przed badaczem, krytykiem i kuratorem wyzwania, zawierające się w pytaniu: jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęło?

Organizator konferencji dopuszcza możliwość wystąpień o charakterze naukowym oraz artystycznym.


Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w nr 2/2014 pisma kulturalnego „Fragile”.

Rada programowa: prof. Artur Tajber (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), dr Ewa Wójtowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Anna Gregorczyk (Pismo kulturalne „Fragile”), Agnieszka Kwiecień (Pismo kulturalne „Fragile”), Krzysztof Siatka (Galeria Bunkier Sztuki)

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 27 kwietnia 2014 r.

Rozpatrzenie zgłoszeń: do 6 maja 2014 r.

Miejsce konferencji: Galeria Bunkier Sztuki, sala audiowizualna, Kraków, pl. Szczepański 3a 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji jako prelegenci proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępna na stronie www.fragile.net.pl) i wysłanie jej do 27 kwietnia 2014 r. na adres: konferencja@fragile.net.pl

Opłata konferencyjna: 80 zł pracownicy naukowi, 30 zł studenci, artyści bezpłatnie.Organizatorzy: Stowarzyszenie Fragile, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Partnerzy: Wydział Intermediów ASP w Krakowie, Śródmiejski Ośrodek Kultury

Patronaty:
Pismo kulturalne „Fragile”, www.fragile.net.pl
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, http://aica.sztuka.edu.pl/

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie AWACS 1981–1983, prezentowanej w Galerii Bunkier Sztuki w dniach od 16 kwietnia do 25 maja 2014 r.Kontakt: Stowarzyszenie Fragile, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
www.fragile.net.pl, fragile@fragile.net.pl, 12 422 19 55, wew. 19 lub 16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna