Zrównoważone zarządzanie może być źródłem wielu korzyści dla firmy. Podczas dwudniowego szkolenia będzie można dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w turystyce. Co to oznacza dla Twojej firmy i jak odnieść korzyści ze stosowania dobrychPobieranie 35.56 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar35.56 Kb.Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw

dla Touroperatorów i Biur Podróży

Zrównoważony system zarządzania jest podstawą przyszłego sukcesu każdej firmy

Seminarium szkoleniowe Travelife


Warszawa, 24 - 25 października 2013 r.

Zrównoważone zarządzanie może być źródłem wielu korzyści dla firmy. Podczas dwudniowego szkolenia będzie można dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w turystyce. Co to oznacza dla Twojej firmy i jak odnieść korzyści ze stosowania dobrych praktyk? Dowiedz się, jak sprostać wymaganiom europejskich kontrahentów w zakresie ochrony środowiska oraz w kwestiach społecznych i podnieść konkurencyjność Twojej firmy poprzez oferowanie na rynku Unii Europejskiej produktu turystycznego wysokiej jakości.
Czego się nauczysz?

 • Rozumieć na czym polega zrównoważony rozwój w turystyce

 • Rozpoznawać środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oddziaływania turystyki

 • Definiować rolę touroperatorów i biur podróży (w zakresie turystyki wyjazdowej/przyjazdowej)

 • Określać zakres zrównoważonych działań, które touroperatorzy i biura podróży mogą podejmować w odniesieniu do kontraktowanych usług zakwaterowania, transportowych, wycieczek i atrakcji turystycznych oraz w komunikacji z klientami.

 • Identyfikować problemy, które można szybko rozwiązać z korzyścią dla Twojej firmy i zakontraktowanych dostawców usług turystycznych

 • Wyznaczać realistyczne zrównoważone cele i sposoby ich osiągania

 • Identyfikować charakterystyczne, zrównoważone punkty USP (Unique Selling Points), które wyróżnią produkty turystyczne Twojej firmy na rynku

 • Komunikować w efektywny sposób klientom osiągnięcia Twojej firmy w zakresie CSR

 • Wykorzystywać osiągnięcia w zakresie CSR w marketingu i dla dalszego rozwoju Twojej firmy

Metodologia

Szkolenie zostanie zrealizowane przy zastosowaniu następujących technik i narzędzi edukacyjnych: • Prezentacje

 • Dyskusje w grupach i “burze mózgów”

 • Grupowe i indywidualne odgrywanie ról

 • Pytania i odpowiedzi

 • Ćwiczenia w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów

Zastosowanie zdobytej wiedzy
Po zakończeniu szkolenia, uczestniczący przedstawiciele firm będą mieć zapewnione wsparcie, za pośrednictwem Systemu Zrównoważonego Zarządzania Travelife, dostępnego online, w zakresie stosowania i wdrażania zdobytej wiedzy, metod i narzędzi, które były przedmiotem szkolenia. Każdy uczestnik uzyska dostęp do materiałów szkoleniowych online " Zrównoważone Zarządzanie " oraz będzie mógł przystąpić do formalnego egzaminu aby uzyskać certyfikat potwierdzający kompetencje do pełnienia roli koordynatora zrównoważonego zarządzania w przedsiębiorstwie. Celem szkolenia jest przygotowanie kadr touroperatorów i biur podróży do uzyskania przez przedsiębiorstwo statusu Partnera Travelife, który zapewni firmie większą rozpoznawalność i wzrost konkurencyjności na rynkach światowych.
Kto powinien wziąć udział

Touroperatorzy działający na rynkach międzynarodowych w dziedzinie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej oraz agenci turystyczni.


Wszyscy uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w branży turystycznej oraz dobrą znajomość języka angielskiego.
Trenerzy

Szkolenie poprowadzi w języku angielskim Chris Thompson (Travelife)
Jako główny trener, Chris Thompson posiada 27 lat praktycznego doświadczenia w branży turystycznej, które zaprowadziło go do setek wakacyjnych destynacji w ponad 30 różnych krajach. Po uzyskaniu kwalifikacji najpierw pracował w szkolnictwie, ale potem przeniósł swoją działalność na ponad 20 lat do środowiska touroperatorów przyczyniając się do rozpowszechnienia CSR w branży turystycznej. Był Dyrektorem ds. Zrównoważonej Turystyki w Brytyjskiej Federacji Touroperatorów (FTO) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Biur Podróży ABTA od 2003r. do 2011r., a następnie inicjatorem stworzenia Systemu Zrównoważonego Zarządzania Travelife dla Hoteli, w którego działanie jest obecnie zaangażowany jako główny konsultant, trener i audytor. Chris jest dyplomowanym absolwentem Uniwersytetu w Cambridge w dziedzinie Zrównoważonego Biznesu.


przy współudziale Bożeny Szawłowskiej (Polska Izba Turystyki)
Bożena Szawłowska, specjalista d/s projektów unijnych, z Polską Izbą Turystyki współpracuje od 2010r. w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE, związanych z rozpowszechnianiem zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce: Kodeks Eos (2010r.-2012r.), a od listopada 2012r. - System Zrównoważonego Zarządzania Travelife.
Szczegóły organizacyjne
Miejsce szkolenia : Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, ul. Stokłosy 3
Termin: 24-25 Października 2013 r. (Czwartek - Piątek)
Koszt szkolenia : Szkolenie jest bezpłatne.
Członkowie Polskiej Izby Turystyki oraz touroperatorzy/biura podróży, będący stałymi kontrahentami członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Biur Podróży ABTA oraz Holenderskiego Stowarzyszenia Touroperatorów i Biur Podróży ANVR mają pierwszeństwo.
Zainteresowanym członkom PIT spoza Warszawy proponujemy nocleg w Hotelu „Atos”,

02-758 Warszawa, ul. Mangalia 1, www.hotelatos.pl .


Rejestracja: udział w Seminarium należy zgłosić przez wypełnienie formularza na stronie www.travelife.info/training

Liczba uczestników jest ograniczona, prosimy zatem o jak najszybsze zarejestrowanie się.


Termin zakończenia rejestracji : 18 października 2013 r.
Zainteresowanych rezerwacją hotelu i/lub uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Bożeną Szawłowską, Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki, tel. 22 826 55 36, e-mail: b.szawlowska@pit.org.pl
Partnerzy projektu
PIT, Polska Izba Turystyki

Travelife for Tour operators and Travel agents

UHPA, Association of Croatian Travel Agencies

ABTA, The British Travel Association

ANVR, The Dutch Association of Tour operators and Travel Agents

HATTA, Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies

LC, Latvian Country Tourism association "Lauku ceļotājs"

ALTA, Association of Latvian Travel Agents and Operators

Program szkolenia

24 października 2013r.


25 października 2013r.


Część 1. Znaczenie zrównoważonego rozwoju
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników

09.30 – 09.35 Powitanie

09.35 – 09.50 Wprowadzenie

09.50 – 10.40 Co to jest zrównoważona turystyka

10.40 – 11.15 Oddziaływanie turystyki
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 11.45 Korzyści z turystyki zrównoważonej

11.45 – 11.55 Rola i odpowiedzialność touroperatorów

i biur podróży11.55 – 12.45 Zrównoważony rozwój i rynek

 • Trendy konsumenckie

 • Oczekiwania touroperatorów

z UE

12.45 – 13.00 Strategie zrównoważonego rozwoju
13.00 – 14.00 Lunch
Część 2. Co możesz zrobić jako touroperator
14.00 – 14.10 Różne aspekty zarządzania
14.10 – 15.00 Zarządzanie wewnętrzne

 • Relacje z pracownikami

 • Dbałość o środowisko w Twoim biurze

15.00 – 15.30 Zarządzanie łańcuchem dostawców

 • Transport


1530 – 1545 Przerwa kawowa
15.45 – 16.25 Zarządzanie łańcuchem dostawców

 • Baza noclegowa

16.25 – 16.50 Zarządzanie łańcuchem dostawców

 • Wycieczki i atrakcje turystyczne

16.50 – 17.05 Zrównoważone destynacje
1705 – 1730 Komunikacja z klientamiCzęść 3. Jak wdrażać zrównoważony rozwój w

w Twojej firmie: 6 kroków
08.30 – 09.00 Powitanie uczestników

09.00 – 09.15 Podsumowanie pierwszego dnia

09.15 – 10.45 Wdrażanie systemu zrównoważonego zarządzania - 6 kroków

 • Zaangażuj swoją firmę

 • Ocena bazowa

 • Strategia zrównoważonego rozwoju


10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.55 Jak napisać strategię

11.55 – 12.30 Wdrażanie systemu zrównoważonego zarządzania - 6 kroków cd.

 • Opracowanie planu działania

 • Monitoring

 • Raportowanie


12.30 – 13.30 Lunch
Część 4. Komunikowanie i marketing

zrównoważonej turystyki
13.30 – 14.00 Plan działania dla Twojej firmy

14.00 – 15.00 Marketing zrównoważonej turystyki

- Komunikowanie • Greenwashing

 • Co mówić klientom


15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 15.45 Zrównoważone punkty USP w Twojej firmie

15.45 – 16.15 Marketing zrównoważonych produktów

turystycznych16.15 – 17.15 Travelife - System Zrównoważonego

Zarządzania17.1517.30 Kolejne kroki i dalsze działania
17.30 Wspólne zdjęcie uczestników
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna