Zużycie składników krwi w rokuPobieranie 137.06 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar137.06 Kb.

  1. Zużycie składników krwi w rokuOddziały o specjalności


Liczba

łóżek

KKCz


FFPKKP

zlewany

ubogo-

leukocytarny

napromie-

niowany

preparaty


KKP

z aferezy

ubogo-

leukocytarny

napromie-

niowany

preparaty

preparaty


Ogółem
jednostki


w tym:

Ogółem
jednostki

w tym:


do

auto-

transfuzji
jednostki


KKCz

ubogo-

leukocytarny
jednostki


KKCz

napromie-

niowany
jednostkiKKCz

ubogo-

leukocytarny

napromie-

niowany
jednostki


do

auto-

transfuzji
jednostkiInterna

Kardiologia

Przewlekle Chorzy/Geriatria

Pulmonologia

Toksykologia

Zakaźny

Psychiatria

OIOM

Torakochirurgia

Kardiochirurgia

Chirurgia Ogólna

Chir. Urazowa / Neurochir.

Chirurgia Naczyń

Chirurgia Szczękowa

Chirurgia Dziecięca

Urologia

Transplantologia

Ortopedia

Ginekologia i Położnictwo

Onkologia

Hematologia i Przeszczepy

Szpiku


Hematologia Dziecięca

z Przeszczepami Szpiku

Oddziały o specjalności


Liczba

łóżek

KKCz


FFP


KKP

zlewany

ubogo-

leukocytarny

napromie-

niowany

preparaty


KKP

z aferezy

ubogo-

leukocytarny

napromie-

niowany

preparatyOgółem

jednostki


w tym:Ogółem

jednostki

w tym:


do

auto-

transfuzji
jednostki


KKCz

ubogo-

leukocytarny
jednostki


KKCz

napromie-

niowany
jednostki


KKCz

ubogo-

leukocytarny

napromie-

niowany
jednostki

do autotransfu

zji
jednostkiPediatria / Neonatologia

Pediatria / Neonatologia

(porcje pediatryczne)Szpitalny Oddział Ratunkowy

Inne:

Nefrologia i Ośrodek Dializ,

Laryngologia,

Dermatologia,

Neurologia,

Okulistyka ………………

R a z e m
W przypadku funkcjonowania w szpitalu oddziału nie wymienionego w tabeli, dane o przetoczeniach należy umieścić przy oddziale o najbardziej zbliżonym profilu.

Oprócz tego przetoczono:

Koncentrat granulocytarny - ………………… liczba jednostek łącznie

Krioprecypitat - ............................ liczba jednostek łącznie

Koncentrat czynnika VIII - ............................ „ „ „

Koncentrat czynnika IX - ............................ „ „ „

( data podpis i pieczęć Lekarza odpowiedzialnego

za gospodarkę krwią w szpitalu )

_______________________

(data podpis i pieczęć Osoby Odpowiedzialnej

za Pracownię Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej )


_______________________

(pieczęć szpitala)


2. Liczba wykonanych transfuzji* składników krwi w roku
KPK
KKCz

FFP


KKP zlewany

KKP z aferezy

krioprecypitat

Liczba transfuzji3. Liczba pacjentów, którym wykonano transfuzję* w zależności od płci i wieku w rokuPrzedział wiekowyKobiety


Mężczyźni


w wieku poniżej 5 latw wieku 5-14 latw wieku 15-44 latw wieku 45-59 latw wieku powyżej 60 latRAZEM
Ogólna liczba pacjentów, którym wykonano transfuzję* krwi/jej składników -


* Należy zaliczyć tu wszystkie przetoczenia, które odbywały się na podstawie tego samego zlecenia lekarskiego, niezależnie od objętości przetoczonego składnika krwi. Jeśli temu samemu pacjentowi kilkakrotnie w ciągu roku przetaczano krew/jej składniki (ale w różnych dniach / na podstawie różnych zleceń), to każdą transfuzję należy liczyć oddzielnie. Należy uwzględnić tu również transfuzje autologiczne.4. Czy w Państwa Szpitalu jest powołany Komitet Transfuzjologiczny?
TAK* /podać skład/ NIE* * niepotrzebne skreślić
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


5. Czy w Państwa Szpitalu jest powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią?
TAK* /podać dane/ NIE* * niepotrzebne skreślić
___________________________________

_______________________

( data podpis i pieczęć Lekarza odpowiedzialnego

za gospodarkę krwią w szpitalu )_______________________

(pieczęć szpitala)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna