Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 15. 04. 2005 Drużyna Harcerska avesPobieranie 181.66 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar181.66 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 15.04.2005

Drużyna Harcerska AVESROZKAZ L1/2005
 1. Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego następujące osoby:

Piotr Budziński, Kamil Gutowski, Krzysztof Waraksa, Patryk Komorowski,

Jakub Groblewski, Marek Wójcik, Adrian Białecki, Paweł Baćkun

Angelika Jasionowska, Aneta Dembowska, Aleksandra Augustynowicz,

Monika Olszanicka, Mateusz Górski, Kamil Jabłoński, Szymon Zimnoch,

Maciej Słomski, Karol Pietrewicz, Karol Podbielski, Radosław Szewczuwianiec

Paulina Romanowska, Monika Prześniak, Sylwia Szapiel, Domicela Dominiuk, Justyna Bogdańska.
 1. Zatwierdzam kolor chust– czerwony oraz nazwę AVES

jako symbole Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi.
CZUWAJ!

Phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 16.09.2005

Drużyna Harcerska AVESROZKAZ L2/2005


1. Na podstawie rozkazu L17 /2005 Komenda Hufca w Gołdapi nadaje Drużynie Harcerskiej

AVES numer 2 i tym samym pełna nazwa drużyny brzmi 2 Drużyna Harcerska AVES.

2. Powołuję w drużynie cztery zastępy:

zastęp I - AHA (Anonimowi Harcerze) – zastępowy: Piotr Budziński

w składzie: Piotr Budziński, Kamil Gutowski, Krzysztof Waraksa, Patryk Komorowski,

Jakub Groblewski, Marek Wójcik, Adrian Białecki, Paweł Baćkun

zastęp II - Sokole Oko - zastępowa: Angelika Jasionowska

w składzie: Angelika Jasionowska, Aneta Dembowska, Aleksandra Augustynowicz, Monika Olszanicka, Izabela Narkiewicz, Kaja Popławska

zastęp III - Myśliwi - zastępowy: Mateusz Górski

w składzie: Mateusz Górski, Kamil Jabłoński, Szymon Zimnoch, Maciej Słomski, Karol Pietrewicz, Karol Podbielski, Radosław Szewczuwianiec

zastęp IV - w składzie: Paulina Romanowska, Monika Prześniak, Sylwia Szapiel, Domicela Dominiuk, Paulina Żurawska, Justyna Bogdańska.

3. Mianuję zastępowych:

dh Piotr Budziński – zastępowy zastępu I

dh Angelika Jasionowska – zastępowa zastępu II

dh Mateusz Górski – zastępowy zastępu III

dh Paulina Romanowska – zastępowa zastępu IV

CZUWAJ!


Phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 16.09.2005

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L3/2005 1. Wyznaczam następujące zadania dla zastępów:

Zastęp I – ułożyć piosenkę drużyny i ciągu dwóch tygodni oddać do zatwierdzenia;

Pomóc zastępowi IV w przygotowaniu i przeprowadzeniu następnej zbiórki

Od strony muzycznej

Zastęp II – wykonać plakat informujący uczniów klas czwartych o działaniach naszej drużyny i zachęcający do wstępowania w nasze szeregi

Zastęp III – wykonać i rozdać ulotki uczniom klas czwartych. Ulotki powinny zawierać krótką informację o drużynie, a jednocześnie mają być zaproszeniem na następną zbiórkę

Zastęp IV – przygotować scenariusz następnej zbiórki z udziałem uczniów klas czwartych, przedstawić do zatwierdzenia; przeprowadzić zbiórkę wg scenariusza


 1. Dniem mundurowym w roku szk.2005/2006 jest czwartek. Tego dnia wszyscy harcerze z 2 D.H. AVES przychodzą do szkoły w mundurach i godnie reprezentują drużynę na forum szkoły.

3. Udzielam wyróżnienia za przygotowanie i przeprowadzenie gier harcerskich:  • Domiceli Dominiuk

  • Sylwii Szapiel

  • Krzysztofowi Waraksie

  • Patrykowi Komorowskiemu.

4. Otwieram okres próbny na członka drużyny Olafowi Interewiczowi.
CZUWAJ!
phm. Małgorzata Wojciechowska – Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 15.10.2005

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L4/2005
 1. Przyznaję sprawność śpiewaka dh. Kamilowi Gutowskiemu.

 2. Odwołuję z funkcji zastępowego dh. Mateusza Górskiego.

 3. Mianuję dh. Karola Pietrewicza zastępowym zastępu III – Myśliwi.

 4. Udzielam kary zastępowi III za niewykonanie zadania. Zastęp Myśliwi wykona ulotki wg otrzymanego wzoru i rozda uczniom klas czwartych (do wtorku).

 5. Zadania dla zastępów:

AHA - wykona zdjęcia pokazujące zaśmiecenie Osiedla Pod Lasem (zwracając szczególną uwagę na plac zabaw przy kościele.

Sokole Oko – zaplanuje akcję zachęcającą kolegów ze szkoły do zbierania papierów i wyrzucania śmieci do kosza.

Myśliwi – przeprowadzą zwiad terenowy na terenie Osiedla Pod Lasem i opiszą miejsca (ulice), które są najbardziej zaśmiecone i przedstawią je na planie osiedla.

Zastęp IV - przeprowadzą wywiad wśród kolegów i mieszkańców osiedla Pod Lasem pt. „ Czy nasze Osiedle jest czyste?”

CZUWAJ!
phm. Małgorzata Wojciechowska – Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 05. 01.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L1/2006 1. Przyznaję sprawność śpiewaka dh. Angelice Jasionowskiej oraz udzielam pochwały Angelice Jasionowskiej za ułożenie piosenki drużyny.

 2. Zamykam okres próbny na członka drużyny Olafowi Interewiczowi przez co staje się on członkiem drużyny.

 3. Zatwierdzam nazwę zastępu IV – „Ziomalki”

 4. Wypisuję z drużyny dh. Paulinę Żurawską.

 5. Rozwiązuję zastęp „Myśliwych” i odwołuję dh. Karola Pietrewicza z funkcji zastępowego.

 6. Udzielam upomnienia za niesystematyczne uczęszczanie na zbiórki i brak zaangażowania w pracę drużyny:

  • M. Górskiemu

  • K. Jabłońskiemu

  • P. Baćkunowi

  • I. Narkiewicz

 1. Otwieram okres próbny na członka drużyny:

  • Aleksandrze Radzewicz

  • Annie Dudko

  • Angelice Wójcik

  • Justynie Olszanickiej

  • Żanecie Winiarskiej

  • Urszuli Dembowskiej

  • Klaudii Galińskiej

 1. Udzielam pochwały za wzorowe zachowanie, pracę i zaangażowanie wszystkim członkom naszej drużyny, którzy wzięli udział w Rajdzie Zimowym „Śladami Jaćwingów”.

 2. Wszystkim członkom drużyny, w tym również będącym na okresie próbnym,

Otwieram próbę na sprawność – przyjaciel ptaków.

CZUWAJ !


phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 23.02.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L2/2006
 1. Przyznaję sprawność przyjaciel ptaków następującym osobom:

  • Kamil Gutowski

  • Krzysztof Waraksa

  • Monika Olszanicka

  • Justyna Olszanicka

  • Aneta Dembowska

  • Aleksandra Augustynowicz

  • Anna Dudko

  • Monika Prześniak

  • Piotr Budziński

  • Jakub Groblewski

  • Marek Wójcik

  • Angelika Wójcik

 1. Rozpoczynam realizację projektu pt. „Placyk czysty, buzie roześmiane”. Działania w ramach tego projektu będą realizowane z całą drużyną oraz harcerzami starszymi.

 2. Na dzień 27.02.2006r., godz. 16.30 wyznaczam spotkanie z rodzicami.

 3. Dzień mundurowy – to czwartek w którym odbywa się zbiórka drużyny.

 4. Za brak munduru w tym dniu wyznaczam zadanie: pomoc nauczycielom lub innym pracownikom szkoły (praca na rzecz szkoły). W ciągu tygodnia realizacja zadania ma być udokumentowana dla drużynowej.


CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, dn. 20.05.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L3/2006
 1. Przyznaję sprawność przyjaciel ptaków Justynie Bogdańskiej

 2. Przyznaję sprawność przyrodnika Piotrowi Budzińskiemu

 3. Zamykam okres próbny na członka Drużyny AVES Annie Dudko


CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Żytkiejmy, dn. 23.06.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L4/2006
 1. Rozpoczynam 3-dniowy biwak drużyny i ustalam następujący regulamin biwaku:

  • bez pozwolenia opiekunów nie oddalamy się z miejsca biwakowania

  • postępujemy wg Prawa Harcerskiego

  • aktywnie bierzemy udział w zaplanowanych zajęciach, grach, zwiadach

  • dbamy o porządek w miejscu biwakowania i w leśniczówce

  • dbamy, szanujemy przyrodę

  • odnosimy się do siebie z szacunkiem, pomagamy sobie

 1. Podaję plan biwaku na dzień 23.06.2006:


14.30 - wyjazd do Żytkiejm

15.30 – 17.00 przygotowanie miejsca biwakowania, rozstawienie

namiotów

17.00 – 17.30 apel

17.30 – 19.00 zwiad po najbliższej okolicy wokół leśniczówki, zajęcia z

pionierki (wykonanie totemów, urządzeń przydatnych podczas

biwaku), nazbieranie chrustu na ognisko
19.00 - 19.30 przygotowanie ognisk – gospodarczego i obrzędowego
19.30 – 21.00 kolacja przy ognisku – pieczenie kiełbasek, toaleta wieczorna
21.00 – 22.00 ognisko obrzędowe ( temat gawędy: Nie możemy nie pamiętać postać Andrzej Małkowskiego)
 1. Na czas trwania biwaku powołuję patrole:

Patrol I – Ufoludki

Patrol II – Inni

Patrol III – Leśmisie

Patrol IV - Mlekołaki

i mianuję dowódców patroli:

patrol I – Piotr Budziński, patrol II – Patryk Komarowski, patrol III – Angelika Jasionowska, patrol IV – Kamil Gutowski
CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska
Związek Harcerstwa Polskiego Żytkiejmy, dn. 24.06.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L5/2006

 1. Przyznaję stopień młodzika dh. Piotrowi Budzińskiemu

oraz stopień ochotniczki – dh. Domiceli Dominiuk


 1. Przyznaję sprawność łazika:

Aleksandrze Augustynowicz, Bartkowi Augustynowicz, Karolowi Pietrewiczowi, Patrykowi Komarowskiemu, Angelice Jasionowskiej, Markowi Wójcikowi, Annie Dudko, Piotrowi Budzińskiemu, Paulinie Karwel, Kamilowi Gutowskiemu, Angelice Wójcik, Jakubowi Groblewskiemu, Pawłowi Baćkunowi, Olafowi Interewiczowi
 1. Przyznaję sprawność sobieradka obozowego:

Aleksandrze Augustynowicz, Bartkowi Augustynowicz, Karolowi Pietrewiczowi, Patrykowi Komarowskiemu, Angelice Jasionowskiej, Markowi Wójcikowi, Annie Dudko, Piotrowi Budzińskiemu, Paulinie Karwel, Kamilowi Gutowskiemu, Angelice Wójcik, Jakubowi Groblewskiemu, Pawłowi Baćkunowi, Olafowi Interewiczowi
 1. Przyznaję sprawność sprawne ręce:

Paulinie Karwel, Aleksandrze Augustynowicz
 1. Przyznaję sprawność higienisty:

Piotrowi Budzińskiemu

 1. Przyznaję sprawność lekka stopa:

Annie Dudko, Pawłowi Baćkunowi
 1. Przyznaję sprawność przyrodnika

Domiceli Dominiuk
 1. Udzielam pochwały za najlepiej zrealizowane zadania biwakowe:

Piotrowi Budzińskiemu, Domiceli Dominiuk
 1. Odwołuję dowódców patroli biwakowych i rozwiązuję patrole biwakowe.


CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 21.09.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L6/2006 1. Odwołuję z funkcji zastępowych: Piotra Budzińskiego, Angelikę Jasionowską, Paulinę Romanowską oraz rozwiązuję ubiegłoroczne zastępy.

 1. Mianuję zastępowych: Kamila Gutowskiego oraz Krzysztofa Waraksę.
 1. Wyznaczam dzień mundurowy: czwartek (dzień zbiórki).
 1. Przypominam o postępowaniu na co dzień zgodnie z punktami Prawa Harcerskiego. 1. Zamykam okres próbny na członka drużyny i tym samym przyjmuję do drużyny:


Sylwię Tabiś, Angelikę Wójcik, Justynę Olszanicką, Żanetę Winiarską, Urszulę Dembowską, Klaudię Galińską.


 1. Otwieram okres próbny na członka drużyny:


Tomaszowi Sawczyszyn

Damianowi Szymczakowi

Wojtkowi Ratomskiemu

Kinga Metelska

CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 19.10.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L7/20061. Mianuję zastępowego zastępu 3 – dh. Bartosza Augustynowicza
2. Zatwierdzam nazwy zastępów:

Zastęp 1 – Kaczuki

Zastęp 2 – Dziób Dzióby

3. Udzielam upomnienia za brak umundurowania:

Damianowi Szymczakowi, Sylwii Fabiś, Olafowi Interewiczowi, Klaudii Galińskiej, Pawłowi Bakunowi, Justynie Bogdańskiej, Patrykowi Komarowskiemu, Monice Olszanickiej.

CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 16.11.2006

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L8/2006


1. Otwieram okres próbny na członka drużyny:

Gabrieli Mądzik, Annie Śmigiel, Weronice Jurewicz, Aleksandrze Omiljanowicz, Marcelinie Kołodziej, Karolinie Kołodziej, Mateuszowi Wutkie, Sylwii Szyszko.
2. Zatwierdzam następujący skład zastępów:
Zastęp I –zastępowy Krzysztof Waraksa

Członkowie: Patryk Komarowski, Justyna Bogdańska, Paweł Baćkun, Olaf Interewicz, Damian Szymczak, Tomasz Sawczyszyn, Wojciech Radomski, Mateusz Wutke
Zastęp II – zastępowy Kamil Gutowski

Członkowie: Sylwia Fabiś, Justyna Olszanicka, Klaudia Galińska, Urszula Dembowska, Kinga Menelska, Żaneta Winiarska, Angelika Wójcik, Sylwia Szyszko
Zastęp III – zastępowy Bartosz Augustynowicz

Członkowie: Aleksandra Augustynowicz, Paulina Karwel, Jakub Groblewski, Marek Wójcik.

CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 06.01.2007

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L1/2007


1. Zamykam okres próbny na członka drużyny i tym samym przyjmuję do drużyny:

Tomasza Sawczyszyna

Damiana Szymczaka

Wojciecha Ratomskiego

Mateusza Wutkie
2. Otwieram okres próbny na członka drużyny:

Martynie Mrozińskiej

Magdalenie Krupińskiej

Szymonowi Kowalewskiemu

Szymonowi Kolenkiewiczowi

Rafałowi Seweryńskiemu
3. Rozwiązuję zastępy – zastęp I i zastęp II

CZUWAJ !

phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 11.01.2007

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L2/20071. Mianuję dh. Angelikę Jasionowską przyboczną 2 Drużyny Harcerskiej AVES

2. Otwieram próbę na stopień młodzika/ochotniczki:

Bartoszowi Augustynowiczowi, Aleksandrze Augustynowicz, Paulinie Karwel,

Angelice Jasionowskiej, Kamilowi Gutowskiemu, Krzysztofowi Waraksie

3. Zatwierdzam nazwę zastępu III - „Ogniste orły”

4. Zatwierdzam następujący skład zastępów:

Zastęp I Kaczuki:

Zastępowy – Krzysztof Waraksa

Członkowie: Patryk Komarowski

Olaf Interewicz

Wojciech Ratomski

Weronika Jurewicz

Aleksandra Omilianowicz

Marcelina Kołodziej

Karolina Kołodziej

Magdalena Krupińska

Zastęp II Dziób dzióby

Zastępowy – Kamil Gutowski

Członkowie: Justyna Olszanicka

Paweł Baćkun

Sylwia Tabiś

Damian Szymczak

Tomasz Sawczyszyn

Sylwia Szyszko

Martyna Mrozińska

Zastęp IV

Zastępowa – Justyna Bogdańska

Członkowie: Urszula Dembowska

Angelika Wójcik

Klaudia Galińska

Żaneta Winiarska

Mateusz Wutke

Gabriela Mądzik

Anna Śmigiel

Szymon Kowalewski
CZUWAJ !
phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 12.02.2007

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L3/2007
 1. Rozpoczynam 3-dniowy biwak drużyny i ustalam następujący regulamin biwaku:

(Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biwaku)

  1. Bezwzględnie słuchamy opiekunów, drużynowej, przybocznej, zastępowych.

  2. Zawsze dbamy o bezpieczeństwo i bawimy się bezpiecznie.

  3. Cisza nocna - ? (od momentu ogłoszenia sygnałem trąbki) do 8.00.

  4. Wszyscy przestrzegają ustalonych godzin zajęć.

  5. Nikt samodzielnie ( bez zezwolenia ) nie oddala się od grupy (poza wyjściem do toalety).

  6. Dbamy o sprzęt szkolny i harcerski.

  7. Nie dokuczamy sobie wzajemnie, nie ośmieszamy innych, nie przezywamy, nie używamy wulgarnego słownictwa.

  8. Dbamy o czystość i porządek na terenie biwaku.

  9. Wywiązujemy się z powierzonych dyżurów i zawsze wykonujemy zadania.

  10. Postępujemy zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim.
 1. Podaję plan biwaku 2 Drużyny Harcerskiej AVES „W KRAINIE YETI”

na dn. 12-14.02.2007

Poniedziałek 12.02.07

15.00 - 16.00 przybycie harcerzy i przygotowanie miejsca noclegowego i biwakowego

16.00 – 16.45 apel drużyny (odczytanie rozkazu, programu biwaku, regulaminu biwaku)

16.45 - 17.00 przygotowanie do kuligu

17.00 – 18.30 kulig w lesie Kumiecie i ognisko z kiełbaskami; zabawy przy ognisku

18.30 – 19.00 powrót na miejsce biwakowania; ciepła herbata, przygotowanie do wymarszu

19.00 – 21.00 Wymarsz do Straży Pożarnej w Gołdapi (zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie się z pracą strażaka)

21.00 – 21.30 Powrót do miejsca biwakowania

21.30 - 22.30 Kolacja

22.30 – 24.00 Taniec to nie trudna sprawa… - dyskoteka

24.00 – 00.30 toaleta wieczorna; odprawa zastępowych

00.30 - 01.30 Ferie z Yeti– gra nocna zakończona obrzędowym świeczkowiskiem

01.30 cisza nocna ogłoszona sygnałem trębacza

Wtorek 13.02.2007

8.00 – 10.00 pobudka (sygnał trąbki), toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie prowiantu na wyprawę; porządkowanie po śniadaniu

10.00 – 13.00 udział w akcji „Dokarmianie zwierząt leśnych” - wyprawa z myśliwymi do lasu w Barkowie na karmowisko; ognisko

13.00 – 14.00 obiad

14.00 – 16.30 „Śpiewać każdy może” – przygotowania do spotkania z kuracjuszami w Witalu

16.30 – 17.30 przemarsz (lub przejazd) do sanatorium Wital

17.30 - 19.00 „Spotkanie z piosenką harcerską” – piosenki i zabawy prezentowane dla kuracjuszy; informacja o wpłacie 1% podatku na konto Hufca

19.00 – 20.00 przemarsz na miejsce biwakowania

20.00 – 21.00 kolacja

21.00 – 22.00 zabawy i pląsy harcerskie

22.00 – 00.00 Sport to zdrowie – rywalizacja zastępów w grach zespołowych

00.00 – 00.30 toaleta wieczorna

00.30 – 01.30 gra nocna walentynkowa

01.30 cisza nocna ogłoszona sygnałem trębaczaŚroda 14.02.2007

8.00 – 10.00 pobudka (sygnał trąbki), toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie prowiantu na zwiad terenowy; porządkowanie miejsca biwakowania

10.00 – 11.30 gra terenowa w Gołdapi

11.30 - 12.30 obrzędowe świeczkowisko w harcówce hufca - spotkanie z druhną Zosią Błaszczyk – wspomnienia

12.30 – 13.00 powrót na miejsce biwakowania

13.00 – 14.00 obiad

14.30 – 14.30 sprzątanie

14.30 – 15.00 apel drużyny; zakończenie biwaku


3. Zatwierdzam kadrę biwaku:

 • Drużynowa – M. Wojciechowska Gutowska ph

 • Opiekun – Anna Janonis

 • Przyboczna – Angelika Jasionowska

 • Zastępowi: Kamil Gutowski, Krzysztof Waraksa, Bartosz Augustynowicz, Justyna Bogdańska


CZUWAJ !
phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 24.05.2007

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L4/2007
 1. Na prośbę zainteresowanych, wykreślam z listy członków drużyny:

- Mateusza Wutkie

- Karolinę Kołodziej

- Marcelinę Kołodziej

- Urszulę Dembowską

- Klaudię Galińską

-Aleksandrę Omilianowicz
2. Zamykam okres próbny i tym samym przyjmuję do drużyny:

- Martynę Mrozińską

-Magdalenę Krupińską

- Weronikę Jurewicz
3. Zatwierdzam nazwę zastępu IV - „Błyskawice”

4. Udzielam pochwały zastępowej zastępu IV – Justynie Bogdańskiej.

5. Odwołuję z funkcji przybocznej Angelikę Jasionowską.

CZUWAJ !
phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 28.09.2007

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L5/2007
 1. Rozpoczynam 2-dniowy biwak drużyny i ustalam następujący regulamin biwaku:

(Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biwaku)

  1. Bezwzględnie słuchamy opiekunów, drużynowej, przybocznej, zastępowych.

  2. Zawsze dbamy o bezpieczeństwo i bawimy się bezpiecznie.

  3. Nikt samodzielnie ( bez zezwolenia ) nie oddala się od grupy (poza wyjściem do toalety).

  4. Dbamy o sprzęt szkolny i harcerski.

  5. Nie dokuczamy sobie wzajemnie, nie ośmieszamy innych, nie przezywamy, nie używamy wulgarnego słownictwa.

  6. Dbamy o czystość i porządek na terenie biwaku.

  7. Wywiązujemy się z powierzonych dyżurów i zawsze wykonujemy zadania.

  8. Postępujemy zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim.

 1. Podaję plan biwaku 2 Drużyny Harcerskiej AVES w dn. 28.09.2007

Piątek 28.09.2007.

17.30 – 18.00 przybycie harcerzy i przygotowanie miejsca noclegowego

18.00 – 18.30 apel drużyny (odczytanie rozkazu, programu biwaku, regulaminu biwaku)

18.30 - 19.00 przygotowanie się do obrzędowego kominka w harcówce z udziałem nowych członków drużyny z klas trzecich i czwartych

19.00 – 20.00 kominek z udziałem zaproszonych dzieci – śpiewamy i bawimy się

20.00 – 21.00 przejście na ognisko w pobliżu leśniczówki – pieczenie kiełbasek

21.00 – 24.00 gra terenowa w lesie Kumiecie

00.00 – 00.30 toaleta wieczorna; odprawa zastępowych

00.30 cisza nocna;

(propozycja dla „nocnych Marków” - nocne śpiewanie „Śpiewać całą noc, całą noc do rana…”)Sobota 29.09.2007

7.30 – 8.30 pobudka, toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do podchodów

8.30 – 9.30 zapoznanie z regulaminem projektu „Młodzi kontra agresja”

9.30 – 10.00 przygotowanie do podchodów

10.00 – 13.00 podchody w pobliskim lesie Kumiecie oraz sprzątanie lasu

13.00 – 13.30 podsumowanie biwaku, apel

13.30 – 15.00 posiłek, porządkowanie terenu biwakowania

15.00 zakończenie biwaku

 1. Otwieram próbę na stopień ochotniczki/młodzika:

Jakubowi Groblewskiemu, Angelice Jasionowskiej

Otwieram próbę na stopień wywiadowca/ tropicielka:

Paulinie Karwel, Bartoszowi Augustynowiczowi, Aleksandrze Augustynowicz, Kamilowi Gutowskiemu, Krzysztofowi WaraksieCZUWAJ !
phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 08.11.2007

2 Drużyna Harcerska AVES

ROZKAZ L6/2007


1. Odwołuję z funkcji zastępowych: młodzika Kamila Gutowskiego, młodzika Krzysztofa Waraksę i druhnę Justynę Bogdańską

2. Rozwiązuję zastępy: Zastęp Dziób Dzióby, Zastęp Błyskawice, Zastęp Kaczuki
3. Mianuję ochotniczkę Paulinę Karwel przyboczną 2 Drużyny Harcerskiej AVES


 1. Mianuję zastępowych: Tomasza Sawczyszyna – zastępowym zastępu I

Gabrielę Mądzik – zastępową zastępu II

(młodzik Bartosz Augustynowicz pozostaje zastępowym Zastępu III _”Ogniste Orły”) 1. Po zaliczeniu okresu próbnego na członka drużyny podczas obozu w Przerwankach przyjmuję do drużyny Mateusza Wutkie.


CZUWAJ !
phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 02.10.2008

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L1/2008 1. Mianuję dh. Martynę Mrozińską zastępową zastępu III

 2. Zatwierdzam Radę Drużyny w składzie: drużynowa Małgorzata Wojciechowska-Gutowska, przyboczna Paulina Karwel, zastępowi: Gabriela Mądzik, Tomasz Sawczyszyn, Martyna Mrozińska.

 3. Zatwierdzam następujący skład zastępów:

 • Zastęp I

 1. Zastępowy Tomasz Sawczyszyn

 2. Olaf Interewicz

 3. Mateusz Wutkie

 4. Mateusz Grzędziński

 5. Szymon Korenkiewicz

 • Zastęp II

 1. Gabriela Mądzik

 2. Anna Śmigiel

 3. Jakub Dobrzyjałowski

 4. Zuzanna Życzkowska

 5. Damian Szymczak • Zastęp III

 1. Martyna Mrozińska

 2. Magdalena Krupińska

 3. Adrianna Skarżyńska

 4. Katarzyna Waraksa

 5. Marta Sawczyszyn
 1. Otwieram okres próbny na członka drużyny Zuzannie Życzkowskiej, Jakubowi Dobrzyjałowskiemu, Adriannie Dzienis (2 miesiące), Adriannie Skarżyńskiej, Mateuszowi Grzędzińskiemu (miesiąc)

 2. Przyznaję sprawność - sanitariusz dh. Tomaszowi Sawczyszynowi

CZUWAJ !
phm. Małgorzata Wojciechowska- Gutowska
Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 09.10.2008

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L2/2008


 1. Na wniosek Rady Drużyny przenoszę dh. Magdalenę Krupińską do zastępu I.
 1. Zatwierdzam następujące nazwy zastępów:
 • Zastęp I „Czarne orły”
 • Zastęp II „Papużki”
 • Zastęp III „Mewy krzykliwe”
 1. Ustalam następujący zwyczaj rozpoczynania zbiórek drużyny

- odśpiewanie piosenki miesiąca ustalonej przez Radę Drużyny

CZUWAJ!


Małgorzata Wojciechowska-Gutowska phm

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 10.10.2008

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L3/2008 1. Rozpoczynam 2-dniowy biwak drużyny pt. „Plemiona…”i ustalam następujący regulamin biwaku:
 • Bezwzględnie słuchamy opiekunów, drużynowej.

 • Zawsze dbamy o bezpieczeństwo i bawimy się bezpiecznie.

 • Nikt samodzielnie ( bez zezwolenia ) nie oddala się od grupy (poza wyjściem do toalety).

 • Dbamy o sprzęt szkolny i harcerski.

 • Nie dokuczamy sobie wzajemnie, nie ośmieszamy innych, nie przezywamy, nie używamy wulgarnego słownictwa.

 • Dbamy o czystość i porządek na terenie biwaku.

 • Wywiązujemy się z powierzonych dyżurów i zawsze wykonujemy zadania.

 • Postępujemy zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim.
 1. Mianuję kadrę biwaku:

Komendant – Małgorzata Wojciechowska – Gutowska

Zastępca komendanta - trop. Paulina Karwel

Oboźny – wyw. Bartosz Augustynowicz

Opiekun – dh. Beata Puczyłowska
 1. Ustalam następujący plan biwaku:

10.10.2008r. piątek

17.00 – przybycie harcerzy

17.30 – apel

18.00 – organizowanie społeczności plemiennej, zabawy integracyjne

19.00 – gra francuska

20.00 - świeczowisko

21.00 – gra nocna terenowa

00.00 – przygotowania plemion do Plemiennej Olimpiady Sportowej

01.00 - Plemienna Olimpiada Sportowa

03.00 – Trąbka gra… cisza nocna


11.10.2008 sobota
08.00 – trąbka gra… pobudka

09.00 – po śniadaniu sprzątanie pracowni, zabawy, pląsy, śpiew

10.30 – przygotowanie do wyjścia

11.00 – wyjście na trasę – długą…

16.30 – apel końcowy
CZUWAJ!

Phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska


Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 11.10.2008

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L4/2008


   1. Odwołuję z funkcji kadrę biwaku:

- z funkcji komendanta – Małgorzatę Wojciechowską – Gutowską

- z funkcji zastępcy komendanta - trop. Paulinę Karwel

- z funkcji oboźnego – wyw. Bartosza Augustynowicza

- z funkcji opiekuna – dh. Beatę Puczyłowską
   1. Zamykam okres próbny na członka drużyny Zuzannie Życzkowskiej, Jakubowi Dobrzyjałowskiemu, Adriannie Skarżyńskiej
   1. Udzielam pochwały harcerzom starszym z Drużyny Starszoharcerskiej „Placebo” za przygotowanie i ciekawe przeprowadzenie gier terenowych dla harcerzy młodszych podczas biwaku.

CZUWAJ!


Phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 06.12.2008

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L5/2008 1. Dopuszczam do Przyrzeczenia Harcerskiego:

Szymona Korenkiewicza, Jakuba Dobrzyjałowskiego, Adę Skarżyńską, Adę Dzienis, Katarzynę Waraksę.


 1. Udzielam pochwały Zastępowi „Mewy krzykliwe” za właściwe, terminowe wywiązywanie się z zadań przydzielonych do wykonania oraz systematyczne uczęszczanie na zbiórki drużyny.

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Pozezdrze, 02.02.2009

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L1/2009


 1. Otwieram próbę na stopień ćwika trop. Krzysztofowi Waraksie
 1. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy dh. Markowi Wójcikowi
 1. Otwieram próbę na sprawności: obywatel Europy, muzyk, makler

- trop. Krzysztofowi Waraksie

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 19.03.2009

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L2/2009 1. Otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego Piotrowi Budzińskiemu.

 2. Na wniosek Rady Drużyny nie zaliczam okresu próbnego na członka Drużyny: Żanecie Winiarskiej, Jolancie Łabacz, Damianowi Szymczakowi.

 3. Przypominam o właściwym zachowaniu, godnym harcerza i noszeniu munduru w czwartki podczas dnia mundurowego i na zbiórki drużyny.

 4. Wyznaczam następujące zadania dla zastępów (termin realizacji 19-26. 03.2009):

Zastęp I „Czarne orły”

- skompletować apteczkę biwakową i zaprezentować ją podczas zbiórki z podaniem działania zawartych w niej leków


Zastęp II „Papużki”

- wykonać instrukcję nt. „ Jak powiadomić odpowiednie służby o wypadku?”


Zastęp III „Mewy krzykliwe”

- wykonać plakat pt. „Zagrożenia w lesie”


CZUWAJ!

phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska
Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 17.09.2009

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L3/2009 1. Odwołuję z funkcji zastępowych: Martynę Mrozińską, Tomasza Sawczyszyna, Gabrielę Mądzik oraz z funkcji przybocznej – Paulinę Karwel

 2. Rozwiązuję zastępy – zastęp I- „czarne orły”, zastęp II- „Papużki”, zastęp III- „Mewy krzykliwe

 3. Mianuję zastępowych:

- zastępowy zastępu I – Jakub Dobrzyjałowski

- zastępowa zastępu II – Magdalena Krupińska

- zastępowa zastępu III – Marta Sawczyszyn

 1. Przyznaję sprawność przyjaciela dzieci

Magdalenie Krupińskiej oraz Marcie Sawczyszyn

 1. Udzielam pochwały za godne reprezentowanie drużyny na Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej:

Marcie Sawczyszyn, Magdalenie Krupińskiej, Katarzynie Waraksie, Adriannie Skarżyńskiej, Weronice Jurewicz, Emilii Jurewicz

 1. Dniem mundurowym wyznaczam piątek

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 29.10.2009

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L4/2009


 1. Przyznaję sprawność łazika dh. Magdalenie Krupińskiej

 2. Zatwierdzam nazwy zastępów:

- zastęp I „Kiepscy”

- zastęp II „Harpie”

- zastęp III „Wściekłe kuraki”

 1. Zatwierdzam skład zastępów:

- zastęp I „Kiepscy”

Zastępowy: Jakub Dobrzyjałowski

Członkowie: Adrian Prześniak, Szymon Korenkiewicz,

Łukasz Wojciechowski

- zastęp II „Harpie”

Zastępowa: Magdalena Krupińska

Członkowie: Wioletta Milewska, Wioletta Pawelska

- zastęp III „Wściekłe kuraki”

Zastępowa: Marta Sawczyszyn

Członkowie: Katarzyna Waraksa, Adrianna Skarżyńska, Aleksandra Adamowicz, Kinga Metelska, Weronika Jurewicz, Emilia Jurewicz

 1. Sprawy różne

Ustalam dzień wpłat składek - pierwszy czwartek każdego miesiąca. Przypominam, że ustaliliśmy składkę w wysokości 5zł (3zł składka członkowska, 2zł na materiały potrzebne na zbiórki).

Następujące osoby nie przyniosły pozwolenia od rodziców na udział w zbiórkach: Martyna Mrozińska, Szymon Korenkiewicz, Kinga Metelska, Łukasz Wojciechowski, Aleksandra Adamowicz, Wioletta Pawelska, Natalia Dyczewska
CZUWAJ!

phm. Małgorzata Wojciechowska-GutowskaZwiązek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 12.11.2009

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L5/2009


 1. Otwieram okres próbny na stopień ochotniczki dh. Magdalenie Krupińskiej

 2. Zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerza Orlego pwd. Piotrowi Budzińskiemu.
 1. Przenoszę do zastępu II Kingę Metelską i zatwierdzam następujący skład zastępów:

- zastęp I „Kiepscy”

Zastępowy: Jakub Dobrzyjałowski

Członkowie: Adrian Prześniak, Szymon Korenkiewicz, Tomasz Sawczyszyn,

Łukasz Wojciechowski

- zastęp II „Harpie”

Zastępowa: Magdalena Krupińska

Członkowie: Wioletta Milewska, Wioletta Pawelska, Zuzanna Życzkowska, Kinga Metelska

- zastęp III „Wściekłe kuraki”

Zastępowa: Marta Sawczyszyn

Członkowie: Katarzyna Waraksa, Adrianna Skarżyńska, Aleksandra Adamowicz, Weronika Jurewicz, Emilia Jurewicz

 1. Sprawy różne

W dn. 04-06 grudnia drużyna weźmie udział w Rajdzie Śladami Jaćwingów.

Pierwszym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest systematyczny udział w zbiórkach harcerskich oraz niezaleganie ze składkami harcerskimi.
CZUWAJ!

phm. Małgorzata Wojciechowska-GutowskaZwiązek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 07.01.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L1/2010 1. Otwieram próbę na sprawność:

AKTORA - Adriannie Skarżyńskiej

Katarzynie Waraksie

Marcie Sawczyszyn

Martynie Mrozińskiej

Aleksandrze Adamowicz

Weronice Jurewicz

Emilii Jurewicz

ŚPIEWAKA - Katarzynie Waraksie

Wioletcie Pawelskiej

Wioletcie Milewskiej

PŁYWAKA - Marcie Sawczyszyn

Adriannie Skarżyńskiej

Katarzynie Waraksie

Martynie Mrozińskiej

Aleksandrze Adamowicz

PŁYWAKA DOSKONAŁEGO - Aleksandrze Adamowicz


 1. Otwieram okres próbny na członka drużyny Ewelinie Stalewskiej
 1. Udzielam pochwały za godne reprezentowanie Drużyny, aktywność podczas zimowego rajdu Śladami Jaćwingów druhnom i druhom:

Magdalenie Krupińskiej, Marcie Sawczyszyn, Kindze Metelskiej, Wioletcie Pawelskiej, Ewelinie Stalewskiej, Marii Czernickiej, Szymonowi Korenkiewiczowi, Tomaszowi Sawczyszynowi, Zuzannie Życzkowskiej.

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 14.01.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L2/2010 1. Otwieram próbę na sprawność grajka Magdalenie Krupińskiej

 2. Uchwałą Rady Drużyny zatwierdzam następujące elementy umundurowania drużyny:

- czarne getry z czerwonymi paskami (dwoma)

- czerwone pagony z wyszytym czarą nicią numerem drużyny

(wielkości ok. 1,5 cm)

- pas parciany zielony

- nakrycie głowy – rogatywka z lilijką

3. Przypominam:

- piątek jest dniem mundurowym

- co miesiąc opłacamy składki w wysokości 5zł

- harcerz oraz biszkopt powinni wszędzie zachowywać się zgodnie z Prawem Harcerskim

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 11.03.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L3/2010


 1. Otwieram okres próbny na członka drużyny Darii Makowieckiej

 2. Wykreślam z listy członków drużyny Weronikę i Emilię Jurewicz

 3. Przypominam harcerzom o ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności oraz o rozpoczętej w styczniu próbie na sprawności.

(poniżej wyciąg z rozkazu L1/2010 z dn. 07.01.2010r.)

Otwieram próbę na sprawność:
AKTORA - Adriannie Skarżyńskiej

Katarzynie Waraksie

Marcie Sawczyszyn

Martynie Mrozińskiej

Aleksandrze Adamowicz

Weronice Jurewicz

Emilii Jurewicz

ŚPIEWAKA - Katarzynie Waraksie

Wioletcie Pawelskiej

Wioletcie Milewskiej

PŁYWAKA - Marcie Sawczyszyn

Adriannie Skarżyńskiej

Katarzynie Waraksie

Martynie Mrozińskiej

Aleksandrze Adamowicz

PŁYWAKA DOSKONAŁEGO - Aleksandrze Adamowicz


 1. Zakończenie prób powinno odbyć się do końca marca. Do drużynowej należy dostarczyć w tym terminie kartę sprawności z potwierdzeniem realizacji założonych zadań.

 2. Ogłoszenie

Na początku każdego miesiąca drużyny mają wpłacać składki do hufca.

Przypominam o opłacaniu składek.

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 08.04.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES
Rozkaz L4/2010


 1. Rozwiązuję zastępy – zastęp I „Kiepscy”, zastęp II „Harpie”, zastęp III „Wściekłe kuraki”

 2. Odwołuję z funkcji zastępowych:

Jakuba Dobrzyjałowskiego, Magdalenę Krupińską, Martę Sawczyszyn

 1. Powołuję zastępy:

Zastęp I „Wściekłe kuraki”

Zastęp II „Harpie” 1. Mianuję zastępowych:

Martę Sawczyszyn – zastępową Zastępu I

Magdalenę Krupińską – zastępową Zastępu II 1. Zatwierdzam następujący skład zastępów:

Zastęp I „Wściekłe kuraki”

 • Marta Sawczyszyn dh(zastępowa)

 • Katarzyna Waraksa dh

 • Adrianna Skarżyńska dh

 • Aleksandra Adamowicz dh

 • Ewelina Stalewska biszkopt

 • Daria Makowiecka biszkopt

 • Karolina Twarowska biszkopt

 • Karolina Pietrzak biszkopt

 • Maria Czernicka biszkopt

Zastęp II „Harpie”

 • Magdalena Krupińska dh

 • Jakub Dobrzyjałowski dh

 • Szymon Korenkiewicz dh

 • Kinga Metelska dh

 • Zuzanna Życzkowska dh

 • Martyna Mrozińska dh

 • Wioletta Milewska dh

 • Wioletta Pawelska dh

 • Adrian Prześniak biszkopt

 • Łukasz Wojciechowski biszkopt

 1. Zaliczam okres próbny na członka drużyny i przyjmuję do drużyny:

 • Aleksandrę Adamowicz dh

 • Adriana Prześniaka - biszkopt

 1. Wykreślam z listy członków drużyny dh Tomasza Sawczyszyna

 2. Otwieram okres próbny na członka drużyny

 • Karolinie Twarowskiej

 • Karolinie Pietrzak

 1. Zamykam próbę i przyznaję sprawność:

 • Pływaka - Aleksandrze Adamowicz

 • Pływaka doskonałego – Aleksandrze Adamowicz

 • Grajka – Magdalenie Krupińskiej

 1. Zamykam próbę i nie przyznaję sprawności:

aktora -Adriannie Skarżyńskiej, Katarzynie Waraksie, Marcie Sawczyszyn, Martynie Mrozińskiej, Aleksandrze Adamowicz

śpiewaka - Katarzynie Waraksie, Wioletcie Pawelskiej, Wioletcie Milewskiej

pływaka - Marcie Sawczyszyn, Adriannie Skarżyńskiej, Katarzynie Waraksie, Martynie Mrozińskiej

CZUWAJ! Phm Małgorzata Wojciechowska-Gutowska


Naczelnik                                                              Warszawa, 10 kwietnia 2010 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Zuchy,

Harcerki i Harcerze,

Instruktorki i Instruktorzy

Związku Harcerstwa Polskiego


Rozkaz Specjalny L. 1/2010

Druhny i Druhowie!


10 kwietnia 2010 roku tragicznie zapisze się w historii naszego narodu nie tylko jako 70. rocznica mordu w Katyniu, ale również jako dzień katastrofy lotniczej, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, protektor ruchu harcerskiego wraz z kilkudziesięcioma osobami, częścią elity naszego narodu.
Żadne słowa nie oddadzą i nie wyrażą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca. Zginęli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, duchowieństwa i Wojska Polskiego. Osoby nam bliskie, a wśród nich nasi „Niezawodni Przyjaciele”. Ich ofiara staje się dla nas wyrazem służby i umiłowania najwyższych wartości naszej Ojczyzny.

           

Druhny i Druhowie!


 1. Ogłaszam trzydziestodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego.

 2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.

 3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

 4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

 5. Polecam na znak żałoby opuścić flagi do połowy masztu.

Czuwaj!
hm. Małgorzata SinicaZwiązek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 15.04.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L5/2010 1. Przenoszę Ewelinę Stalewską do zastępu II „Harpie”

 2. Przenoszę dh Kingę Metelską do zastępu I „Wściekłe Kuraki”

 3. Harcerze wezmą udział we mszy żałobnej w Konkatedrze o godz. 10

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Naczelnik  Warszawa, 10 maja 2010 r.

Związku Harcerstwa Polskiego
Zuchy,

Harcerki i Harcerze,

Instruktorki i Instruktorzy

Związku Harcerstwa Polskiego
Rozkaz Specjalny L. 2/2010

Druhny i Druhowie!

W dniu 10 kwietnia 2010 r. Polska przeżyła jedną z największych tragedii narodowych naszych czasów. W katastrofie samolotowej w smoleńskim lesie zginęło 96 Polaków, którzy swoim życiem służyli Ojczyźnie. Wśród nich był Protektor Ruchu Harcerskiego - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z Małżonką, byli Niezawodni Przyjaciele ZHP, byli ludzie na których zawsze mogliśmy liczyć, byli też nasi instruktorzy.

W tych dniach spontanicznie, z potrzeby serca, bez wezwania stanęliśmy do służby.

Daliśmy świadectwo, że harcerskie wychowanie to nie puste słowa czy mity, ale
że dziś nadal jesteśmy wierni ideałom: służby bliźnim, Bogu i Polsce.
Druhny i Druhowie!

Serdecznie Wam dziękuję za wzorową postawę, za wyrzeczenia, za ciężką pracę, za służbę.

Dziękuję, za to, że byliście wszędzie tam, gdzie potrzebni byli harcerze. Dziękuję za to, że nie zabrakło nas pod Pałacem Prezydenckim, pod Belwederem, na Torwarze, w miejscach związanych z życiem tych, którzy odeszli od nas
10 kwietnia 2010 r., w kościołach, na ulicach i cmentarzach w wielu miastach Polski.

Dziękuję za pełnione warty, za prace przy zniczach, kwiatach, za opiekę medyczną oraz za pomoc, którą otoczyliście potrzebujących podając koc, herbatę czy życzliwą dłoń.

Wasza pomoc była nieoceniona.
Miarą człowieka jest pustka, jaką zostawia w sercu najbliższych swoim odejściem. Dziś kończy się nasza żałoba, lecz żal i pamięć o tych, co odeszli nie przeminie.
1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Główna Kwatera ZHP dnia 30 kwietnia 2010 r. podjęła Uchwałę nr 13/2010 w sprawie odznaki okolicznościowej „Razem w służbie”.

Treść uchwały dostępna jest na www.dokumenty.zhp.pl

Czuwaj!


hm. Małgorzata Sinica
Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 17.09.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L6/2010


 1. Przyznaję stopień ochotniczki Magdalenie Krupińskiej

 2. Zamykam okres próbny i przyjmuję do drużyny:

- Karolinę Twarowską dh.

- Darię Makowiecką biszkopt 1. Zamykam okres próbny i nie przyjmuję do drużyny

- Karoliny Pietrzak

 1. Rozwiązuję zastępy – zastęp I „Wściekłe kuraki”, zastęp II „Harpie”

 2. Odwołuję z funkcji zastępowych: Magdalenę Krupińską, Martę Sawczyszyn

 3. Wyznaczam środę jako dzień mundurowy, a czwartek jako dzień zbiórek

 4. Przypominam o płaceniu składek członkowskich w każdym miesiącu.

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 18.11.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L7/2010

 1. Otwieram okres próbny na członka drużyny Edycie Budzińskiej, Izabeli Waraksie, Natalii Dyczewskiej, Jędrzejowi Życzkowskiemu (z dniem 05.10.2010r.)

 2. Powołuję Radę Drużyny w składzie: Karolina Twarowska, Adrianna Skarżyńska, Wioletta Milewska, Szymon Korenkiewicz

 3. Ustalam dzień spotkań – zbiórek Rady Drużyny - wtorek 10.50 – 11.10 (długa przerwa

 4. Zmieniam termin dnia mundurowego na poniedziałek. Przypominam o przychodzeniu tego dnia w mundurach.

 5. Zwracam uwagę na właściwe dla harcerza zachowanie w szkole, a w szczególności podczas dnia mundurowego

 6. Udzielam pochwały druhnom i druhom, którzy przyczynili się do zwycięstwa naszej Drużyny w Festiwalu Piosenki Harcerskiej

 7. Zachęcam do pisania artykułów dotyczących pracy drużyny, gdyż istnieje możliwość zamieszczania ich na stronie internetowej naszej szkoły.

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 02.12.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L8/2010 1. Otwieram okres próbny na członka drużyny:

Patrykowi Poźniakowi, Adrianowi Mysiewiczowi, Bartłomiejowi Johaniewiczowi, Izabeli Piance, Michałowi Kocikowskiemu

 1. Przyjmuję do drużyny zuchy: Barbarę Augustynowicz, Pawła Korenkiewicza, Klaudię Ruszewską

 2. Mianuję przyboczną – dh. Adriannę Skarżyńską

 3. Mianuję zastępowych: dh. Szymona Korenkiewicza, Karolinę Twarowską

 4. Powołuję zastępy i zatwierdzam ich skład:

Zastęp I –zastępowa Karolina Twarowska

Członkowie:

Martyna Mrozińska

Katarzyna Waraksa

Wioletta Pawelska

Daria Makowiecka

Adrian Prześniak

Barbara Augustynowicz

Natalia Dyczewska

Jędrzej Życzkowski

Ewelina Stalewska

Łukasz Wojciechowski

Michał Kocikowski
Zastęp II – zastępowy Szymon Korenkiewicz

Członkowie:

Wioletta Milewska

Paweł Korenkiewicz

Edyta Budzińska

Maria Czernicka

Izabela Waraksa

Patryk Późniak

Adrian Mysiewicz

Bartłomiej Johaniewicz

Klaudia Ruszewska

Izabela Pianka
 1. Przypominam harcerzom o doskonaleniu swoich umiejętności, o podejmowaniu prób zdobycia sprawności i stopni harcerskich.

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Związek Harcerstwa Polskiego Gołdap, 16.12.2010r.

2 Drużyna Harcerska AVES


Rozkaz L9/2010 1. Otwieram okres próbny na stopień ochotniczki dh. Karolinie Twarowskiej oraz Adriannie Skarżyńskiej

 2. Otwieram próbę na sprawność młodego pływaka Jędrzejowi Życzkowskiemu

 3. Zamykam okres próbny na członka drużyny i nie przyjmuję do drużyny Radosława Ulewicza

 4. Udzielam pochwały uczestnikom X Rajdu „Śladami Jaćwingów” za godne reprezentowanie Drużyny podczas rajdu oraz za właściwą postawę harcerską.

Udzielam pochwały: Karolinie Twarowskiej, Adriannie Skarżyńskiej, Katarzynie Waraksa, Izie Waraksa, Edycie Budzińskiej, Wioletcie Milewskiej, Jędrzejowi Życzkowskiemu, Adrianowi Prześniakowi, Barbarze Augustynowicz, Pawłowi Korenkiewiczowi.

CZUWAJ!


phm. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna