Związek Harcerstwa Polskiego Katowice,17. 04. 2009r. Komendant Chorągwi ŚląskiejPobieranie 223.79 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar223.79 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Katowice,17.04.2009r.                   Komendant

Chorągwi ŚląskiejRozkaz L.7/2009
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L 4/2009 z dnia 20.03.2009r.

 

1. Zarządzenia i informacje1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Rada Naczelna ZHP podjęła następujące uchwały:- Nr 35/XXXV z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie wniosku o zwołanie XXXVI Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego.

- Nr 37/XXXV z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVI Zjazd ZHP.

Chorągiew Śląska 23 mandaty
 Treści ww. dokumentów dostępne są na stronie www.dokumenty.zhp.pl
hm. Małgorzata SINICA
1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Działając na podstawie Uchwały nr 37/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 07.03.2009r. w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVI Zjazd ZHP, Komenda Chorągwi na swoim posiedzeniu w dniu 15.04.2009r. podjęła uchwałę w sprawie określenia podziału mandatów delegatów na Zjazd ZHP wybieranych w hufcach i w rejonach hufców.
Rejon 1

Hufiec Chrzanów

Hufiec Ziemi Tarnogórskiej


1 mandat

Rejon 2

Hufiec Ziemi Myszkowskiej

Hufiec Ziemi Raciborskiej


1 mandat

Rejon 3

Hufiec Zabrze

Hufiec Bytom


1 mandat

Rejon 4

Hufiec Jaworzno

Hufiec Mysłowice


1 mandat

Rejon5

Hufiec Ziemi Gliwickiej

Komenda Chorągwi Śląskiej


1 mandat

Rejon 6

Hufiec Chorzów
1 mandat

Rejon 7

Hufiec Sosnowiec
1 mandat

Rejon 8

Hufiec Beskidzki
1 mandat

Rejon 9

Hufiec Kłobuck

Hufiec Częstochowa


2 mandaty

Rejon 10

Hufiec Ruda Śląska
1 mandat

Rejon 11

Hufiec Węgierska Górka

Hufiec Żywiec

Hufiec Ziemi Cieszyńskiej
2 mandaty

Rejon12

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Hufiec Czechowice Dziedzice2 mandaty

Rejon 13

Hufiec Ziemi Rybnickiej

Hufiec Piekary Śląskie


2 mandaty

Rejon 14

Hufiec Katowice

Hufiec Siemianowice Śląskie


2 mandaty

Rejon15

Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

Hufiec Dąbrowa Górnicza

Hufiec Ziemi Będzińskiej

Hufiec Lubliniec


2 mandaty

Rejon 16

Hufiec Jastrzębie Zdrój

Hufiec Ziemi Tyskiej

Hufiec Czerwionka Leszczyny

Hufiec Żory

Hufiec Ziemi Mikołowskiej2 mandaty

1.2.2. Działając na podstawie pkt. 32 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętej Uchwałą nr 12/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 marca 2008r. Komenda Chorągwi na swoim posiedzeniu w dniu 15.04.2009r. podjęła Uchwałę w sprawie zwołania na dzień 15.05.2009r. Zbiórki Wyborczej Rejonu 1, obejmującego Hufce: Chrzanów i Ziemi Tarnogórskiej.
1.2.3.Działając na podstawie pkt. 32 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętej Uchwałą nr 12/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 marca 2008r. Komenda Chorągwi na swoim posiedzeniu w dniu 15.04.2009r. podjęła Uchwałę w sprawie zwołania na dzień 15.05.2009r. Zbiórki Wyborczej Rejonu 4, obejmującego Hufce: Jaworzno i Mysłowice.
1.2.4. Działając na podstawie pkt. 32 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętej Uchwałą nr 12/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 marca 2008r. Komenda Chorągwi na swoim posiedzeniu w dniu 15.04.2009r. podjęła Uchwałę w sprawie zwołania na dzień 16.05.2009r. Zbiórki Wyborczej Rejonu 12, obejmującego Hufce: Czechowice – Dziedzice oraz Ziemi Wodzisławskiej.

1.2.5. Ogłaszam listę uczestników zbiórki wyborczej posiadających czynne prawo wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 1, obejmującego Hufce Chrzanów i Ziemi Tarnogórskiej.
Hufiec Chrzanówhm. Władysław BIENIEK

Przewodniczący SHHhm. Wacław CHUDZIKIEWICZ

Z-ca Przewodniczącego SKKtrop. Anna GONDEK

Drużynowadh. Małgorzata KOBYLECKA

Drużynowaćwik Michał KOWALSKI

Drużynowyphm. Olga KOSTRZEWIŃSKA

Drużynowahm. Krzysztof KULAWIK

Z-ca Przewodniczącego KRHpwd. Sylwester KWIATKOWSKI

Członek KRHpwd. Dariusz KWIATKOWSKI

Członek KHdh. Katarzyna LATKO

Drużynowaphm. Wojciech MARZEC

Komendant Hufcaphm. Adam MARCISZ

Członek KRHhm. Bronisław KUR

Przewodniczący Kręgu Instruktorskiegohm. Janusz KRUPNIK

Członek SHHhm. Otylia KOSZELÓW

Skarbnik Hufcadh. Marta KRUPNIK

Drużynowahm. Marian PAŁCZYŃSKI

Z-ca Komendanta Hufcahm. Jacek PALKA

Przewodniczący KRHphm. Michał RZEPKA

Przewodniczący HZKKpion. Izabela ROSTALSKA

Drużynowadh Piotr SŁOWIK

Drużynowypwd. Katarzyna SIWEK

Namiestniczka Zuchowapwd. Katarzyna SITKO

Namiestniczka Harcerskapwd. Karolina SITKO

Komendanta Szczepupwd. Karolina SIKORA

Sekretarz KRHphm. Janusz SPYT

Drużynowytrop. Aldona SEWERYN

Drużynowasam. Aleksandra WĄS

Drużynowaphm. Jarosław ZAJĄC

Drużynowyphm. Tomasz ZAWADA

Drużynowy

Hufiec Ziemi Tarnogórskiejpwd. Oskar DRESCHLER

Drużynowyhm. Małgorzata FENT

Członek SHHphm. Karol GEMBCZYK

Z-ca Komendantahm. Henryk GEMZA

Drużynowypwd. Tomasz GŁASEK

członek KHpwd. Sabina GUROWIEC

Drużynowahm. Urszula KEMPA

Członek KRHhm. Jerzy KRUTIKOW

Przewodniczący SHHhm. Janina LIZIS

członek KHphm. Elżbieta PYKA

Skarbnik Hufcapwd. Monika PIASTOWSKA

Drużynowapwd. Aleksandra ROGALSKA

Drużynowahm. Grażyna STABLA

Członek SHHhm. Marek STABLA

Członek KRHhm. Zbigniew SAUER

Przewodniczący KRHH.O. Przemysław STAWICKI

Drużynowyhm. Bogdan WITKOWSKI

Członek KHphm. Dawid NEUMAN

Komendant Hufcadh Piotr BEDNARCZYK

Drużynowydh Sebastian OSTROWSKI

Drużynowydh. Joanna SKRABANIA

Drużynowa

1.2.6. Ogłaszam listę uczestników Zbiórki Wyborczej posiadających czynne prawo wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 4, obejmującego Hufce Jaworzno i Mysłowice.
Hufiec Jaworznohm. Adam BARĆ

Członek KHdh. Jadwiga BIŚ

Drużynowahm. Leokadia BRZEZIŃSKA

Skarbnik Hufcapwd. Aleksandra CHUDZIKIEWICZ

Drużynowapwd. Dorota CHUDZIKIEWICZ

Drużynowaphm. Małgorzata CHUDZKIEWICZ

Drużynowahm. Edyta DOBRZAŃSKA

Członek KRHhm. Paweł DUDA

Komendant Hufcahm. Renata FRANKOWICZ

Członek KHhm. Renata GŁOWACKA – RADKO

Przewodnicząca KRHhm. Stanisława HELBIN

Członek SHHphm. Krystyna JACHTA

Członek KRHhm. Mariusz JACHTA

Przewodniczący SHHhm. Hanna JAMRÓZ

Członek SHHpwd. Piotr JAMRÓZ

Namiestnik Wędrowniczyhm. Michalina JAROSZ

Członek KRHphm. Kinga JĘDRZEJEK

Z-ca Komendantaphm. Bartosz KOGUT

Pełnomocnik KH ds. współpracy Zagranicznejdh. Agata LACH

Drużynowaphm. Katarzyna LESIAK

Szef ZKKpwd. Marta MAZUR

Drużynowadh. Klaudia MUSIAŁ

Drużynowadh. Patrycja MUSIAŁ

Drużynowahm. Tadeusz RYCZEK

Z-ca Komendanta Hufcahm. Julian SKALIŃSKI

Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorahm. Barbara SUŁEK

Członek KHphm. Władysław WIŚNIEWSKI

Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorahm. Artur ZIĘBA

Członek SHHpwd. Lucyna DUBIEL

Drużynowadh. Krystian CEMPA

Drużynowydh. Magdalena TOMASZKIEWICZ

Drużynowadh. Paulina MAMALA

Drużynowadh. Katarzyna SIEWIOREK

Drużynowaphm. Łukasz DOBOSZ

Komendant Szczepudh. Anna GRABOWSKA

Drużynowadh Ryszard KUREK

Drużynowydh Konrad PITUŁA

Drużynowydh. Natalia NAJDEK

Drużynowadh Dariusz TENDAJ

Drużynowydh. Marta GAJ

Drużynowadh. Karolina JONIEC

Drużynowapwd. Anna ŻĄK

Komendantka Szczepuphm. Marek ZDANIUKIEWICZ

Członek KHhm. Stanisław SMOLARCZYK

Członek KRHphm. Czesława BRYJA

Członek KRHpwd. Magdalena MIKA

Członek HZKpwd. Maciej RETYK

Kierownik Zespołu ds. Informacji i Współpracy z Mediamipwd. Agnieszka JAROSZ

Członek Zespołu ds. InternetuH.O. Karol HARAF

Członek Zespołu ds. Internetuphm. Karina GAJ

Księgowa Hufcahm. Renata GUZIAK

Członek Zespołu Statutowo – Organizacyjnegohm. Edward PIETRAS

Członek Zespołu Statutowo – Organizacyjnegophm. Maciej SUŁEK

Członek Zespołu Statutowo – Organizacyjnegophm. Wiesław DUBIEL

Członek Zespołu Statutowo – Organizacyjnegodh Damian TENDAJ

Członek Zespołu Statutowo – Organizacyjnegodh Dawid PLES

Członek Zespołu Statutowo – Organizacyjnego

Hufiec MYSŁOWICEphm. Paweł LAUFER

Komendant Hufcapwd. Alicja STOLARCZYK- BRONNY

Drużynowapwd. Mariola ROZKOSZ

Skarbnik Hufcahm. Florian STRZEMIECKI

Zastępca Komendantapwd. Grzegorz BRONNY

Członek KHhm. Danuta FARANA

Przewodnicząca KRHhm. Urszula PAWLICA

Członek KRHhm. Hanna TABOR

Członek KRHphm. Grażyna KIERCZUK

Członek KSIphm. Piotr STYCZEŃ

Członek KHphm. Anna GANDYK

Członek KSIpwd. Michał STYCZEŃ

Administrator Strony Internetowejpwd. Michał GRZESZKOWIAK

Członek Kapituły Stopni Wędrowniczychhm. Marek CHADE

Kwatermistrzhm. Elżbieta RAPACZ

Członek KSIdh. Beata PAWLIK

Drużynowadh Piotr JÓZEFCZYK

Szef Klubu Ratowniczo – Medycznegodh Dominik PIOSKOWIK

DrużynowyH.O. Jolanta GOSŁAWSKA

Drużynowadh Szymon NOWAK

Drużynowydh. Sabina KARKOSZKA

DrużynowaH.O. Aleksandra KALUS – WLEKLIŃSKA

Drużynowapwd. Barbara ZAWIŚLAK

Drużynowa

1.2.7. Ogłaszam listę uczestników Zbiórki Wyborczej posiadających czynne prawo wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 12, obejmującego Hufce Ziemi Wodzisławskiej i Czechowice Dziedzice.
Hufiec Ziemi Wodzisławskiejdh. Mirella KOŁODZIEJ

Drużynowadh. Amelia SZCZUREK

Drużynowadh. Agnieszka MIKA

Drużynowadh. Aleksandra CHŁAPEK

Drużynowadh. Elżbieta SZYMICZEK

Drużynowadh. Irena BAŃCZYK

Drużynowadh. Radosława ADAMCZYK

Drużynowadh. Krystyna KELER

Drużynowadh. Agnieszka DRÓZD

Drużynowadh. Mariola BICZYSKO

Drużynowadh. Natalia PISZCZEK

Drużynowapwd. Dorota RAK

Drużynowaphm. Grażyna BOROWIEC

Drużynowadh. Maria WAWRZYŃCZYK

Drużynowadh. Joanna MITKO

Druzynowadh. Joanna SAWICKA

Drużynowadh. Katarzyna SKOWRONEK

Drużynowadh. Ilona LECH

Drużynowadh. Romana KOZIK

Drużynowadh. Hanna KOMAREK

Drużynowadh. Marzena SZAFRANEK

Drużynowapwd. Ewelina KOWOL

Drużynowadh. Klaudia BUKO

Drużynowadh. Renata FURGAŁ

Drużynowadh. Angelika BRZEZIŃSKA

Drużynowapwd. Anita DOMES

Drużynowadh. Magdalena CHORĄŻYCZEWSKA

Drużynowadh. Anna RUSOK

Drużynowapwd. Adam ABSALON

Drużynowadh. Łukasz SAWICKI

Drużynowypwd. Konrad GAJEWSKI

Drużynowypwd. Sławomir DUDA

Drużynowydh Mateusz PORWOLIK

Drużynowypwd. Damian LECH

Drużynowydh. Marta JANETA

Drużynowapwd. Renata LANGER

Komendant Szczepuhm. Antoni FRANCUZ

Komendant Szczepuphm. Zbigniew LECH

Komendant Szczepupwd. Tomasz TOMCZUK

Komendant Szczepupwd. Grzegorz STERNAK

Członek KHphm. Kazimierz SZAFRANEK

Przewodniczący Kręgu Instruktorskiegophm. Maria CABAK

Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiegodh. Renata WALA

Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiegohm. Błażej ADAMCZYK

Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorahm. Stanisław BRZĘCZEK

Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorahm. Ryszard ZAWISZ

Komendant Hufcahm. Henryk KOMAREK

Z-ca Komendanta Hufcapwd. Michał POŚPIECH

Z- ca Komendanta Hufcaphm. Barbara KOMAREK

Namiestnik Harcerskipwd. Marcin MAGIERA

Namiestnik Wędrowniczyphm. Bronisław KWIATOŃ

Przewodniczący KRHphm. Krystian DZIWOKI

Członek KRHphm. Krzysztof NIEPELT

Członek KRHhm. Urszula RYSZKA

Przewodnicząca SHHhm. Maria DEMBOWY

Członek SHHhm. Henryk SITEK

Członek SHHhm. Robert BLUSZCZ

Kwatermistrz Hufcahm. Justyna PYTLIK

Przewodnicząca KSIpwd. Judyta SANECZNIK

Kierownik Referatu HAL i HAZphm. Ireneusz KOZIELSKI

Pełnomocnik Kwatermistrza Hufca ds. Stanicy Bierydh Adam RONDZISTA

Pełnomocnik Kwatermistrza Hufca ds. Stanicy Jeleśniapwd. Marek GRABARCZYK

Pełnomocnik Kwatermistrza Hufca ds. Stanicy Ustroń Lipowiecdh. Barbara ZIELEŹNY

Drużynowa

HUFIEC CZECHOWICE DZIEDZICEhm. Marian HANKUS

Komendant Hufcapwd. Dawid JANIK

Z-ca Komendanta Hufcahm. Marzena MALINA

Skarbnik Hufcaphm. Barbara PODOLAK

Członek KHpwd. Piotr WIEWIÓRA

Członek KHphm. Agnieszka ZIMNA

Przewodnicząca KRHpwd. Marek GABRYŚ

Z-ca Przewodniczącej KRHpwd. Alicja STAŃCO

Przewodnicząca Kapituły Wędrowniczejphm. Monika KALINA

Szef ZKKH.O. Krzysztof BORGIEL

Drużynowydh. Agnieszka PŁOSKONKA

Drużynowadh Michał MOSZ

Drużynowapwd. Kinga FUSCH

DrużynowaSam. Grażyna SCHUBERT

Drużynowasam. Monika CHROMIK

Drużynowasam. Kinga ŻYDEK

Drużynowaphm. Mirosław KWIATOŃ

Drużynowyoch. Monika HANKUS

Drużynowadh. Karolina BEDNARSKA

Drużynowapwd. Jakub CZULAK

Drużynowyćwik Rafał DĄBROWSKI

Drużynowyphm. Mirosław MARGIECOK

Przewodniczący Kręgu Instruktorskiegodh. Maria GIERTUGA

drużynowaphm. Stanisław LONDZIN

Komendant Szczepuhm. Zdzisława KOBIELA

Przewodnicząca Komisji Historycznej Hufcapwd. Michał JANIK

Drużynowy

Czuwaj!
hm. Andrzej LICHOTA

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna