Związek Harcerstwa PolskiegoPobieranie 91.28 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar91.28 Kb.

Związek Harcerstwa Polskiego


Komendantka Hufca

Bydgoszcz-Miasto

im. Bydgoskich Bojowników

o Wolność i Postęp Społeczny

Pólko, dnia 4 września 2006 r.


Rozkaz L.7/2006/42

 • Hufiec

  1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1 Zwalniam druha phm. Wojciecha Chwila z członkostwa w Komisji Stopni Instruktorskich

Dziękuję druhowi za w Komisji i życzę zadowolenia z pełnienia innych funkcji w naszej organizacji.2.1.2 Zwalniam druhnę phm. Agnieszkę Makulską z funkcji komendantki XIV Zlotu Hufca w Pólku.

2.1.3.Zwalniam druha phm. Wojciecha Chwila z funkcji komendanta Letniego Kursu Drużynowych.

  1. Mianowania w komendzie hufca

   1. Powołuję w skład Komisji Stopni Instruktorskich druhnę phm. Mirellę Makulską.

  2. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję Zespół ds. likwidacji składników majątkowych Hufca w składzie:

 • pwd. Marta Kryspin – przewodnicząca

 • phm. Mirella Makulska

 • phm. Wojciech Chwil

2.3.2. Powołuję Zespół ds. inwentaryzacji składników majątkowych Hufca w składzie:

 • pwd. Marta Kryspin – przewodnicząca

 • phm. Mirella Makulska

 • phm. Wojciech Chwil


3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad i drużyn Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto wg stanu na dzień 4 września 2006 r.:

Gromady zuchowe

L.p.

Nazwa jednostki (numer, nazwa, imię)

Stopień instruktorski, imię i nazwiskoPróbna Gromada Zuchowa „Nubes”

Anita Brząkała1 BGZ „Wesołe Tuptusie”

pwd. Bernadeta Nawrocka2 BGZ „Solaris” HSŚ “Ad Astra”

pwd. Wioleta Kowalska4 BGZ „Dziubdziuby” HSŚ „SAL”

pwd. Marta Kryspin11 BGZ „Czarne Jagódki“ SH „Pod Wiatr”

Marcela Falkiewicz13 BGZ „Wesołe Grzybki”

Hanna Lesińska14 BGZ „Wesołe Foczki”

hm. Jolanta Haratym24 BGZ „Dżesti-na-ku” SH „Zawiszanie”

phm. Mirella Makulska30 BGZ „Delfiniątka”

hm. Jolanta Haratym

Drużyny harcerskie, starszoharcerskie,
wędrownicze i NS
Próbna Drużyna Harcerska

Justyna RowanPróbna Drużyna Harcerska

Karolina StelmachowiczPróbna Drużyna Harcerska

Dorota BanachPróbna Drużyna Wędrownicza

pwd. Marcin Klama6 BDH „GROM” im. Tadeusza Kościuszki

Leszek Lipieński7 BDH „Wilkołaki” im. hm Eugeniusza Szulca

SH „Zielona Siódemka”Arkadiusz Kapuściński7 BDH „Młode Wilki” im. Jana Kasprowicza

SH „Zielona Siódemka”phm. Dorota Sucharska17 BDH NS „Leśne Tropy” im. gen. Stanisława Maczka

hm. Hanna Czerwiec19 BWDH

phm. Michał Komosiński24 BDH NS „Kornelki”

pwd. Agata Malinowska27 BDH „Leśne Duchy”

pwd. Danuta Łońska28 BDH “Hallerczycy” im. gen. Józefa Hallera

pwd. Kmila Bejger-Rudnika30 BDH „Pszczółki”

Maciej Jasiński31 BHDŁ „HAOS”

Mieszko Błasiak32 BDH “Dromaderzy” im. gen. Henryka Sikorskiego

pwd. Marek Kosmowski36 BDW „TRAPLUMIJO” im. hm. Floriana Marciniaka

HSŚ „SAL”Marta Kowalewska41 BDH „Orlęta” im. Jana III Sobieskiego

pwd. Magdalena Tire’42 BDH „Krzewy” im. Dzieci Bydgoskiego Września

SH „Zawiszanie”Marcin Goncerzewicz43 BDH „Uroczysko” SH „Zawiszanie”

pwd. Marta Adamczyk45 BDH „Ufotropy ze Słonecznej” im. Leona Barciszewskiego

hm. Ewa Margańska46 BDH „Buki”

phm. Michał Michalski48 BDW „Orion”

pwd. Małgorzata Wiśniewska49 BDH „Rada XIII”

Magdalena Kłoss59 BDH „Runo” im. Orląt Lwowskich

pwd. Krzysztof Lewandowski61 BDH “Leśna Brać” im. Karola Wojtyły SH „Pod Wiatr”

Anna Oliwkowska63 BDH “Titelitury” HSŚ „SAL”

pwd. Aleksandra Arciuch67 BDH “Stokroty”

pwd. Monika Patyk81 BDW „Sztorm” SH „Pod Wiatr”

pwd. Małgorzata Rospond83 BDH „Wicher” SH „Pod Wiatr”

pwd. Marcelina Iwanciw85 BGDH „Błękitne Delfiny“ im. hm. Aleksandra Kamińskiego

hm. Jolanta Haratym93 BDH „Arbor” HSŚ „Ad Astra”

Katarzyna Deptuła95 BDH “Ignis” HSŚ “Ad Astra”

phm. Jakub Piotrowski96 BDW “Viator” HSŚ „Ad Astra”

Izabela Miloch97 BDHS „Versus” HSŚ „Ad Astra”

Tomasz Harkot98 BDHS „Rosarium“ HSŚ „Ad Astra”

Anna Czaplewska100 BDH „Zwiadowcy” im. Janusza Kusicińskiego

hm. Piotr Nawrocki111 BDH „Jodły” im. hm. Jadwigi Falkowskiej

pwd. Justyna Sakowska121 BDH „Rotury” im. hm. Jana Wierzejewskiego

hm. Ryszard Krasiński141 BDH „HABAS” im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

pwd. Piotr Walczak144 BDH „Drzewa“ im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

hm. Emilia Domańska

Kręgi instruktorskie

1.

KI „Impessa”

phm. Anna Kosmowska

2.

KI „Fluvius” HSŚ „Ad Astra”

pwd. Marta Bejenka

3.

KI „Wędrowniczek Po Zachodnim Stoku” im. O.A. Małkowskich

phm. Krystyna Żydowicz

4.

KI „Watra”

hm. Jerzy Roman

5.

KI „Dębowy Liść” im. hm. Aleksandra Kamińskiego

hm. Witold Cyrn

6.

KI „Czarodziejki z Łysej Góry”

hm. Irena Gnap

7.

KI „Wyraj”

pwd. Krzysztof Przybylski

8.

KI „Zawiszanie” SH „Zawiszanie”

hm. Małgorzata Klimek

9.

KI „Kwatera P-304”

Hm. Erwin Gawrych

10.

KI „Trzy Płomienie”

hm. Gabriela Jagodzińska

11.

Krąg Starszyzny „Zielona Siódemka” SH „Zielona Siódemka”

Waldemar Szulc

Kluby harcerskie

1.

Harcerski Klub Łączności „Emiter”

hm. Witold Błasiak

2.

Harcerski Klub Turystyki Pieszej „Kiwaczki”

hm. Piotr Nawrocki

3.

Harcerski Klub Żeglarski „Koga”

pwd. Damian Skałecki

4.

Harcerski Klub Sportowy „Zielona Siódemka”

SH „Zielona Siódemka”phm. Piotr Wojcieszonek

Szczepy, związki drużyn

1.

HSŚ “Ad Astra”

pwd. Przemysław Błażejak

2.

HSŚ „SAL”

phm. Justyna Malinowska

3.

SH „Pod Wiatr”

phm. Wojciech Chwil

4.

SH “Zawiszanie” im. Zawiszy Czarnego

hm. Iwona Lenkiewicz

5.

SH „Zielona Siódemka” im. Hetmana JK Chodkiewicza

phm. Dorota Sucharska


3.2.3.Zezwalam druhnie Dorocie Banach na założenie Drużyny Harcerskiej.

Otwieram drużynie okres próbny.3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 41 BDH „Orlęta” druha phm. Krzysztofa Machtela.

3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 61 BDH „Leśna Brać” druha phm. Wojciecha Chwila.
Dziękuję druhom za wieloletnią pracę z drużynami, gratuję wielu sukcesów prowadzonych jednostek a także wspaniałych wychowanków, życzę satysfakcji z pełnienia innych funkcji w naszej organizacji oraz powodzenia w życiu osobistym.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 93 BDH „Arbor” pwd. Katarzynę Harkot.

3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 96 BDW „Viator” pwd. Katarzynę Bejenka.

Dziękuję druhnom za wzorowe pełnienie funkcji drużynowych i życzę zadowolenia z pracy harcerskiej i w życiu osobistym.

3.3.5. Mianuję druhnę Dorotę Banach drużynową PDH.

Opiekunką drużyny mianuję pwd. Małgorzatę Wiśniewską.3.3.6. Mianuję druhnę pwd. Magdalenę Tire’ drużynową 41 BDH „Orlęta”.

3.3.7. Mianuję druhnę HO Katarzynę Deptuję drużynową 93 BDH „Arbor”.

3.3.8. Mianuję druhnę HO Izabelę Miloch drużynową 96 BDW „Viator”

3.3.9. Mianuję druhnę Annę Oliwkowską drużynową 61 BDH „Leśna Brać”.
5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam z funkcji komendantki HSŚ „Ad Astra” druhnę hm. Katarzynę Piotrowską...........................

Dziękuję druhnie za wieloletnią pracę ze Szczepem, gratuję wielu sukcesów podległych jednostek a także wspaniałych wychowanków, życzę satysfakcji z pełnienia innych funkcji w naszej organizacji oraz powodzenia w życiu osobistym.

5.3.2. Mianuję druha pwd. Przemysława Błażejaka komendantem HSŚ „Ad Astra”.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję niżej wymienionym druhnom i druhom za pomoc przy sprawnym przebiegu XV Złazu Seniorów i Starszyzny ZHP w Bydgoszczy w dniu 24 sierpnia 2006 r.:

31 BHDŁ „Haos”

 • hm. Witold Błasiak

 • Bartosz Najdowski

85 BGDH „Błękitne Delfiny”

 • pwd. Michał Konieczny

 • Patrycja Pawełkowska

 • Anna Dzianach

 • Ewa Łozicka

 • Martyna Łozicka

 • Karolina Szeląga

 • Grzegorz Cikowski

 • Mikołaj Walenczykowski

 • Natalia Kozieł

 • Agata Brążkiewicz

 • Natalia Jeziorska

 • Karolina Kiljan

67 BDH „Stokroty”

 • phm. Wojciech Mrozik-Gliszczyński

100 BDH „Zwiadowcy”

 • hm. Piotr Nawrocki – kwatermistrz Złazu

144 BDH „Drzewa”

 • hm. Emilia Romańska – oboźna Złazu

 • Jakub Wańkowski

 • Krzysztof Błaszczak

 • Maciej Konkel

 • Michalina Tomczak

Adam Lipińsk

i

13. Inne

  1. Informuję, że w dniu 19 sierpnia 2006 r. wstąpiłam w związek małżeński z Mariuszem Wróblewskim i noszę nazwisko męża – Wróblewska. Dziękuję za wszystkie przekazane życzenia i gratulacje.


Czuwaj!
(-) hm. Beata Wróblewska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna