Związki literatury z innymi dziedzinami sztukiPobieranie 18.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.07 Kb.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki


Uwagi OKE
 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

 2. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory.

 3. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.

 4. Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych dziełach.

 5. Dekadentyzm w sztuce schyłku XIX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty kultury.

 6. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich, filmowych).

 7. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

 8. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Analiza wybranych dzieł.

 9. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze
  i malarstwie (analiza porównawcza dzieł).

 10. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Analiza porównawcza dzieł.

 11. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie - omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi się posłużyłeś przy wyborze.

 12. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym (analiza wybranych dzieł).

 13. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich
  i filmowych (analiza wybranych dzieł).

 14. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

 15. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację.

 16. Koncepcje piękna w literaturze i w sztukach plastycznych. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła kultury z różnych epok.

 17. Wyjaśnij, jak literatura XX w. komentuje dzieła sztuki (na wybranych przykładach).

 18. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce współczesnej. Analiza porównawcza na wybranych przykładach.

 19. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Analiza porównawcza na wybranych przykładach.

 20. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 21. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. T. Kantor, A. Wróblewski, T. Różewicz). Omówienie
  i interpretacja ,zjawiska na wybranych przykładach.

 22. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie
  (np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł.

 23. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla (analiza porównawcza wybranych dzieł).

 24. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów powstałych
  przed rokiem 1918. Zanalizuj wybrane spektakle teatru żywego planu i/lub telewizyjnego.

 25. Przywołując wybrane przykłady, określ funkcje inspiracji biblijnych
  we współczesnej literaturze i w filmie.

 26. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 27. Tatry w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.

 28. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.

 29. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw funkcje tej poetyki na wybranych przykładach.

 30. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów
  na wybranych przykładach literatury i sztuki.

 31. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Porównaj je, odwołując się
  do wybranych przykładów.

 32. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw
  i porównaj sposób prezentacji.

 33. Związki kultury renesansu z kulturą antyczną. Omów je i porównaj na wybranych przykładach.

 34. Funkcje magii i (lub) mitu w prozie, malarstwie, grafice i filmie. Omów na wybranych tekstach kultury.

 35. Walka dobra ze złem. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

 36. Obrazy przedmieścia i prowincji w literaturze XX w. i malarstwie. J. Dudy – Gracza. Analiza porównawcza wybranych przykładów.

 37. Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 38. Sposoby kreowania bohatera w literaturze i filmie. Porównaj je, analizując wybrane przykłady.

 39. Historia narodu polskiego jako ważne źródło inspiracji dla literatury
  i sztuki. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.

 40. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Porównaj je, analizując wybrane przykłady.

 41. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki.

 42. Teatralne realizacje dzieł klasyków. Zanalizuj i oceń wybrane spektakle teatralne.

 43. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Porównaj je, analizując wybrane przykłady.

 44. Komiks. „Papka” dla umysłu albo jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego. Omów temat na wybranych przykładach.

 45. Ballada jako gatunek synkretyczny, jej związek z literaturą i muzyką. Zanalizuj wybrane przykłady.

 46. Portret kobiety w literaturze i sztuce. Analiza porównawcza wybranych przykładów. 1. Różne ujęcia motywów krajobrazowych w literaturze i malarstwie. Porównaj je, analizując wybrane przykłady.

 2. Człowiek współczesny wobec zagrożeń i kryzysu wartości – omów temat w oparciu o analizę tekstów piosenek rockowych.

 3. Polska poezja śpiewana, jej związek ze sztuką wysoką i pop-kulturą. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 4. Brzydota jako kategoria estetyczna i środek ekspresji w literaturze
  i sztuce. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury.

 5. Kultura Orientu jako źródło inspiracji pisarzy i malarzy europejskich. Analiza porównawcza wybranych przykładów.

 6. Interpretacje teatralne i/lub filmowe utworów romantycznych.
  Na wybranych przykładach omów sposób interpretacji pierwowzoru literackiego.

 7. Wzorce estetyczne w sztuce renesansu i baroku. Na wybranych przykładach (literatura, malarstwo, rzeźba...) porównaj ich cechy.

 8. Kultura, sztuka i literatura średniowiecznej Anglii, magicznej
  i baśniowej krainy, jako źródło inspiracji artystycznych. Omów temat na wybranych przykładach.

 9. Problem antysemityzmu i holocaustu. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury.

 10. Ojcowie i synowie w literaturze i filmie. Omów sposób funkcjonowania tego motywu na wybranych przykładach.

 11. Znane dzieła rzeźby utrwalone w literaturze. Omów ich funkcje,
  analizując wybrane teksty.

 12. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu dziecka w literaturze
  i malarstwie. Analiza porównawcza.

 13. Od powieści gotyckiej do horroru - zanalizuj wpływ gotycyzmu
  na kino współczesne.

 14. Literackie i filmowe kreacje Sarmatów. Przedstaw i oceń wybrane przykłady.

 15. Artysta wobec starości. Porównaj sposoby funkcjonowania motywu w literaturze i sztuce( na wybranych przykładach ).

 16. Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.

 17. Na wybranych przykładach porównaj cechy stylu renesansowego
  w literaturze i sztuce.

 18. Obraz jako inspiracja poetycka. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 19. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu miłości, analizując wybrane teksty kultury.

 20. Interpretacje teatralne, filmowe, muzyczne klasyki literackiej. Na wybranych przykładach omów sposób interpretacji pierwowzoru literackiego.

 21. Motyw Matki Boleściwej ( Mater Dolorosa) w literaturze i sztuce. Omów sposób funkcjonowania tego motywu, odwołując się do wybranych utworów.

 22. Dokonaj analizy rozwoju sztuki komiksu na tle kultury współczesnej.

 23. Fascynacja Nirwaną i obrzędami Wschodu w literaturze i muzyce. Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
 1. Od Adama do Batmana – różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj je, odwołując się do wybranych przykładów.

 2. Porównaj sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych dziełach literackich i malarstwie.

 3. Inspiracje średniowieczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie).

 4. Postawy polskich intelektualistów wobec komunizmu i ich odzwierciedlenie w sztuce. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 5. Różne funkcje muzyki w dziele literackim. Omów je, analizując wybrane przykłady.

 6. Artysta jako twórca teorii estetycznej i jej niepowtarzalny wykonawca. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 7. Teksty kultury a kanon wartości człowieka XXI wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła ( literackie, filmowe ...) .

 8. Sztuka interpretacji tekstu poetyckiego w muzyce. Omów na wybranych przykładach.

 9. Literatura i malarstwo jako zapis wewnętrznych przeżyć i doświadczeń artysty (np. C. K. Norwida, S. Wyspiańskiego ...). Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 10. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Zanalizuj i porównaj różne jego ujęcia.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna