Zwroty podstawowe / basic phrases tak yes Nie no Dziękuję thank you ProszęPobieranie 30.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30.46 Kb.


Autor: Alicja Markiewicz

OGÓLNE / general


  1. ZWROTY PODSTAWOWE / BASIC PHRASES

Tak - yes
Nie - no
Dziękuję - thank you
Proszę (prosząc o coś) - please
Proszę(podając coś) - here you are
Dzień dobry (rano)- good morning
Do widzenia - goodbye
Dobry wieczór - good evening
Dobranoc - good night
Cześć (nieformalne przywitanie) - hi, hello
Cześć (nieformalne pożegnanie) - bye, see you
Do zobaczenia - see you later
Przepraszam (zaczepiając kogoś) - excuse me
Przepraszam, przykro mi - I'm sorry  1. PRZEDSTAWIANIE SIĘ / INTRODUCTIONS

Nazywam się... - My name is...
Na imie mam... - My name is...
Jak się nazywasz? - What is your name?
Jestem Polakiem/Polką. - I am Polish.
Jestem z Polski. - I come from Poland.
Mieszkam w Warszawie. - I live in Warsaw.


  1. ROZMOWA / CONVERSATION

Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku? - Do you speak English / Polish?
Proszę mówić wolniej / głosniej. - Can you speak more slowly / louder, please?
Proszę powtórzyć. - Repeat, please.
Nie rozumiem. - I don't understand.


  1. ZDROWIE, WYPADKI LOSOWE / HEALTH, ACCIDENTS

Gdzie mogę znaleźć lekarza? - Where can I find a doctor?
Proszę wezwać lekarza - Call the doctor, please!
Jestem chory. - I'm not well. / I'm sick. / I'm ill.
Boli mnie żołądek. - I have a stomachache
Mam gorączkę. - I have a fever.
na pomoc! - help!
uwaga! - attention!
szpital - hospital
apteka - pharmacy
lekarstwa - medicines
Proszę wezwać policję! - Call the police, please!
HARCERSKIE / scout


  1. MUSZTRA / DRILL

Czuwaj! – Be Prepared!

Frontem do mnie zbiórka. – Stand facing me.

Do hymnu! – To an anthem Polish Scouting and Guiding Association!

Naprzód marsz! - Forward march!

Na prawo/lewo marsz! – Right/left march!

Całość baczność! – Whole attantion!

Dwójki/trójki twórz! – Two/three create!

Zastępowi przygotują raport – A Leaders Patrol prepare a report

Padnij! – Get down!

Spocznij! – Rest!

Rząd w tył! – Back row!


  1. ŻYCIE OBOZOWE / CAMP LIFE

Przynieś baniak na wode. – Bring me a can.

Przynieś mi babe (młot). – Bring me a sledgehammer.

Kiedy jest biwak? – When is a weekend camp?

Ogłaszam ciszę nocną. - I announce lights-out.

Zbierzcie chrust. – Gather kindling.

Wykopać dół na latrynę. – To dig a pit for a latrine (toilet).

Przygotowywać jedzenie. – To prepere food.

Wyrzucać śmieci. - Dispose of rubbish.

Zgubić latarkę. – Lose a torach.

Zasypać latrynę ziemią po użyciu. – To cover the latrine with earth.

Latryna jest wolna/zajęta.– A latrine is free/occupied.

Związać linę (ze sobą). – To knot the rope (togrther).

Patrzeć przez lornetkę. – To look through binoculars.

Maskować teren. – To screen area.

Rozłożyć namiot. – To put up a tent.

Złożyć namiot. – Take down a tent.

Naostrzyć nóż. – To sharpen a knife.

Zwołać odprawę. – To call a briefing.

Rozpalić ognisko. – To light a campfire.

Zgasić ognisko. – To put out a campfire.

Siedzieć wokół ogniska. – To sit around a campfire.

Wbić palik w ziemie. – To drive a stake into the ground.

Pakować/rozpakować plecak. – To pack/unpack a backpack.

Złożyć/rozłożyć kanadyjkę. – Fold up/unfold a camp bed.

Podwinąć/spuścić połę. – To roll up/down the tent falps.

Wydawać posiłek. – To serve a meal.

Ugotować posiłek. – To cook a meal.

Posprzątać namiot. – To clean up a tent.

Budować prycz. – Build a cot.

Rozstawiać gre po lesie. – To set up the game in forest.

Być na służbie w kuchni. – To be on kitchen duty.

Spać pod gołym niebem. – To Steep In the open air.

Wbić śledzia. – To peg out the guys.

Napełnić wiadro wodą. – To fill a bucket with water.

Wyznaczać azymut w tenrenie. – Take a compass learning.

Dotrzeć do celu. – To arrive at the destination.

Pomylić drogę. – To go to wrong way.

Wskazać komuś drogę. – To tell Sb to way.

Pytać o drogę. – To ask for directions.

Nanieść coś na mapę. – To plot sth on a map.

Wyznaczać północ. – To find North.

Być na szlaku. – To be on a trail.


  1. SAMARYTANKA / first-aid

Mieć biegunkę. – To have a diarrhea.

Udrożnić drogi oddechowe. – To unblock the airway.

Nabić sobie guza. – To get a bump.

Zatamować krwotok. – To stop bleeding.

Wziąć lekarstwo. – To take medicine.

Odmrozić sobie palec . – To have forstbite on one’s.

Oparzyć sobie rękę. – To burn one’s arm.

Opatrzeć ranę. – To dress a wound.

Przekłuć pęcherz. – To pop a blister.

Stracić przytomność. – To loose consiciousness.

Wykonać RKO. – To per form CPR.

Złapał mnie skurcz w nodze. – I’ve got a crap In my leg.

Posiniaczyć (sobie nogę). – To bruise (one’s leg).

Stłuc sobie kolano. - To bang one’s knee.

Zdrapać strupa. – To scratch off a blood clot.

Zmierzyć komuś temperaturę. – To take sb’s temperature.

Być uczulonym na coś. – To be allergic to sth.

Dostać udaru mózgu/słonecznego. – to get a stroke/sunstroke.

Unieruchomić (rękę). – To immobilize (an arm).

Zabandażować (rękę). – To put a bantage (on arm).

Złamać nogę. – To break leg.

  1. HARCERSKIE – INNE / scout - other

Przeprowadzić apel. – To hold flag.

Wywiesić flagę. – To fly a flag.

Stać w kręgu. – To stand In a circle.

Sprawdzanie umundurowania. – A uniform inspection.

Rozchodzić pionierki. – To break In the boots.

Masz rozwiązaną sznurówkę. – Your shoelace is undone.

Ustawiać harcerzy w szyku apelowym. – To bring the Scouts into a opensquare formation.

Pojechać na zlot. – To go to a jamboree.

Napisać program pracy. – To write a programme.

Przestrzegać prawa harcerskiego .– To keep the Scous and Guide Law.

Łamać prawo harceskie. – To break the Scous and Guide Law.

Zdobyć sprawność. – To gain a badge.

Mianować kogoś na jakąś funkcję. – To appoint sb as a sth.

Zwolnić kogoś z funkcji. – To dissmiss Sb from an appointment.

Płacić składki (regularnie). – To pay the a membersship fee regularny.

Wprowadzać poprawki do statutu. – To Amend the Statutes.

Przeprowadzać wizytację. – To Carry out an inspection.

Wstąpić do harcerstwa. – To join Scouts.

  1. SYGNALIZACJA / signaling

Czy jesteś przy radiu? – Are you on the radio?

Podać hasło. – To give the password.

Jak mnie słyszysz? – How do you read me?

Odbiór! – Over!

Tłumienie (szumów w radiu). – Squelch.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna